דוח הניטור האפידמיולוגי – עדכון סטטוס מהמשרד להגנ"ס

עדכון מאת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות בנוגע לדוח הניטור האפידמיולוגי באזור מפרץ חיפה:


המשרד_להגנת_הסביבה_-_הדוח_האפידמיולוגי.jpgהודעת המשרד להגנ"ס
כזכור, שרי הבריאות והגנת הסביבה החליטו לקחת אחריות על המחקר שממומן ומנוהל כעת על ידי הממשלה ולא ע"י גורמים חיצוניים.
הוועדה המדעית שגובשה לליווי המחקר, ומורכבת מנציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות וחוקרים בכירים מהאקדמיה וממוסדות רפואיים פועלת ביסודיות לפרסם בהקדם האפשרי את הדוח. במסגרת זו הוועדה המלווה נפגשה עם צוות החוקרים ב- 19/4/16 לדיון מקצועי וענייני.
לאחר בדיקה יסודית, באמצע מאי ביקשה הוועדה מהחוקרים באוניברסיטת חיפה פירוט נוסף לדוח שנמסר.
החוקרים הגישו את הפירוט הנוסף ב- 5/6/16 והדוח נמסר לוועדה המדעית המלווה להמשך עבודה.
הוועדה עובדת בשקידה על הדוח והיא עתידה להמשיך ולדון עם החוקרים בדוח המחקר בזמן הקרוב.
הוועדה המדעית המלווה תציג בהקדם האפשרי ובסיום ההליך המדעי את הדוח המלא וכן את המחקר, כפי שהוגש לה ע"י החוקרים – כך שכל המידע וההליך המדעי יפורסמו בשקיפות.
בעוד כחודש נעדכן שוב בסטטוס המחקר.לא ניתן להגיב