פתיחת שנת הלימודים – כל מה שאתם צריכים לדעת: בדיקות, חיסונים, תו ירוק ועוד

חזרה ללימודים - בית ספר (צילום: משרד החינוך)

בהמשך לפרסומים בעניין כניסת תלמידים לבתי הספר וגני הילדים ב-1/9/21 | משרד החינוך עם תשובות לכל השאלות

במשרד החינוך מבהירים כי כניסת התלמידים לבתי הספר ולגני הילדים ביום רביעי הבא, בתאריך 1/9/21 תתבצע בהתאם לחוק לימוד חובה, אשר מחייב את כניסת התלמידים למסגרות החינוך. בתוך כך, נושא זה אינו מצוי בסמכות מנהלי מוסדות החינוך או משרד החינוך אלא מעוגן בחקיקה. זאת ועוד, הקבינט לא שינה זאת.

במשרד מוסיפים, כי ההורים הם שותפים משמעותיים במאמץ הלאומי להחזרת תלמידי ישראל לבתי הספר ולגנים, ולכן אנו שבים וקוראים להם לשתף פעולה בביצוע כל הצעדים הנדרשים לחזרה ללימודים, ובהם הבדיקות המהירות במהלך הימים שני ושלישי בשבוע הבא (30-31/8/21). צעדים אלה נועדו בראש ובראשונה לשמור על בריאות הילדים, בריאות אנשי החינוך, בריאות ההורים והבריאות של כלל הציבור. כמו כן, הם יאפשרו למערכת החינוך לשמור על רציפות תפקודית, לייצר יציבות וודאות, ולהבטיח שגרת לימודים רציפה וסדירה לתלמידים, שצברו פערים בתחום הרגשי החברתי והלימודי.

חזרה ללימודים – בדיקות קורונה (צילום: אתר משרד החינוך)

פתיחת שנת הלימודים – שאלות ותשובות:

בעקבות החלטת קבינט הקורונה ועל רקע שאלות נוספות שעלו מצד הציבור, משרד החינוך ריכז מקבץ של שאלות ותשובות. המשרד ימשיך לעדכן בכל מידע חדש שנוגע לפתיחת השנה.

| מועד פתיחת שנת הלימודים:

מתי יתחילו הלימודים?
בהתאם להחלטת הקבינט, הלימודים בגני הילדים ובבתי הספר ייפתחו ב- 1.9. במידה שרמת התחלואה תעלה – הקבינט יקבל החלטה בהתאם.

| הכניסה לגני הילדים ולבתי הספר

האם צוותי חינוך שלא התחסנו ולא ביצעו בדיקות יוכלו להיכנס אל בית הספר או הגן?
בהתאם להחלטת הקבינט, הם לא יוכלו להיכנס אל הגן או אל בית הספר ללא תו ירוק או תוצאת בדיקה שלילית (בדיקה מהירה בקהילה (אנטיגן) מ-84 השעות האחרונות.

מהו התו הירוק לצוותים חינוכיים?
מרגע כניסת התקנות לתוקף, התו הירוק אמור לחול על כל עובד במוסד החינוכי (עובדי הוראה וצוותי החינוך) בכל שלבי הגיל. הוא מתנה כניסתם בהצגת תו ירוק או בהצגת בדיקה שלילית, שתבוצע בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מי יממן את בדיקות הקורונה של צוותי חינוך שאינם מעוניינים להתחסן?
טרם התקבלה החלטה בנושא. סוגיית מימון הבדיקות מצויה בדיון מול משרדי הממשלה הרלבנטיים.

אני איש צוות החינוך של בית הספר. לא התחסנתי ולא ביצעתי בדיקות, מהי המשמעות?
גש להתחסן. אם אינך מוכן להתחסן – הבע הסכמתך לבדיקת קורונה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. הטיפול במי שמסרב להתחסן או להיבדק מצוי בדיון מול משרדי הממשלה הרלבנטיים. התקנות לא תאפשרנה כניסה לבית הספר או לגן הילדים למי שאינו בעל תו ירוק או מי שאינו מציג תוצאת בדיקה שלילית לקורונה כנדרש.

למי יציגו מנהלי בתי הספר ומנהלי גני הילדים את התו הירוק או את תוצאות הבדיקה השלילית?
הנחיות מסודרות בנושא יתפרסמו לציבור המנהלים בהמשך.

תוך כמה זמן מתקבל התו הירוק לאחר בדיקה סרולוגית בה נמצא הילד זכאי לו?
תוך מספר ימים. ראשית התוצאות מועברות למשרד הבריאות, ועל פי התוצאות, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, מונפקת לתלמיד תעודת תו ירוק.

האם תלמיד אשר עבר בדיקה סרולוגית ונמצא זכאי לתו ירוק, נדרש גם לבצע חיסון?
בשלב זה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, אין דרישה לבצע חיסון. תלמיד כזה יהיה זכאי לתו ירוק והוא יוכל ללמוד כבשגרה בבית הספר.

האם תלמיד שאין לו תו ירוק, כלומר הוא לא התחסן, לא נמצא חיובי בבדיקה סרולוגית ואינו מחלים, יוכל להיכנס לבית הספר?
משרד החינוך מייחס חשיבות עליונה להתחסנות של תלמידים ולביצוע הבדיקות כדי להבטיח סביבה מוגנת ובריאה ולאפשר שגרה ורצף של לימודים. יחד עם זאת, תלמיד זה יוכל להגיע לבית הספר וללמוד, בתנאי שלא היה במגע עם מאומת לקורונה במהלך 14 הימים האחרונים.

האם מפעיל חיצוני בבית הספר ובגן הילדים מחויב להציג תו ירוק?
כן. בהתאם לתקנות הקיימות, לא תתאפשר כניסה לבתי הספר ולגני הילדים של מפעיל חיצוני, אלא בהצגת תו ירוק.

האם גורמים פדגוגיים ( מפקחים ומדריכים) או עובדי הרשות המקומית (אנשי תחזוקה, למשל) נדרשים להציג תו ירוק /בדיקה שלילית?
כן. בהתאם לתקנות המתהוות, לא תתאפשר כניסה לבתי הספר ולגני הילדים של מי שאינו תלמיד, אלא בהצגת תו ירוק או בדיקה שלילית.

| מדיניות הבידוד ופטורי הבידוד

מתי תלמיד נחשב למחוסן?
תלמיד נחשב למחוסן כשבוע ממועד החיסון השני, בהתאם לנהלי משרד הבריאות. 

כיצד יתבצע החישוב של 70% מחוסנים בכיתות ח' ומעלה? לפי שכבה או כיתה? 
החישוב יתבסס על הכיתה. 

מי פטור מבידוד?
מי שהתחסן, מי שהחלים או מי שעבר בדיקה סרולוגית ונמצא חיובי (בעל נוגדנים לנגיף הקורונה) ונמצא זכאי לתו ירוק, בהתאם לרישומי משרד הבריאות.

כמה צוותי חינוך אינם פטורים מבידוד נכון להיום?
מדובר בכ-37,000 צוותי חינוך.

האם מתווה "הכיתה הירוקה" לקיצור ימי הבידוד יפעל בכל בתי הספר וגני הילדים החל מה-1.9?
לא. מדובר בפיילוט שיפעל רק בחלק מבתי הספר, ורק לאחר סיום תקופת הפיילוט תתקבל החלטה לגבי המשך הפעלתו. הפיילוט יסתיים ב-15.10.


| אירועי פתיחת שנת הלימודים

האם ייערכו טקסי כיתה א'?
כן, ניתן לקיים טקס עבור תלמידי כיתה א' בשטח סגור עד 50 איש ובשטח פתוח עד 100 איש או במסגרת אירוע מקוון. האירוע ייערך בהתאם להנחיות משרד הבריאות העדכניות למועד האירוע. משתתפים מבחוץ נדרשים לתו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה. 

האם להורה מותר להיכנס אל הגן ואל כיתה א' ביום הראשון ללימודים ה-1.9?
כן ובתנאי שההורה מציג תו ירוק או בדיקה מהירה שלילית תוך 24 שעות. כללי הכניסה בכל מקרה יהיו על הנחיות משרד הבריאות.

מה קורה עם הורה שאין לו תו ירוק ובדיקה שלילית, אך יש לו ילד עם קשיים מיוחדים?
מנהל המוסד או מי שהוא מינה מטעמו יאשר באופן פרטני כניסה של הורה/מי שאחראי על קטין בשל "קשיים מיוחדים" זאת, ובלבד שלא יימצא בחדר עם התלמידים יותר מהורה/אחראי אחד על קטין בכל זמן.

מהם קשיים מיוחדים? תלמיד החווה קשיים רגשיים או נפשיים או מגבלות בריאותיות או מגבלות אחרות שבשלהן נדרש ליווי של התלמיד אל הכיתה או מחוצה לה, או קשיים הקשורים להליך פדגוגי שלו שותף האחראי על הקטין, שלא ניתן לקיימו מרחוק.

האם יש תקופת הסתגלות לילד בגן ולתלמיד בכיתה א'?
תקופת הסתגלות למסגרת חדשה תהיה בשבעת ימיו הראשונים של תלמיד בגן/כיתה במוסד. בימים אלה  תותר כניסה ושהייה של עד 10 דקות להורה/אחראי על הקטין ובלבד שלא ימצא בשטח   הסגור בגן/כיתה במוסד יותר מהורה/אחראי אחד על תלמיד בכל נקודת זמן.

האם ההורים יידרשו להציג תו ירוק או תוצאות בדיקה שלילית?
כן. בהתאם לתקנות המתהוות, לא תתאפשר כניסה של מי שאינו תלמיד למסגרת החינוכית, אלא בהצגת תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה.

עם זאת, כשמדובר בהורים, מנהל המוסד יוכל לאשר מקרים חריגים, בנסיבות המצדיקות זאת: קשיים רגשיים או נפשיים, מגבלה בריאותית או לצורך הסתגלות בשבעת הימים הראשונים של התלמיד במסגרת החינוכית. השהות מוגבלת ל-10 דקות לכל אחד מההורים, ובתנאי שלא יהיו יחד בו-זמנית בתוך מבנה.

חזרה ללימודים בצל הקורונה (צילום: ראובן כהן)
חזרה ללימודים בצל הקורונה (צילום: ראובן כהן עיריית חיפה)

| בדיקות מהירות לקראת פתיחת שנת הלימודים

האם גם תלמידים מחוסנים או מחלימים צריכים להיבדק בבדיקה מהירה?
ערכות הבדיקה המהירה יחולקו לכלל התלמידים בגיל 16-3, כולל תלמידים מחוסנים או מחלימים.

מי יבדוק במוסדות החינוך את תוצאות בדיקות האנטיגן ביום הראשון ללימודים?
טופס ההצהרה של ההורים, במסגרתו הם מצהירים כי הם ערכו בדיקה לילדיהם וכי תוצאות הבדיקה מעידות כי הם אינם מאומתים לקורונה, יוצגו בפני הגורם שיוסמך מטעם בית הספר.

| עטיית מסכה

האם תלמידי צהרון ניצנים ויום חינוך ארוך נדרשים למסכה בכל שעות הפעילות? 
כן. מכיתה א' ומעלה בכיתה או מבנה סגור

| מעבר בין צבעי הרמזור

מתי תופץ רשימת הרמזור על ידי משרד הבריאות?
ככלל, משרד הבריאות יפרסם מדי שבוע ביום רביעי (עד לא יאוחר מיום חמישי בשעה 14:00) את רשימת יישובים והשכונות המסווגים לפי צבעי "רמזור" (אדום, כתום, צהוב וירוק).

למשך כמה זמן רשימת הרמזור בתוקף?
הרשימה תכנס לתוקף למשך שבוע ימים: מיום ראשון ועד מוצאי שבת.

מהן ההנחיות למערכת החינוך ברשויות אדומות מרגע כניסתה לתוקף של הרשימה?

 • בגני ילדים, בכיתות א-ד' ובצהרונים: ימשיכו ללמוד כרגיל במסגרות
 • בכיתות ה'-ז': מנהלי מוסדות החינוך יעברו לתוכנית למידה תוך "צמצום מגעים" (למידה במרחבי למידה בשטח פתוח, למידה משולבת מרחוק, למידה בקבוצות קטנות)
 • בכיתות ח׳-י"ב: בכיתה שבה היקף התלמידים פטורי בידוד יהיה נמוך מ-70% – הכיתה תעבור ללמידה מרחוק. בכיתה שבה היקף התלמידים פטורי בידוד יהיה מעל 70% פטורי בידוד – הכיתה תישאר ללמוד בבית הספר
 • מסגרות חינוך מיוחד: ימשיכו ללמוד כרגיל במסגרות
 • תלמידים בשילוב אישי בחינוך הרגיל: ילמדו כפי יתר תלמידי השכבה, ויקבלו מענה בהתאם לתכנית האישית שגובשה עבורם. אם השכבה עוברת ללמידה מרחוק – הלמידה מרחוק תותאם ותונגש לצרכיהם.
 • מסגרות נוער נושר ונוער בסיכון: ימשיכו ללמוד כרגיל במסגרות.

אם במהלך השבוע הרשות תשנה את צבעה ותעבור מצבע אדום לצבע כתום או צהוב או ירוק, האם הם יחזרו מידית לבית הספר?
כיתות ח'-י"ב שבהן יש פחות מ-70% מחוסנים ומחלימים, ימשיכו ללמוד מרחוק עד לסוף השבוע.

מה לגבי צבעי היישובים במועצות האזוריות?
סיווג הצבע ייקבע לפי צבע הרמזור של המועצה האזורית, ולא לפי צבעי הישובים במועצה.

האם יתאפשר מעבר בין צבעי הרמזור השונים?
נכון לעת הזו אין מגבלה על כניסה, יציאה ומעבר של תלמידים וצוותי חינוך בין אזורי הרמזור השונים, על מנת להגיע לבתי הספר ולגני הילדים. כלומר, בשלב זה, תלמידים וצוותי חינוך מיישוב אדום יכולים להגיע בית ספר או גן ילדים שנמצא ביישוב ירוק או צהוב או כתום, ולהפך.

| שכבות ההגנה של מערכת החינוך 

כיצד תבטיח מערכת החינוך את בריאות התלמידים וצוותי החינוך?
התוכנית הלאומית כוללת חמש שכבות הגנה שיבטיחו את בריאות התלמידים וצוותי החינוך ואת רצף ושגרת הלימודים. לאור זאת, יתקיימו:

א. בדיקות סרולוגיות

 • חשיבותן: הבדיקות נועדו להגדיל את מספר התלמידים שיהיה להם פטור מבידוד, לשמור להם על רצף ושגרת לימודים. הבדיקות אינן חובה, והן כפופות לאישור הורים. כמו כן הן חלק מהמאמץ למנוע אובדן ימי לימוד יקרים בשל בידוד.
 • למי הן מיועדות: לילדים בגילאי 12-3 לא מחוסנים ושלא מוגדרים מחלימים.
 • אופן הביצוע: באמצעות דגימת דם קצרה ומהירה באצבע, כאשר התוצאות תימסרנה להורה בתוך כרבע שעה. ילד שיימצא עם נוגדנים, יקבל "תו ירוק" ופטור מבידוד.
 • מיקום הבדיקות: במוקדים ברשויות המקומיות במתחמים שיועדו לכך.
 • הגורם המבצע: פיקוד העורף, מד"א וטרגט (שיב"א).

ב. בדיקות אנטיגן (בדיקות מהירות) לגילוי קורונה

 • חשיבותן: הבדיקה נועדה לזהות תחלואה עוד טרם כניסת התלמידים לבית הספר ב-1.9 ולאפשר פתיחת שנת לימודים סדירה וסביבת לימודים בריאה.
 • מהי בדיקת אנטיגן: בדיקה מהירה לגילוי קורונה.
 • למי הן מיועדות: לילדי הגן, לתלמידי כיתות א'-ט' (סך הכול כ-1.9 מיליון תלמידים).
 • אופן הביצוע: כל הורה יקבל ערכת בדיקה מהירה לאיתור תחלואת קורונה. האיסוף בבתי הספר.
 • מועד חלוקת הבדיקות: החל מתאריך 27.8.
 • מקום הבדיקות: בדיקה עצמאית בבית התלמיד על ידי ההורה. 

ג. מודל "כיתה ירוקה" לקיצור תקופת הבידוד

 • חשיבות המודל: המודל מתמקד ביצירה של סביבת לימודית בריאה ונועד להבטיח את רצף ושגרת הלימודים.
 • כיצד יפעל המודל: המודל יפעל רק בבית ספר בו התגלה מאומת לקורונה. אותו מאומת ייכנס מיד לבידוד, כאשר התלמידים וצוותי החינוך האחרים יוכלו להבדק במשך 7 ימים. מי שיימצא שלילי, יחזור ללימודים, ומי שיימצא חיובי, ייכנס לבידוד. מי שלא יירצה להבדק כלל, ייכנס גם הוא לבידוד. מחלימים ומחוסנים לא יידרשו לבדיקה ולבידוד. 
 • הבדיקה הראשונה והאחרונה תהיינה בדיקות PCR וכל הבדיקות האחרות ביתר הימים תהיינה מהירות (אנטיגן). 
 • מועד הפעלת המודל: פיילוט החל לפעול בבתי הספר במגזר החרדי, והוא יתרחב בהדרגה. המודל ישמש בסיס לקבלת החלטות לכלל מערכת החינוך. הפיילוט יסתיים ב-15.10 ואז יוחל המודל על כלל בתי הספר ברחבי הארץ.
 • הגורם המבצע: גורמים שהוסמכו על ידי משרד הבריאות לבצע דיגומים, כגון: מד"א, טרם, טרגט ושיבא.

ד. מגן חינוך

 • חשיבות המודל: המודל מתמקד ביצירה של סביבת לימודית בריאה ונועד להבטיח את רצף ושגרת הלימודים.
 • אופן ביצוע התוכנית: במסגרת תוכנית זו תתבצענה בדיקות יזומות בבתי הספר לאיתור מוקדם של תחלואה, בתדירות של פעם בשבוע.
 • למי מיועדת התוכנית: לבתי ספר המצויים ברשויות כתומות ואדומות.
 • הגורם המבצע: גורמים שהוסמכו על ידי משרד הבריאות לבצע דיגומים, כגון: מד"א, טרם, טרגט ושיבא
 • הבדיקות ייעשו רק לתלמידים שאינם מחלימים או שאינם מחוסנים. תלמידים מחלימים או מחוסנים לא יידרשו לבדיקות.

ה. אורחות חיים

 • עטיית מסיכה בכיתה או בחללים סגורים, שמירת מרחק, שמירה על היגיינה, עידוד למידה במרחבים פתוחים ועוד. המשך מעקב פיקוח ובקרה על נתוני התחלואה באמצעות מרכז השליטה הארצי (משל"ט) המנטר את נתוני התחלואה בכלל מערכת החינוך.

קורונה – תקנות שעת חירום

הגיבו כאן לכתבה