תמונות היום: ארץ ללא חורף

חיפאים זקנים וצעירים כאחד נהנים עוד מכמה ימי קייץ חמים


חיפה, אוקטובר 2014

dado_photo_ofd3.jpgdado_phto_tod5.jpgphotp_otd4.jpgHaifa_Film_Festival_Living_in_a_Movie.jpgphoto_ofd_dado.jpg

לא ניתן להגיב