חזרה ללימודים | חוזרים למתכונת לימודים מלאה בכל גני הילדים ובתי הספר

חזרה ללימודים (צילום: דוברות קריית ים)

כלל מערכת החינוך חוזרת לפעילות מלאה – החל מיום א׳ הקרוב 18/4/21

תלמידי כיתות א׳-יב׳ ישובו ללמוד בכיתות מלאות לאורך כל ימות השבוע וללא הגבלת מעבר בין כיתות

לאור החלטת הממשלה, מערכת החינוך תחזור ללמוד במתכונת מלאה ובכיתות מלאות, החל מיום א׳ הקרוב (18/4/2021).

כלל מוסדות החינוך במדינת ישראל יחזרו לפעול במתכונת מלאה, מגיל הגן ועד כיתות יב׳, ללא חלוקה לקבוצות וללא הגבלה על מעבר בין כיתות. זאת תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות, בדגש על עטיית מסכות, הקפדה על היגיינה אישית, אוורור כיתות, שמירת מרחק ככל האפשר בהפסקות, בזמן השיעורים, בחדרי המורים ובמרחבי הפעילות המשותפים במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ.

• מנהלים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות (ז' עד י"ב) יוכלו לקיים מתכונת למידה גמישה לטובת צמצום פערים רגשיים, חברתיים ולימודיים, באמצעות מספר רחב של אפשרויות, בהן: למידה פרטנית, קבוצתית ומשולבת. הלמידה המשולבת יכולה להתבצע, בין היתר, במרחבים פתוחים בתוך בית הספר ומחוצה לו, באמצעות למידה דיגיטלית או במתכונת של למידה מרחוק בשיעור של עד 20% משעות הלימוד השבועיות או בהיקף של עד יום למידה שבועי.

לימודים (צילום: משרד החינוך)

• עוזרי החינוך ועובדי ההוראה שמשרתם הורחבה ימשיכו את עבודתם בבתי הספר היסודיים ויהיו חלק בלתי נפרד מהמהלכים לצמצום פערים.

• הלמידה במרכזי המחוננים תשוב להתקיים בתוך המבנה (ולא רק בשטחים פתוחים, כפי שנעשה עד כה).

המפורט במתווה תקף, כאמור, החל מיום א׳ 18/04/2021.
מוסדות החינוך שיזדקקו לזמן התארגנות, יוכלו להיערך לקראת הפעילות המפורטת במתווה, כך שהלימודים במתכונת המפורטת יחלו לכל המאוחר עד ליום א׳ 25/04/2021, י"ג באייר התשפ"א.

לא ניתן להגיב