הנחיות חדשות בכניסה והיציאה לישראל וממנה | עדכון משרד הבריאות

טיסות - הנחיות קורונה (תמונה: פיקוד העורף)

החל מהיום ב' 3/5/21, נכנסו לתוקף הנחיות חדשות בדבר כניסה ויציאה לישראל וממנה | הודעת משרד הבריאות

כניסה לישראל

• החל מיום 3/5/21, אזרחים ותושבים ישראלים (לרבות מחוסנים ומחלימים) אשר יכנסו לישראל מהמדינות: אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו ותורכיה, יחויבו בבידוד ביתי למשך 10 ימים, בכפוף לשתי בדיקות PCR שליליות (בדיקה בעת הנחיתה/כניסה לישראל ובדיקה נוספת ביום מס׳ 9 לבידוד), או לחילופין, יחויבו בבידוד ביתי למשך 14 ימים בכפוף לבדיקת PCR אחת (בעת הנחיתה/כניסה לישראל, שהינה חובה לכלל הנכנסים לישראל).

יצוין כי מחוסנים ומחלימים ששהו באחת מהמדינות הנ״ל פחות מ-12 שעות במסגרת קונקשן, ולא יצאו משדה התעופה, לא יחויבו בבידוד.

• יוזכר, כי כלל הנכנסים לארץ (אזרחים וזרים, לרבות מחלימים ומחוסנים), מכל יעד, אשר שהו בחו״ל מעל 72 שעות, נדרשים להציג בעליה לכלי הטיס במדינת המוצא, בדיקת PCR שלילית שנעשתה במהלך 72 שעות טרם שעת ההמראה/כניסה לישראל.

• בנוסף, כלל הנכנסים לארץ (אזרחים וזרים, לרבות מחלימים ומחוסנים), נדרשים לבצע בדיקת PCR בעת הנחיתה/כניסה לישראל.

טיסות – הנחיות קורונה (תמונה: פיקוד העורף)

יציאה מישראל

החל מיום ב' 3/5/21, תיאסר יציאת אזרחים ותושבים ישראלים, למעט חריגים, למדינות:

 • אוקראינה
 • אתיופיה
 • ברזיל,
 • דרום אפריקה
 • הודו
 • מקסיקו
 • תורכיה

איסור היציאה למדינות אלו, לא יחול על מי שיקיים טיסת קונקשן דרך מדינות אלה, בתנאי שישהה פחות מ-12 שעות בשטח שדה התעופה בלבד. 

הקריטריונים לוועדת חריגים, לצורך קבלת אישור יציאה למדינות הנ"ל, הם בין השאר: 

 • היוצאים לצורך הומניטרי או צורך חיוני חריג.
 • ספורטאים (באישור מנכ"ל משרד התרבות והספורט).
 • שליחים רשמיים של מוסדות לאומיים (באישור משרד העלייה והקליטה). 

• אזרחים ותושבים ישראלים, החוזרים למקום מגוריהם הקבוע במדינות אלו, נדרשים להצהיר על כך בפני וועדת החריגים ולצרף מסמכים תומכים.

• צוותי אוויר, שליחים ישראלים (שאושרו על ידי מנכ"ל משרד החוץ, מנכ"ל משרד הבטחון או מנכ"ל משרד ראש הממשלה), נציגים זרים ואזרחים זרים אינם נדרשים בקבלת אישור יציאה מישראל מטעם וועדת החריגים.

• יוזכר, כי באחריות כל נוסע (ישראלי או זר), להציג טרם העלייה לכלי טיס היוצא מישראל, לכל יעד, תעודת החלמה או תעודת חיסון או בדיקת PCR שלילית, שנעשתה לכל היותר 72 שעות טרם מועד ההמראה מישראל. בנוסף, באחריות כל נוסע, לוודא את מדיניות הכניסה למדינת היעד ולהיערך בהתאם לדרישותיה. לינק להגשת פטור מביצוע בדיקת PCR במקרים חריגים, טרם ההמראה מישראל.

מי שחלו והחלימו או חוסנו בחו"ל ייכנסו לבידוד עם הגעתם לארץ ויוכלו לבקש פטור מבידוד באופן הבא:

 • עליהם לבצע בדיקה סרולוגית בישראל באחת המעבדות המוכרות על ידי משרד הבריאות 
 • יודגש כי  יש להישאר בבידוד עד לקבלת התוצאה של הבדיקה הסרולוגית 
 • עם קבלת תוצאת בדיקה סרולוגית חיובית יפנו באמצעות הטופס המקוון לבקשה ליציאה חריגה במהלך בידוד. לטופס יש לצרף את התיעוד על תוצאת הבדיקה הסרולוגית החיובית שעשו בישראל, ובנוסף, גם תיעוד על בדיקת PCR או אנטיגן חיובית או סרולוגית שנעשו בחו"ל ומעידות על הדבקה, או תעודת התחסנות רשמית.

לתשומת לבכם, יש להמתין לפחות 10 ימים בין קבלת תוצאה חיובית לקורונה לבין ביצוע הבדיקה הסרולוגית.

הוראה זו לא תחול על החוזרים מאוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו ותורכיה.

הגיבו כאן לכתבה

תגובה
 1. דדי אורפז אמר/ה

  מה עם מעברי גבול יבשתיים??

הגיבו כאן לכתבה