מפרץ חיפה: מסקנות חמורות בדו"ח ועדת הבדיקה – דיווח מהכנסת

יו"ר וועדת המשנה לבדיקת בעיות סביבה ותכנון במפרץ חיפה, ח"כ דב חנין הציג היום (ד') בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה, דו"ח מקצועי שמסקנותיו חמורות. הדו"ח התמקד בשלושה נושאים: הזיהום במפרץ חיפה – אירועי חומרים מסוכנים במפרץ חיפה והקמת נמל חדש במפרץ חיפה (אך עסק גם בבעיות נוספות). חנין: "התחלואה הגבוהה במפרץ חיפה מחייבת פעולה אקטיבית להפחתת הזיהום". ראש עיריית חיפה, יונה יהב: "מבחינתי מסקנות הוועדה הן בסיס לתכנית עבודה". יו"ר וועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ מירי רגב: "המטרה של כולנו היא להמשיך להביא לחיפה צעירים אך עלינו לדאוג לבריאותם".

__הדיון_בכנסת_-_ועדת_חנין.JPG

המסמכים שהוצגו בדיון מובאים כאן לעיונכם


המחקר_המלא_-_סוגיות_סביבתיות_ותכנוניות_במפרץ_חיפה-תכנית_מתחם_בזן_ותכנית_קרקעות_הצפון.pdf
מסקנות_וועדת_משנה_לבדיקת_סוגיות_תכנון_וסביבה_במפרץ_חיפה_-_הנוסח_המלא.doc
סיכום_שתי_סוגיות_מרכזיות_לדיון_בנושא_הקמת_נמל_נוסף_במפרץ_חיפה.pdf

הועדה_-_דב_חנין_-_נואם.JPG

דב חנין – שאלות הרות גורל. צילום: אלה נווה

שאלות הרות גורל לעתידה של חיפה ולשלום תושביה

יו"ר וועדת המשנה לבדיקת בעיות סביבה ותכנון במפרץ חיפה, דב חנין הציג את מסקנות וועדת המשנה שהוקמה על ידי יו"ר וועדת הפנים והגנת הסביב, הח"כ מירי רגב, עקב ריבוי בעיות סביבה במפרץ חיפה ושאלות תכנון הרות גורל כגון הקמת נמל חיפה החדש והרחבת מפעלי בז"ן ובה חברים חברי הכנסת דוד אזולאי, תמר זנדברג, וחמד עמאר. הדו"ח התמקד בשלושה נושאים: הזיהום במפרץ חיפה – אירועי חומרים מסוכנים במפרץ חיפה והקמת נמל חדש במפרץ חיפה.

בנושא הזיהום במפרץ חיפה, נקודת המוצא של הדו"ח שהוצג, התבסס על נתוני משרד הבריאות כפי שבאו לידי ביטוי בעבודת מחקר מעמיקה שנכתבה על ידי חוקרת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שירי ספקטור-בן ארי. נתונים אלו מראים שיעורי תחלואה גבוהים יותר במחלות סרטן בנפות חיפה ועכו ביחס לממוצע התחלואה הארצי (15% ו-16% בהתאמה בקרב גברים, ו-15% ו-11% בהתאמה בקרב נשים), וכן שיעורים גבוהים של תחלואת אסתמה בקרב ילדים במטרופולין חיפה (יותר מפי 2 משיעור התחלואה הממוצע בישראל).

הועדה_-_מירי_רגב_מנהלת_את_הדיון.JPG

הועדה – מירי רגב באש השולחן. צילום: אלה נווה
בדו"ח צוין גם כי מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה מסר לוועדה נתונים המצביעים על שיעור זיהום סביבתי גבוה של המפעלים במפרץ חיפה. על פי נתונים אלו: בחיפה קיים מספר המפעלים הגבוה בארץ (20) המוגדרים "מפעלים גדולים ובעלי השפעה סביבתית ניכרת" שהוטלה עליהם חובת דיווח מיוחדת. האזורים הבאים (אחרי חיפה) הם רמת חובב (14), אשדוד (12) ונתניה, פתח-תקוה, אשקלון (6).

פליטת חומרים אורגניים נדיפים ממפעלי מפרץ חיפה הנה 2,400 טון בשנה בעוד שפליטת חומרים אלה ממפעלי רמת חובב הנה 111 טון בשנה.

פליטת המזהמים לנחל הקישון ממפעלי מפרץ חיפה היא 83,000 טון בשנה (מתוכם 78,000 טון מלח). סך הפליטות לשאר הנחלים בארץ היא 20,100 טון בשנה.

פליטת חומרים מסרטנים לקמ"ר במחוז חיפה גבוהה בסדר גודל משאר המחוזות: 30.4 ק"ג/קמ"ר במחוז חיפה, 1.7 עד 5.3 ק"ג/קמ"ר בשאר המחוזות.

דו"ח וועדת המשנה קובע כי, ברמה של מדיניות ציבורית, יש לקרוא את נתוני התחלואה הקשים יחד עם נתוני רמת הפליטות התעשייתיות המסוכנות באזור מפרץ חיפה. נתונים אלה חייבים להיות הבסיס לקביעת המדיניות התכנונית-סביבתית באזור המפרץ.

דב_חנין.jpg
מפרץ חיפה צילום: אנדריי סוידאן
ח"כ דב חנין אמר כי מסקנת הוועדה היא כי בתחום הזיהום הסביבתי, מתוך מבט לעתיד, יש לאמץ את עקרון הזהירות המונעת ועל ממצאי התחלואה להוות קו מנחה. לכן, על הממשלה לפעול פעולה אקטיבית להפחתת המזהמים במפרץ חיפה. בתחום אירועי החומרים המסוכנים, הוועדה מצאה כי בשנים 2011-2013 התרחשו אירועים רבים של חומרים מסוכנים במפרץ חיפה ולכן אין להתייחס אליהם כאל אירועים בודדים אלא כמציאות רווחת ושגרתית. המלצת וועדת המשנה הייתה לבחון ביסודיות אלו ריכוזי חומרים הינם חיוניים באזור ואלו אינם חיוניים ולבחון את מיקומם ביחס לריכוזי אוכלוסייה ואזורי סיכון.

בנושא נמל חיפה החדש, הוועדה המליצה על בדיקה תכנונית מעמיקה נוספת בדגש על הרחבת הנמל הנוכחי במקום הקמת נמל חדש. הוועדה קבעה גם כי היא רואה בחומרה את העובדה שתפעול הנמל לא נבחן בראייה סביבתית וכי המשרד להגנת הסביבה אינו מעורב בקביעת התנאים הסביבתיים במכרז לתפעול הנמל.

ועדת_המשנה_בחיפה.jpg

מפרץ חיפה צילום: אנדריי סוידאן
לדברי חנין: "נוכח נתוני התחלואה הקשים באזור מפרץ חיפה, אנו סבורים כי יש לחתור להפחתה בפועל של הזיהומים ולא להוסיף עליהם. עומס הזיהום והיקפי התחלואה באזור חייבים להיות הבסיס להחלטות התכנוניות וזאת בהתייחס לממצאי משרד הבריאות, לפיהם שיעור התחלואה בסרטן בנפות חיפה ועכו גבוה ב-11-16% ביחס לממוצע התחלואה הארצי, וכי שיעור הילדים חולי אסתמה במטרופולין חיפה הוא למעלה מפי 2 מהממוצע הארצי".

חנין הדגיש כי מה שדרוש הוא לא מניעת העלייה בזיהום הנוצר בבתי הזיקוק לנפט (בז"ן), אלא הפחתתו בפועל. הוא ציין כי בשנים האחרונות אירעו מספר אירועים הקשורים בחומרים הכימיים המסוכנים המאוחסנים במתחם בתי הזיקוק ובתעשיות נוספות במפרץ, והציע "לשקול בכובד ראש לאילו תעשיות וחומרים מסוכנים ישראל באמת זקוקה, ואילו תעשיות וחומרים מסוכנים אינם נדרשים אצלנו בהיקפים גדולים וגדלים".

לגבי התכנית להקמת נמל ימי חדש, הוסיף ח"כ חנין כי "יש לבחון האם ישנה חלופה פחות מזיקה סביבתית ובריאותית, אשר תספק את הצורך בהרחבת היכולות הנמליות של ישראל". הוא הדגיש כי לא נבדקו ההשלכות הסביבתיות שייווצרו מבניית הנמל החדש ומפעילותו השוטפת.

הועדה_-_יונה_יהב_ולצידו_עופר_דרסלר.JPG

הועדה – יונה יהב ולצידו עופר דרסלר. צילום: אלה נווה

יונה יהב מדבר לראשונה בסגנון המעיד על שינוי כיוון בתפיסת המציאות


ראש עיריית חיפה יונה יהב, התייחס לדו"ח ואמר לח"כ חנין כי הוא מוכן לחתום על כל הניסוחים שלו. יהב: "חייבים לפעול להפחתת הזיהום יחד עם זאת חיפה חייבת להתפתח ותכנית הנמל חיונית להתפתחותה. אסור שהנמל יגרום לבעיות סביבה. אני מבטיח לדאוג שפארק הקישון יהיה 6000 דונם ולא רק 500".

[topic:3cgggtbc]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=13758[/topic:3cgggtbc]
[topic:3cgggtbc]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=13943[/topic:3cgggtbc]

ח"כ מירב מיכאלי: "פיתוח חיפה לא יכול לבוא על חשבון זכות הציבור לחיים בריאים. הפיתוח חייב להיות בר קיימא. למילה 'קיימות' יש משמעות עמוקה".
הנה הדברים שנשאה חברת הכנסת מירב מיכאלי בועדה.
צילום: חנה קופרמן

מנכ"ל נמלי ישראל, שלמה ברימן: "הנמל החדש ייבנה בשיטות הטובות ביותר מבחינה סביבתית וגם תפעול הנמל יהיה סביבתי. האניות העוגנות יפעלו על חשמל שיוזרם מהרציפים ולא באמצעות מנועיהן".

ח"כ דוד אזולאי קרא לדיון מעמיק בתמ"א 30 העוסקת בחזית הים המערבית.

בסיכום הדיון אמרה, יו"ר הוועדה ח"כ מירי רגב כי "חייבים לבחון את סוגיית מטרופולין חיפה בראייה כוללת – סביבתית, בריאותית וחברתית, ואי אפשר לבחון את ההיבטים התכנוניים בנפרד. הוועדה הסתמכה על נתוני תחלואה קשים ונתוני פליטות סביבתיות וזה מחייב אותי להתייחס לכל הנושא הן בהיבטי הסביבה והן בהיבטי התכנון".

רגב הורתה להעביר את דו"ח ועדת המשנה לכל גורמי הממשלה הרלוונטיים, ואמרה כי לאחר שגורמים אלו ילמדו את הדו"ח ביסודיות וימסרו את התייחסויותיהם, תקיים ועדת הפנים – כבר בתחילת מושב החורף של הכנסת – ישיבה בנושא, בהשתתפות השר להגנת הסביבה, וביקשה מח"כ חנין כי ועדת המשנה תמשיך לפקח על יישום מסקנותיה והפיכתם לתכנית עבודה בפועל.

"המטרה של כולנו היא להביא לחיפה צעירים אך עלינו גם לדאוג לבריאותם" סיכמה ח"כ מירי רגב.
00-123_מפרץ_חיפה_צילום_אנדרי.jpg

מפרץ חיפה צילום: אנדריי סוידאן
ליאורה אמיתי, מנכ"לית הקואליציה לבריאות הציבור, אשר השתתפה בדיון בכנסת, מסרה בריאיון לחי פה:

ליאורה_אמיתי.jpg
ליאורה אמיתי
היום נקבע ציון דרך חשוב בתולדות מטרופולין חיפה. הוועדה בראשותו של דב אימצה את רוב הטענות שאנחנו טוענים כבר שנים ושמה על השולחן את נתוני הזיהום אל מול נתוני התחלואה החמורים בנפת חיפה. חשוב לזכור, שמדובר בנתונים ברורים שאנו יודעים עליהם כבר לפחות 3 עשורים ואת זה חייבים להפסיק מיידית. עוד חשוב להדגיש, שנתוני התחלואה בקריות חמורים אף יותר. כלומר בתוך הנפה תושבי הקריות חולים בעשרות אחוזים יותר, ומשלמים יותר מתושבי חיפה את מחיר הזיהום.

לעניין הרחבת בז"ן ובניית נמל נוסף: על פי נתונים שאספנו לאחרונה מהמשרד להגנת הסביבה, הנמל של היום מזהם כמו בז״ן, בחלק מהפרמטרים של זיהום האוויר. בז"ן הם המזהמים הכבדים ביותר יותר מכל התחבורה בנפה, ואת הפעילות של שניהם ממשלת ישראל רוצה להגדיל. אז אמנם מסקנות הוועדה טובות וחיוניות, אבל המגמה שאותה מובילה ממשלת ישראל מדאיגה מאד.

יונה יהב מאמץ את החלטות הוועדה, ומבקש שתקבע תכנית עבודה. ימים יגידו איך יראה פני המטרופולין על פי התכניות שמקודמות בו כעת – שמסכנות עוד יותר את חיי 700000 התושבים שבו, עוד הרבה יותר מאשר הסיכון העכשווי. את הסיכונים העכשוויים חייבים להסיר מיידית, וזה דבר שהוועדה לא יכולה לעשות, אלא רק ממשלת ישראל.

חנה קופרמן, יו"ר ורכזת הפורום הישראלי לשמירה על החופים, אשר השתתפה בדיון, אמרה לחי פה:

חנה_קופרמן.jpg
חנה קופרמן
יונה יהב לא מאמץ את החלטות הוועדה. נהפוך הוא!

יהב ממשיך לטעון שהיום, לעומת המצב בעבר, אין זיהום, אבל מה שהועדה חשפה זה שפשוט לא מודדים את שלל החומרים שנפלטים ממפעלי התעשייה הפטרוכימיות, מסיבות שונות ומשונות.

העדר הבדיקות של כלל החומרים הנפלטים וחוסר השקיפות המתמשכים בנושא מוכחים שקיים קשר שתיקה והסתרת ממדי הזיהום העצומים כדי לאפשר הקמת עוד ועוד תשתיות ענק ובכלל זה גפ"ם ומפעלים פטרוכימיים חדשים לטובת התעשייה לעיבוד תוצרי הגז הטבעי מהמאגרים- תעשייה הצפויה לגלגל
מיליארדים.

יתרה מכך- יונה יהב אינו אומר אמת כשהוא מדבר על יעד של 6000 דונם נוספים כשטח ירוק!!! הוא הגיש התנגדות לתכנית זו בשטח חיפה !!!
(אשיג בהמשך היום את המסמך).

יהב ממשיך להכניס עוד זיהום ועוד כמויות ענק של חומרים מסוכנים באמצעות הסתרה ודמגוגיה… אסור לתת לזה לקרות.

וידאו – תגובת יהב למסקנות הועדה:
צילום: חנה קופרמן

[topic:3cgggtbc]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=13560[/topic:3cgggtbc]

[topic:3cgggtbc]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=13342&p=29466#p29466[/topic:3cgggtbc]

[topic:3cgggtbc]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=13341[/topic:3cgggtbc]

[topic:3cgggtbc]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=13197&p=29275#p29275[/topic:3cgggtbc]

תגובה
  1. מרק אמר/ה

    לא מאמין למילה אחת שיוצאת מפי יונה יהב – אותו אחד שאמר לנציגת מגמה ירוקה לדחוף את נתוני הקואליציה לבריאות הציבור …

לא ניתן להגיב