שינוי מציאות במפרץ חיפה-האמנם? פגישת הפעילים עם השר להגנ”ס אבי גבאי

השר לאיכות הסביבה, אבי גבאי כינס את הארגונים הירוקים בחיפה לדון בתכנית הלאומית של משרדו. הפגישה התקיימה בבניין הטיל בחיפה, ביום 26/08/2015.

השר להגנת הסביבה - אבי גבאי
השר להגנת הסביבה – אבי גבאי

 

רויטל גולדשמיד – דוברת מגמה ירוקה בחיפה: קונצנזוס ירוק: התכנית הלאומית כיום נותנת לגיטימציה להרחבת התעשיות המזהמות.

אחרי שנים של זיהום סביבה ותחלואה עודפת במפרץ חיפה המלווה במדיניות בת יענה של הרשות המקומית וראש העיר יונה יהב (הטוען שהוא לא יודע כמה מזוהם וחולה האזור), הניח השר לאיכות הסביבה, אבי גבאי, את מפרץ חיפה במרכז הדיון הציבורי וכונן תוכנית לאומית לטיפול בנושאי הזיהום במפרץ חיפה. השר גבאי כינס את ארגוני הסביבה החיפאים כדי לשמוע את השגותיהם על התוכנית הלאומית; גבאי נכנס לחדר הישיבות והכריז: “באתי להקשיב”.
ההתיחסות המוניציפלית לבעיות המפרץ מראות כי המדינה והרשויות מודות ומכירות בכך שמפרץ חיפה הוא האזור המזוהם ביותר בישראל המשליך על בעית תחלואת זיהום קשה ומובהקת.

חיים נתיב רויטל גולדשמיד ונורית שטורך
חיים נתיב רויטל גולדשמיד ונורית שטורך

עם זאת בחדר היה קונצנזוס בין האירגונים הירוקים לגבי המחסור הבולט בתוכנית הלאומית לגבי העיקרון של “בועה מתכווצת” בזיהום האויר הנוכחי. השאלה איך מתכוון השר להבטיח ששלושת התוכניות המזהמות (הרחבת בז”ן, קרקעות הצפון ונמל הדלקים) לא יחמירו את הזיהום והתחלואה במפרץ חיפה לרמה של שואה תחלואתית… נשארה תלוייה ועומדת באויר.

רויטל גולדשמיד
רויטל גולדשמיד

רויטל גולדשמיד, פעילת מגמה ירוקה טענה כי ניתן לשנות את המציאות במפרץ חיפה בדיוק כמו שינוי הגישה לגבי מיכל האמוניה ניתן גם לחשוב איך לעצור את זיהום המפרץ ובמציאות הנוכחית אסור לאפשר תוכניות דרקוניות מזהמות. התוכנית הלאומית מתייחסת לכך בסעיפים: 3.3 הקמת מערך איסוף וניתוח נתוני תחלואה, 3.4 סקרי סביבה ובריאות.

כך שיהיה חסר אחריות מצד המשרד להגנת הסביבה לאפשר לשלושת התוכניות המזהמות לצאת לפועל כל עוד לא נאספו ועובדו נתוני הזיהום הנוכחיים.

עו”ד אליס גולדמן שייצגה את ארגון אומץ, טענה שהיה נכון להכריז על חיפה כאזור מוכה זיהום אויר וכפועל יוצא, התוכניות המזהמות היו נעצרות ומפרץ חיפה היה משוקם תחת תוכנית פעולה כמתבקש מחוק אויר נקי באזור מוכה זיהום. כתגובה הודה השר גבאי כי היה מכריז על חיפה כאזור מוכה זיהום אויר אם משרד הבריאות היה מאשר.

משמאל - רוית שטוסל, אליס גולדמן ואבי שגב
משמאל – רוית שטוסל, אליס גולדמן ואבי שגב

בחדר נשמעו קולות נוספים שדרשו להבין את מצב התחלואה והזיהום הנוכחיים כאבן דרך ראשונה בתוכנית: יו”ר הקואליציה לבריאות הציבור, אבי שגב, ביקש ממשרד הגנת הסביבה לנתח את המצב הקיים לפני שהוא מתקדם ומאשר הרחבת תעשיה במפרץ.
מגמה ירוקה הציעה פתרון להבנת המצב הקיים על ידי שיתוף משרד הבריאות בתוכנית כדי לשלב פתרונות שנוגעים לאנשים שחיים במפרץ ולהכניס לתוכנית הלאומית גם מערך טיפול בחולים ותחלואה.

השר גבאי והמנכל היוצא - דוד לפלר
השר גבאי והמנכל היוצא – דוד לפלר

השר גבאי ניסה להרגיע את הקונצנזוס הירוק בחדר בין הארגונים הירוקים לגבי החשש מהגברת הזיהום והתחלואה במפרץ חיפה בעקבות המעבר לאנרגית גז ומתוך כך הקמת בית זיקוק נוסף לגז במפרץ חיפה. בתוכנית הלאומית שמוביל משרד להגנת הסביבה נכתב כי: ” המשרד יתנגד להקמת מתקנים לאחסון, טיפול וזיקוק הקונדנסט אם ימצא כי הקמתם מובילה לתוספת פליטות מזהמים אורגנים נדיפים מעבר לערכים המרביים המפורטים בתכנית זו.” אביהו האן ממפלגת הירוקים בחיפה טען כי הוא מצפה מהמשרד להתנגד לזיקוק הגז ללא תנאי. מגמה ירוקה הוסיפה כי המשפט ריק מתוכן כאשר התנאי מסתמך על ערכים מירביים שכלל לא מפורטים בתוכנית ערכים מוחלטים שכאלה.
מגמה ירוקה הוסיפה כי הכנסת זיקוק גז ליבשה יסכן את תושבי מפרץ חיפה… ולמעשה מתקן הזיקוק והאחסון במפרץ, בנוסף למתקני הזיקוק במתן וחגית יגרמו לכך שצפון הארץ במדינת ישראל מקו חדרה צפונה יהיה אזור מוכה תחלואת זיהום אויר. דבר שאינו מתקבל על הדעת!
מגמה ירוקה וכן הפורום לשמירה על החופים העלו בפני השר חלופה אפשרית להרחקת זיהום האויר הצפוי ממוקד האוכלוסייה במפרץ חיפה, על ידי הקמת אסדת זיקוק ימית.
שלושת התוכניות המזהמות כוללות גם הקמת נמל דלקים. נחשון צוק (ממפלגת עינת קליש) דיבר על נסיונו הימי והכרותו מקרוב את נושא זיהום האויר מפריקה וטעינה של מיכליות, 800 מטר מאזור מגורים בקרית חיים. נחשון דיבר על הגברת הזיהום פי-6 במקום מגורים מיושב.

הרושם שהושאר בחדר הוא כי מר גבאי אכן בא לשנות את המציאות במפרץ – השאלה איך תראה המציאות החדשה.
רויטל גולדשמיד, פעילת מגמה ירוקה: “התוכנית הלאומית כיום נותנת לגיטימציה להרחבת התעשיות המזהמות תחת הרושם המוטעה של “תוכנית הצלה ושיקום למפרץ חיפה”. הכוונה של השר גבאי היא כוונה טובה, אך בתוכנית הלאומית יש עדין חורים שחשוב למלא כדי שחיפה תהיה במוקד ולא על המוקד”.

 

הגיבו כאן לכתבה