לא ינום ולא ישן שומר ישראל – הירוק מאוד הפך לשחור מאוד

IMG_0519.JPG

תצפית מרחוב הנתקה אל הכניסה לרחוב אורן מפיק"א בה היה מוקד של קיצים שהדליקו שוב את האש וגם כאן הכבאים הגיעו בזמן לכבות אותה.
מאז פרוץ השריפה בחיפה בפרט ובארץ בכלל עובדים אנשי הבטחון וחברות השמירה מסביב לשעות יומם וליל ואינם עוצמים עין, וכל זה בשביל להשגיח על כך שלא יבזזו רכוש שלא תקום האש לכלות את מה שנשאר עוד לכלות, ושלא יבואו עוד מציתים להצית את מה שנשאר ולהרחיק סקרנים מהמקום שלא יפריעו לאנשי המקצוע לעשות את עבודתם נאמנה עבור תושבי השכונה שאיבדו את כל רכושם וביתם בכאב רב.

אנשי האבטחה העומדים שעות על גבי שעות בכניסות הראשיות לשכונת רוממה הגדולה בקור בסירחון ולא עוצמים עין, מקבלים תמיכה מעמקי ליבם של התושבים, שמעריכים מאוד את העבודה הקשה של המאבטחים השומרים עליהם.

IMG_0529.JPG

תודות של התושבים לשומרים על השכונה
גם הכבאים, שעשו את רוב העבודה הקשה, קיבלו תודות לבביות מהשכנים.

IMG_0521.JPG

התודות של התושבים ברוממה למכבי האש
עדין תוכלו לראות כבאיות ואנשי בטחון, שוטרים וסיירים, המסתובבים בשכונה ובודקים שלא תדלקנה השריפות ברחובות שנפגעו. ואכן, עם המראות הקשים של הרחובות המפוייחים, ניצתו שוב שיחים עם הרוח. אך להרגיע את התושבים הכבאים, שהיו במקום, הגיעו במהירות לכבות את הגיצים שהבעירו את האש שוב.

IMG_0511.JPG

השעה 8 וחצי במוקד אש שהתעוררה לחיים.
והינה רק התמונות יודעות לספר יותר ממני על התודה המדהימה של האנשים שבתיהם ניזוקו ואלה שעומדים ומנקים את הבתים מפיח ועשן.


לא ניתן להגיב