אזהרה: אל-סבון נוזלי המשווק ללא רישיון משרד הבריאות

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכה ורכישה של מוצר PROLAB CARE & FRESH תירא אל סבון נוזלי TERRA LIQUID SOAP אשר מיוצר ומשווק מבלי שנבדק וללא רישיון משרד הבריאות כדין.

על גבי המוצר נרשם בתווית כי הינו מיוצר ע”י “א.מ.ן מוריה מרכז סיעודי בע”מ”, רח’ האשלג 20 חיפה.
נבקש להדגיש כי היצרן פועל ללא רישיון תמרוקים כללי ופלוני כנדרש בצו פיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל”ג–1973.

הציבור מתבקש שלא לעשות שימוש במוצר זה שהרכבו ואיכותו אינם ידועים ולהחזירו לנקודות המכירה.

משרד הבריאות מזהיר את הציבור כי שימוש במוצרים שלא קיבלו רישיון משרד הבריאות או שימוש במוצרים שלא על פי תנאי רישיונם עשוי להזיק לבריאות הציבור.

משרד הבריאות מודיע כי יש לבדוק היטב כי התמרוקים בהם נעשה שימוש הינם תמרוקים מאושרים בלבד’ שאינם מכילים חומרים נוספים שהרכבם לא נבדק ובטיחותם לא ידועה.

ניתן לבדוק באתר של משרד הבריאות במאגר התמרוקים את קיומם של רישיונות לתמרוקים ואת מטרת השימוש המאושרת.

מצ”ב המסמך מאת משרד הבריאות:

מסמך משרד הבריאות

הגיבו כאן לכתבה