תקנות קורונה • אטרקציות, תיירות ובילוי • עדכון משרד הבריאות לתו הסגול | פסח 2021

התו הסגול - משרד הבריאות

נוהל הפעלת אטרקציות תיירותיות בתו סגול – משרד הבריאות

משרד הבריאות קורא לציבור הרחב ולמפעילי מתקני התיירות והאטרקציות, לפעול על פי התנאים וההגבלות המוגדרות בתקנות.

הפעלת אטרקציה תיירותית – תקנה 7א – 24ב – לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) | הגבלת פעילות והוראות נוספות תש”ף-2020 (להלן – התקנות)

1) בהתאם לתקנות, מותר להפעיל אטרקציה תיירותית בתנאי “תו ירוק” (מחוסנים ומחלימים בלבד) בתנאים ובהגבלות התפוסה המוגדרות בתקנות.

2) כמו כן, ניתן להפעיל אטרקציה תיירותית בתנאי “תו סגול” ובמגבלות תפוסה של אדם ל-15 מ”ר בשטח האטרקציה, אם היא אחת מאלה:
• אטרקציה תיירותית בשטח פתוח, ללא הפעלת מיתקנים, למעט הפעלת רכבל.
• אטרקציה תיירותית שמופעלים בה מיתקנים, באישור מנכ”ל משרד הבריאות, תחת תנאי תו סגול וכן במגבלה של אדם בודד או משפחת גרעינית בכל יחידה נפרדת של המתקנים עצמם.

3) בהפעלת אטרקציה תיירותית יש להקפיד על קיום הוראות התקנות והתנאים הבאים:
1. ממונה קורונה כנדרש בהתאם לתקנות, לטובת אכיפה ושמירת הכללים המפורטים בתקנות ולהלן.
2. הצבת סדרן ביחס של 1 ל-75 אנשים במקום, למניעת התקהלות ושמירה על ההנחיות.
3. הצבת סימון ושילוט במקומות בולטים בהם מפורטת חובת עטית המסכה, שמירת המרחק, מגבלת ההתקהלות והתנהלות ועמידה בהנחיות משרד הבריאות.
4. חובת עטית מסכה. לא תותר כניסה של אדם לקוח או עובד ללא מסכה. המפעיל יציב שלטים לעניין החובה לעטות מסכות. כמו כן, באמצעים הדיגיטליים ובכל אמצעי טרום ההגעה, לצד הדרכות כוח האדם.
5. בדלפק העסק, ככל שקיים, תוצב מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן שירות ללקוחות.
6. שמירת ריחוק חברתי של 2 מטרים בין השוהים במתחם ובמתקנים וסימון מרחקים למניעת התקהלות. בכל מקרה, מפעיל המקום ימנע הצטופפות והתקהלות בכניסה לאטרקציה וסביב המתקנים. לא תתאפשר שהייה של מספר אנשים העולה על מגבלת ההתקהלות, בתור בסמוך למתקנים. 
7. כניסה בכפוף לרישום מראש. 
8. שמירה מוקפדת של כללי היגיינה במקום העסק כולל הצבת מתקנים עם חומר לחיטוי  ידיים במקומות נגישים וזמינים. 
9. חיטוי תדיר של לבוש, מתקנים או אמצעים המשמשים את השוהים באטרקציה ובפרט ציוד המועבר מאדם לאדם לצורך הפעילות. 

4) ניתן לאשר הפעלת אטרקציה תיירותית, שלא בתנאי “תו ירוק”, עבור אטרקציה העומדת  בעקרונות אלה:  
1. הפעלת אטרקציה המצויה בשטח פתוח בלבד (למעט פעילות הכוללת סיור בין מוצגים  בשטח סגור, אשר תתאפשר בכפוף לעמידה בתנאים החלים על מוזיאונים בתקנות). 
2. הפעלת אטרקציה שאופי הפעילות בה מאפשר עמידה בהוראות התקנות ובהוראות  שלעיל, לרבות שמירה על מרחק של 2 מטר וללא מגע בין המשתתפים, ואפשרות לחיטוי  של הציוד, המתקנים וכדומה. 
3. לא תאושר הפעלת אטרקציה שהפעילות בה אינה מאפשרת עטית מסכת אף-פה, למעט פעילות המיועדת עבור אדם אחד או אנשים הגרים יחד. 
4. לא תאושר הפעלת אטרקציות הכוללות מתקנים או פעילויות שהתקנות מתירות הפעלתן בתנאי “תו ירוק” בלבד כמו בריכות שחיה, הצגות, קולנוע וכד’.  
5. לא תאושר הפעלת מתקנים לפעוטות כגון משחקיות וג’ימבורי (כולל בריכות כדורים וטרמפולינות המיועדות לפעוטות) בשל העברה על ידי משטחים. 
 
5) לא תאושר הפעלת אטרקציה הכוללת שימוש באביזרים רב-פעמיים הכוללים מגע בפנים של המשתמש, למעט אם ניתן לחטא אביזרים אלה לאחר כל משתמש. 
 
בהתאם לאמור, להלן האטרקציות התיירותיות אשר הפעלתן מותרת לפי התקנות והתנאים שלציד
ן.

סוגי האטרקציות ודגשים הייחודיים להפעלתן ולשימוש בהן:

מובהר כי אישור זה אינו מהווה אישור להפעלת מתחמים כדוגמת פארקי מים, מרחצאות, לונה פארקים ומתחם מתקני שעשועים. וכן מקומות שאינם בשטח הפתוח.

6) מובהר כי מקומות הפועלים כמוזיאון כדוגמת מצפה תת ימי, יפעלו בכפוף לתנאים החלים על מוזיאון בהתאם לתקנות.

7) תוקף אישור זה כל עוד הוראות תקנה 7(א()24()ב( לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, תש”ף-2020 , כנוסחה בתיקון מס’ 34 לתקנות מיום 21.3.7 ,בתוקף או עד למתן הוראה אחרת לפי התקנה כאמור.

8) מפעיל אטרקציה בניגוד לתקנות ומפעיל אטרקציה שפתיחתו לא אושרה, צפוי לקנסות בהתאם למדרג הקבוע בתקנות.

משרד הבריאות
משרד הבריאות

קורונה – כל הכתבות

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

  1. להגיב לכתבה
  2. לדף הבית של חי פה
  3. למדור חדשות חיפה
  4. סגור והמשך בכתבה זו