מושבת קינון גדולה של מגלן חום התגלתה בנחל קישון

מושבת קינון גדולה של מגלן חום התגלתה בנחל קישון

רשות נחל הקישון גילתה השבוע מושבת קינון ענפה של מגלן חום באזור שפך נחל סעדיה, יובלו של נחל קישון. בסיור שנערך נצפו עשרות קינונים של מגלן חום ומאות קינונים של אנפות ממינים שונים.

למעלה מעשור, קינון מגלנים היה נדיר בנופי ארצנו. יחד עם זאת בשנים האחרונות נראים יותר ויותר קינים של מגלן חום באזורים בהם ישנם מקווי מים ונחלים. המגלן, הניזון מחרקים, תר אחר מזונו בבתי גידול לחים שונים, דוגר וחורף בצפון הארץ ובמרכזה, מיקם עצמו במורד נחל סעדיה בקרבת מלחת הקישון המאופיינת במים רדודים.

בעבר, התקיימה מושבת אנפות בחורשה עבותה באזור מספנות ישראל, שעקב הכשרת שטחים לצרכים נמליים, הוסרה החורשה במקום והמושבה נעלמה כליל. לפני כשנתיים החלה להתבסס מושבת אנפות באזור שפך נחל סעדיה, בתוך תחומי נמל חיפה, שלמעשה מהווה כיום את המושבה היחידה באזור הקישון ולאחרונה חברו אליה גם המגלנים.

למגיעים לפארק מורד נחל קישון, ניתן לצפות בשעות הבוקר ובערב בלהקות המגלנים, בעלי מקור מעוקל, חולפות בהמוניהן לעיתים קרובות בשורות או בטורים גליים לכיוון מושבת הקינון וממנה.

לדברי הגב' שרון נסים, מנכ"ל רשות נחל הקישון: "הקישון מהווה מוקד משיכה למגוון ציפורים ועופות מים וכבר היום הציבור יכול ליהנות משפע החי והצומח בסביבת הנחל. בעתיד בכוונתנו לפתח בפארק, לאורך מורד הנחל, נקודות תצפית לצפייה בציפורים. בנוסף, הרשות מתכננת לטעת חורשות קינון, על מנת שהעופות יוכלו לבסס אוכלוסייתן".

בתמונה- להקת מגלנים ואנפות חיות יחדיו בהרמוניה

בתמונה- מושבת קינון של מגלנים ואנפות בסביבת הקישון

בתמונה- פרחוני מגלן- גוזל שעזב את הקן. נמצאו בסמוך לאפנדיקס במורד הנחל

לא ניתן להגיב