תופעת החזירים בחיפה – ראיון עם אורי נווה – עמדת רשות הטבע והגנים (רט"ג)

תופעת החזירים בחיפה מעסיקה ואף מטרידה תושבים רבים ברחבי העיר חיפה. אחד הגופים המשפיעים ביותר על נושא הטיפול בחיות הבר בישראל הוא רט"ג (רשות הטבע והגנים). זהו הארגון המתכלל את הפעילות הקשורה בחיות הבר בישראל.

רבים בקרב הציבור שואלים מה היא בעצם עמדת רט"ג והאם רשות זו מעורבת במה שקורה בחיפה.

לכן, על מנת להבין מקרוב את עמדת רט"ג, שוחחתי בהרחבה עם אורי נווה, סגן מנהל חטיבת המדע ברט"ג. אורי עובד ברשות הטבע והגנים משנת 1994 והוא מצוי מאד בכל מה שקשור בתופעת החזירים בחיפה.
חשוב לי להודות, תחילה, לאורי, על הראיון הנרחב ועל השקיפות ושיתוף המידע לציבור החיפאי.


איזה קשר מתקיים בין רט"ג לבין עיריית חיפה בסוגיית החזירים?

עיריית חיפה עובדת אתנו בשיתוף פעולה ותיאום מלא.
יש צוותים מקצועיים משותפים לעיריית חיפה, אוניברסיטת חיפה ורט"ג שפועלים בשוטף בעניין זה.

מה חלוקת האחריות ומה הגדרת הסמכות בין לרט"ג לעירייה בתחומי השטח המוניציפלי?

עיריית חיפה אחראית על מה שקורה בתחום השטח המוניציפלי שלה ולכן כל הפעילות הקשורה באכיפת חוק חיות הבר היא בסמכותה וטיפולה של עיריית חיפה.

בישראל קיים חוק הגנת חיות הבר, שהוא רלוונטי גם בתוך הערים. בקצרה: מי שרוצה לפגוע בחיית בר או להשפיע על חיית בר, בדרך כלשהי, חייב, על פי החוק, לקבל היתר מרט"ג.
גם האכלת חיית בר כרוכה בקבלת היתר.
לפיכך, מי שמאכיל חזיר בר, למעשה עובר על החוק, מכיוון שמדובר בחיית בר מוגנת. החוק מאפשר לקנוס מאכילי חיות בר ואף קובע אפשרות לעונשי מאסר למאכילי חיות בר.
בתחומי העיר, הסמכות למתן קנסות ואכיפה היא לפקחי הרשות העירונית. אנשי רט"ג לא פועלים בתוך השטח העירוני של חיפה.

האכלת חיית בר גורמת לפגיעה בהתנהגות הטבעית של החיה.
ברגע שבני אדם מאכילים את החיות, ההתנהגות שלהן מושפעת מהמזון ומהקשר שהחיות מזהות בין בני אדם למזון.
היות שהחיה משנה את התנהגותה הטבעית, למעשה, בראייה המקצועית שלנו, זו פגיעה בחיה עצמה ולכן זה אסור, על פי החוק.

חזירים אוכלים מזון חתולים ברחוב אדמונד פלג בחיפה


האם הנושא הזה של ממשק חזירים ושכונות הוא נושא חדש בעולם או שצריך לחקור אותו כדי להגיע לתובנות חדשות בנוגע לפתרון הבעיה?

הנושא הזה ידוע בכל העולם. יש מספר אזורים בעולם שבהם יש התמודדות מזה שנים רבות וביניהם: ברלין, ברצלונה ומספר אזורים בארה"ב.

בחיפה אנחנו חוקרים את ההתנהגות של חלק מהחזירים בתוך השכונות ובוואדיות הסמוכים.
אנחנו חוקרים את מוקדי החיכוך העיקריים בין החזירים לאוכלוסייה וכן אם הסיבות בגללן החזירים נכנסים לעיר.

יש כמה סיבות המעודדות את הממשק בין החזירים לתושבים ובעיקר:
שטחים טבעיים ומיוערים שגובלים בשכונות ובחצרות בתים.
התנהגות התושבים: האכלה ישירה של חזירי בר, האכלה עקיפה של חזירים במזון שמיועד לחתולים, השלכת מזון לפחים לא סגורים, חצרות שגובלות בשטחי טבע, שאינן מגודרות בממשק עם השטח הטבעי.

כתבות נוספות בחי פֹּה - חדשות חיפה:

בהיקף של העיר חיפה יש עשרות קילומטרים של ממשק עיר-טבע. מה אתם בעצם מציעים בנוגע לגידור?

הבעיה של ממשק טבע – עיר היא לא בעיה פתירה ברמה של שחור-לבן.
שטחי המחייה של בעלי החיים בישראל בכלל ובחיפה בפרט הצטמצמו ולכן היום אנחנו מנסים לצמצם את התופעה של כניסת חיות הבר לשטח העירוני, מתוך הבנה שלא ניתן להעלים אותה לגמרי.

חזירים היו תמיד בחיפה ובשנים האחרונות יש יותר. בעבר הם פחדו יותר ונמנעו מלהיכנס לעיר והיום הם הגבירו את הפעילות שלהם בתוך העיר.

חשוב להבין כי החזירים הם מגיבים לפעילות בני האדם, הם לא יוזמים. הם מגיבים בעיקר לשינויים שאנחנו, בני האדם, יוזמים וביניהם:
◄ בניה בוואדיות – משם הם נדחפים לעיר.
◄ הזרמת ביוב לוואדי – יש להם מים אז הם משגשגים.
◄ האכלת חזירים – גרמת להם לפחד פחות.

הצוותים המקצועיים המשותפים מאפיינים את הבעיה בחיפה בצורה מדוייקת ככל הנדרש ויחד ננסה להקטין את התופעה ככל האפשר.

גידור מעבר חזירי בר בשכונת כרמליה (צילום: עיריית חיפה)
גידור מעבר חזירי בר בשכונת כרמליה (צילום: עיריית חיפה)

מה עמדת רשות הטבע והגנים בנוגע למרעה של חזירים בשכונות שטח עירוני?

חיית בר היא חיה שאין טבעה לחיות במחיצת האדם. ההתנהגות הטבעית של חיית הבר מותאמת לטבע. לכן, ככלל, חזיר בר – עדיף שיחיה בבר, בשטח הטבעי שלו.
למרות זאת, בשנת 2020, כאשר השטחים הטבעיים בישראל מצומצמים מאד, נדיר למצוא חיות בר שאין מושפעות מבני האדם ומגיבות לפעולות בני האדם.

עדר חזירים פשט על גן שמואל בחיפה והבריח את התושבים • נזק כבד לדשא (צילום: חי פה)
עדר חזירים פשט על גן שמואל בחיפה והבריח את התושבים • נזק כבד לדשא (צילום: חי פה)

האם קיים סיכון לציבור כתוצאה מנוכחות החזירים בשכונות?

האנשים שמאכילים את החזירים באופן אקטיבי הם אלה שמסכנים את הציבור, מכיוון שהם קושרים, בתודעת החזירים, את נוכחות האדם עם אוכל.
החשש שלנו הוא שחזיר יראה אדם שלא מאכיל אותו והוא ינסה "לבקש" את האוכל הזה. תקשורת בין חזיר לאדם היא תקשורת מאד משובשת. הוא לא יודע "לבקש אוכל" ולכן האכלה של חזירי בר מסכנת את הציבור. ההאכלה מסוכנת בכך שהיא חושפת אדם לנוכחות קרובה של חזיר. במצב כזה, חזיר, שהוא חיה גדולה, יכול בסיטואציה מסוימת לגרום לכך שאדם עלול להיפגע.
לחזירים אין נטייה לרדוף אחרי אנשים, אבל בסיטואציה כזאת של קשר בין אוכל לאדם הם עלולים לסכן בני אדם.

מאכילי החזירים עלולים לגרום, בסופו של דבר, לפגיעה בחזירים, מכיון שכאשר בני האדם יאבדו בסופו של דבר סבלנות – מי שייפגע יהיו החזירים.

קבוצה נוספת של אנשים שמסכנים את הציבור הם מאכילי החתולים ברחוב, בנקודות האכלה בהן יש גישה גם לחזירים. ההאכלה מסוכנת כאשר מגיעים חזירים לאכול את האוכל של החתולים ומתרגלים לנוכחות האדם, נוצר, בתודעה של החזירים, קשר בין אדם לבין אוכל.

האם קיימת חשיפה לכלבת בקרב חזירים ומה קורה לחזיר נגוע בכלבת מבחינה התנהגותית?

אנחנו לא מכירים מקרים של כלבת בחזירי בר.

יימצא פתרון לחיפה? מה אתם מקדמים בימים אלה?

אני בטוח שיימצא פתרון לבעיה!

האכלת חזירים וחתולים ברחוב: הפתרון הראשון תלוי בציבור החיפאי – להפסיק האכלות ברחוב, בנקודות נגישות לחזירים – מייד!
יש לטפל בהאכלת חתולים בצורה חכמה, כלומר מבלי שהמזון יגיע גם לחזירים. המאכילים הם חלק מהבעיה והם חייבים לקחת חלק בפתרון.

גידור מעברים: יש לבצע גידור של חלק מהמקומות, על מנת שהחזירים ייאלצו לעשות מאמצים גדולים כדי להצליח לנוע לתוך העיר ואז הם ימעטו להיכנס לשכונה ולגינות.

גידור כתנאי לאישור תכנית בניה של בניינים חדשים: אנחנו מעודדים תהליכי תכנון ובניה, על פיהם יינתן היתר לבניית בית על גבול ואדי, אשר יהיה מותנה בגידור מפני חיות בר.

ניסוי למתן אמצעי מניעה לנקבות וזכרים: זוהי פעולה שאיננה מוכרת מספיק בעולם והמחקר בנושא הזה הוא ממש בחיתוליו, לכן יש לנהוג בנושא הזה בספקנות, בשלב זה.
במקומות בהם יש ואדיות מסויימים, שמנותקים משטח פתוח, ניתן לנסות לפעול בכיוון הזה. אני מדגיש שזה ניסוי מאד מאד מאד ראשוני.
הפעולה של מתן אמצעי מניעה נעשית בירי חץ עם הורמון שמדכא פעילות הורמונלית.

מה בנוגע ללכידה והעתקה של חזירים למקום אחר?

לכידה והעתקה ממקום למקום היא שקולה להרג, מבחינתנו, מכיוון שאם אנחנו מעתיקים חזירים למקום חדש, הם משפיעים לרעה על מרקם החיים באותו מקום, כלומר, או שהחזיר שהבאנו למקום החדש ירעב וימות או שהוא ידחק אוכלוסייה קיימת ויהרוג אותה.
בעגה המקצועית זה נקרא "נישה", כלומר שכל תא שטח מתאים ממילא לבעלי החיים שנמצאים שם ולכן הם כבר שם. במרבית המקרים, תא שטח (נישה) לא יכול להכיל קבוצת בעלי חיים נוספת שמיובאת אליו.

מה עמדת רט"ג בנוגע לדילול חזירים בירי:

אנחנו מדללים בירי במקומות מסויימים בישראל, בהתאם לחוק הגנת חיות הבר.
אנחנו פועלים כך בעיקר באזורים חקלאיים, בהם יש ריבוי-יתר, המתבסס על שפע מזון שהחקלאות מספקת.

בישראל אין טורפים שיודעים לצוד חזירים באופן טבעי (כמו אריות או נמרים). לכן אנחנו נאלצים לדלל בירי בשטחים מסוימים.

בתחומי העיר חיפה אנחנו לא מדללים בירי, כי אנחנו מתאימים את דרכי הפעולה שלנו לעמדת הרשות וראש העיר.
בעבר היה ירי בחזירים בחיפה והבעיה לא נפתרה באופן מוחלט.

מנקודת מבטנו, כל עוד עיריית חיפה פועלת לטיפול רציף בבעיה ואף קלטה, לאחרונה, אקולוגית, אנחנו נתמוך במדיניות שמובילה העירייה ונסייע לה בהתמודדות עם הבעיה. אנחנו לא יושבים ומחכים שיקרה משהו.

כמה מילות סיכום שלך לציבור קוראי חי פֹּה:

חיות הבר הגדילו את הפעילות שלהן בכל הערים בישראל. הנה כמה דוגמאות, על קצה המזלג:
◄ בבאר שבע – צבועים
◄ בתל אביב – תנים
◄ בראשון לציון – שועלים וחזירים
◄ בזיכרון יעקב – חזירים
◄ בחיפה – חזירים

אני רוצה לומר "שאפו" לעיריית חיפה ולד"ר יאיר וייס – הוטרינר העירוני, המתמודד עם התופעה בצורה מאד אינטליגנטית. יש לו שותפה נאמנה ורצינית מציבור חובבי החיות – אביטל בן נון. גם ראש העיר, ד"ר עינת קליש-רותם, מתייחסת ברצינות לתופעה ופועלת כדי להתמודד אתה.

אם התושבים ייקחו חלק במאמץ ויתמודדו עם המצב, בדרכים אשר ציינתי – יהיה יותר טוב לכולם – גם לתושבים וגם לחזירים.

ובינתיים: אם מישהו הולך ברחוב ורואה חזיר, יש להימנע מכל סוג של תקשורת אתו. לא להאכיל, לא ללטף ולא ולזרוק אבנים. יש לשמור על "ריחוק חברתי".

36 תגובות
 1. חזי אמר/ה

  בכתבה:
  "לכידה והעתקה ממקום למקום היא שקולה להרג, מבחינתנו, מכיוון שאם אנחנו מעתיקים חזירים למקום חדש, הם משפיעים לרעה על מרקם החיים באותו מקום, כלומר, או שהחזיר שהבאנו למקום החדש ירעב וימות או שהוא ידחק אוכלוסייה קיימת ויהרוג אותה."

  מסקנה: אנחנו, תושבי העיר נלך מהעיר הזו ונשאיר אותה לחזירים…

  1. חיפאי אמר/ה

   מאכזבת התגובה על ירי. לא שאלו אותך מה עמדת עיריית חיפה אלא מה עמדת רטג על ירי.

 2. לימבו אמר/ה

  נזק פחד נזק פחד…
  למה לסבול?

 3. משה אמר/ה

  למה חתולים שונים מחזירים? למה היחס הוא לא שווה ? כי לחזיר אין לובי ? שניהם צרכים להיות מטופלים בצורה של דילול אוכלוסיות למען בעלי החיים המקומיים

  1. משה אמר/ה

   תעזוב את החתולים בשקט.
   מה זה "בעלי חיים מקומיים" , חולדות ?

  2. משה אמר/ה

   בני אדם…

  3. י.ק אמר/ה

   1. חתול – חיה שמגיעה למשקל של כ-5-7 ק"ג. חזיר בר (זכר בוגר) יכול להגיע ל 450 ק"ג. נקבה סביב רבע טון.
   2. שמעת על מישהו שנהרג מהתקפה של חתול בית?
   3. חתול בית כשמו כן הוא חיה מבוייתת. הוא יודע לתקשר עם חלק מבני האדם, וחי סמוך אלינו בהצלחה לא מבוטלת. חזיר בר כשמו כן הוא חיית בר, בדיוק כמו זאב, נמיה, שפני סלע, ועוד. אין ליצורים אלה יכולת לתקשר איתנו ביעילות. לכן הממשק בין אדם לחזיר יכול להיות מסוכן מאד, והממשק בין אדם לחתול – הרבה פחות מסוכן.

  4. הילה אמר/ה

   חתול הוא לא חיית בר וחתולים עוברים עיקור במסגרת עיקור חתולים חסרי בית פרוייקט של העיריות בשילוב משרד החקלאות. לך תלמד.

 4. אסנת אמר/ה

  עד שלא יקרה הבלתי נמנע בשל החיכוך הלא טבעי הזה ימשיך מצעד האיוולת. למה מחכים בחיפה לתאונה בין חזירים לכלי רכב? להתפרצות מחלות (ולא רק כלבת)? לתקיפה של חזירה בשל תחושת איום על הגורים?

  1. י.ק אמר/ה

   כלבת בחזירים? הסיכוי כמעט אפס. עד היום לא נרשם בישראל מקרה כז|ה (בדקי בעצמך באתר האינטרנט של משרד החקלאות!), וספק אם נרשם בעולם אי פעם מקרה כזה. כדי שחזיר יחלה בכלבת הוא צריך להיות מותקף ע"י נשא כלבת. בישראל הנשאים הטבעיים של כלבת הם בעיקר תנים ושועלים (וברמת הגולן גם זאבים) חיות אלה אינן תוקפות חזירי בר.

 5. רפי חסון ומשפחתו. אמר/ה

  ראיון מרתק אורי נווה.כל הכבוד לך.

 6. יפה אמר/ה

  רשות הטבע מצטיירת כבובה של עיריית חיפה שמתאימה את עצמה למדניות ראש הרשות המקומית. בעצם מגלגלים את האחריות על התושבים ש"לא יאכילו חתולים", מהם מגיעה הסכנה….מאכזב ולא מקצועי

 7. רועי אמר/ה

  במילה אחת בעייתנו התושבים.
  קצת מצחיק אבל ככה.
  תפסיקו להאכיל חתולים, תזרקו את המזון לתוך הפח וכו' צר לי אבל ישנם תמונות שהחזרים עוקרים שורשים שרק בוגי יכול לעקור ומדברים איתנו על לסגור את הפח? אם הינו סוגרים היתה נפתרת הבעיה של הגידול הטבעי? הרי המלומד הנ"ל מודה שאין להם דילול טבעי – אז מישהו צריך לעשות את הדיווח.
  הכי הצחיק אותי הקטע של "כבר ירו בהם אבל זה לא עזר". האומנם? האם הם קמו לתחייה או 'פשוט מרו מעט מידי ומאוחר מידי? תן אישור לירי והקטנה של 90 אחוז ואני מתחייב שלא נראה אותם בחיפה, מקסימום איזה מסכן מפוחד פעם בחצי שנה.
  אז איך זה שהירי לא עוזר?
  די ליהנות יפה נפש!
  בסוף זה יעלה למישהו בחיים ומי יקח את האחריות מאכילי החתולים זורקי האשפה או אלו שאוחזים בקרנות המזבח בהתיפיפות יתר? זה או אנחנו או הם.

  1. י.ק אמר/ה

   לא צריך להפסיק להאכיל חתולים. צריך לתת להם אוכל במנות קטנות (50-100 גרם לחתול). לא לשפוך ק"ג של אוכל במקום אחד, כי אז יישאר הרבה אוכל במקום אחד (חתולים כמעט תמיד לא יאכלו את כל המנה שתיתן להם, תמיד ישאירו קצת).

 8. שלומית אמר/ה

  חרטטת אותנו. כל התשובות הם בשורה התחתונה כלום ושום דבר שאתם עושים כדי שהמצב פה ישתפר. לטובת התושב ישתפר.

 9. דין דין אמר/ה

  פתרון מעשי לחזירים אין בכתבה ולכן על תושבי חיפה לקחת את החוק לידיים במקום שהחזיר יפגע בנו ובילדינו אנו נפגע בו והמבין יבין.ומי שלא הבין שיתיעץ עם הפועלים הזרים מתאילנד והם ילמדו אותו כיצד נוהגים.

 10. משה אמר/ה

  איזה קשקוש, קאליש בכלל לא פועלת למיגור התופעה, יש רק פעילות קוסמטית:
  שלטים וממש ממש קצת גדרות שמצחיקות את החזירים.

 11. יועז אמר/ה

  בכח הבירבור הארוך הזה לא הייתה שום תשובה חוץ מהאשמת התושבים. אם רט"ג חושבים שצריך לדלל את מספר התושבים בחיפה – שיגידו.
  הגידור של עיריית חיפה שווה לכפרות כי הוא מקיף גינות פרטיות. אם החזיר לא יחדור דרך גדר עירונית הוא יעבור דרך גינה פרטית.

 12. נועם אמר/ה

  תופעת החזירים לא רק בחיפה , בדלית אל כקמל מתלוננים כבר המון שנים על התופעה הזו . החזירים מסתובבים בין הבתים , בגינות , במטעים והורסים הכל . צריכים פתרון לתופעה הזו . החזירים הם לא חיות מחמד ולא חברים של האדם , ויכולים לפגוע בנו ובילדים שלנו .והיום אנחנו רואים אותם גם בשעות הצהריים ולא רק בלילות .

 13. מנה אמר/ה

  בחיפה ראש עיר מטורפת אפס עשיה מאה אחוז טירוף

 14. גיל וקנין אמר/ה

  החיות האלה מסריחות ומטנפות את הרחוב שלי. הם נעמדים על שתיים ופותחים את המכסה של הפח עם החוטם ומושכים שקיות זבל מהפח, אין שום האכלה שלהם ועדיין הם באים בהמוניהם. בנוסף באמצע הלילה הם צורחים ברחוב ומפריעים לישון. אין להם אוייבים טבעיים וקצב הריבוי שלהם גבוה, כל שגר בין 8 ל=12 גורים. צריך לירות בהם!!!

 15. אליעזר אמר/ה

  אני חושב שצריכים לארגן הפגנת תושבים מול ערית חיפה ולהזמין את התקשורת. מקווה שזה יעזור. אחרת אין תקווה.

 16. נמי אמר/ה

  פקיד יפה נפש שחוזר וחוזר על מנטרה ולא מספק פתרון אמיתי.
  נראה איך יגיב כאשר חזיר ירדוף אחרי הנכד שלו שהולך עם מזון ביד.

 17. חיים אמר/ה

  שמי ד"ר חיים ברגר, עוסק בהתנהגות בעלי חיים. חזירי בר כבר תקפו אנשים ופצעו אנשים בחיפה ו בישראל. אין צורך להמתין לאסון יש וצריך לעשות דברים במיידי. חזירי הבר עברו תהליך של אובדן החשש מבני אדם. זהו תהליך הפיך- ניתן ללמד אותם שבני אדם לא נחמדים. יש שיטות לא קטלניות כגון ירי אמצעים לפיזור הפגנות או כדורי פלפל אשר צורבים להם מאוד. יש להוציא צוותי הטרדת חזירים בשעות היום השונות. זה עובד מהר מאוד. זאת בנוסף לצמצום מקורות מזון כגון אשפה בפח שקל להפוך אותו. שתי הפעולות ביחד ביאו שינוי עצום.

 18. דינה אפשטיין אמר/ה

  אני גרה בסביבת חתולים. בסוף הארוחה של החתולים מגיעים בד"כ חזירים, תנים ולעיתים דורבנים וקיפודים.
  אכן יש להאכיל במנות קטנות.
  שנית – חיפה לא נקייה, בלשון המעטה, תושבים זורקים פעמים רבות זבל ליד הפח. כמו כן העיריה צריכה לדאוג ליותר פחים ושהפחים הקיימים יהיו מהודקים לקירות. לא פעם רואים פחים בשולי הכביש, חזירים הופכים אותם וסועדים את ליבם.
  טיפול נכון בפחים הוא באחריות העיריה, וזה ל א. נ ע ש ה.

 19. חיים אמר/ה

  צודק
  רק בשורה התחתונה הכל פונקציה של כסף…
  והמבין יבין…

 20. יליד+חיפה+בן+שבעים אמר/ה

  לירות בחזירים בלי היסוס. אחרי חמישה חזירים ראשונים שימצאו יירויים, ימצאו פתרונות להעתיק אותם. סתם ככה לתת להם להתרבות זה ניסיון פחדני להתמודד עם בעיה. כנהוג בארץ אבותנו, קודם צריך להביא למשבר, לאירוע רב נפגעים מבין החזירים, רק אח״כ יתחילו לפעול ברצינות למיגור החזירייה.

 21. ציפי אמר/ה

  קאליש, בין יתר הנזקים שגרמה לעיר, הפסיקה את דילול החזירים, אבל מרפדת את עצמה במגוון כיסויי ת..
  כאשר תהיה היתקלות קטלנית היא תטיל את האשמה על רט"ג, על יעל אולק (הרכש החדש), על החתולים, על פחי האשפה, על הקבלנים שבונים בעיר, ועל התושבים שמתרבים!

 22. רחל פרומן קומלוש אמר/ה

  מקום חיות הבר בטבע וכשם שיש חי בר בכרמל ,צריך ליצור מקום כזה עבור החזירים ולהעביר אותם לשם ולתת להם מזון שם.

  1. שאול וול אמר/ה

   נכון, מקום חיות הבר בטבע. לא צריך להעבירם, אלא לא לתת להם להגיע למקום שאינו מקומם,ואין צורך להאכילם.

 23. עמרם אמר/ה

  נציג רשות הטבע והגנים אומר באופן הברור ביותר , שבעבר נעשה דילול , אבל הוא הופסק בגלל עמדת קליש . הוא אומר עוד שהבעיה לא נפתרה באופן מוחלט ……… כלומר נפתרה באופן מספק . הרשות לא תעשה כלום נגד עמדת קליש . עד הבחירות בהן היא כנראה תוחלף , שום דבר טוב לא יקרה

  1. שאול וול אמר/ה

   רשות הטבע והגנים, ולא העירייה היא הגוף המקצועי האמור להחליט איפה החזירים אמורים לחיות, ולפעול בהתאם…..הרשות לא עשתה תפקידה , התעלמה מאחריותה, והשאירה לחזירים לקבוע מה הם יעשו. אם הרשות היתה עושה תפקידה , לא היו חזירים בחיפה, והנושא לא היה שייך כלל לעירייה.

 24. שאול וול אמר/ה

  הרשויות אמורות להחליט מה מספר החזירים האופטימלי, ומה שטח מחייתם/גבולם הגאוגרפי הרצוי….והכל נגזר מזה……פלישת החזירים לחיפה היא כישלון הרשות האחראית, אם דברים פשוטים אלו אינם ברורים לכם….הבלאגן ימשך……כרגע הרשויות שותפות בפיזור דיסאינפורמציה, והסתת הדיון לדברים שוליים….אם התושבים לא יתעוררו, הרשויות גם לא יתאפסו….די נוח להם לתפקד בסביבה מופקרת.

 25. דנה דן אמר/ה

  שלום חיפאים !! שוב אני מעלה את בעיית החזירים על סדר היום וזאת לאחר שהותקפתי הערב בשכונת נו"ש בשעה 10:45 ע"י חזיר בגודל שור שלא היסס והתחיל לרוץ לכיווני. חייבים להיפטר מהמטרד הזה ומיד. אני קוראת לחיפאים שאם העניין לא יפטר מיד צריך לשקול להפסיק לשלם את הארנונה הגבוהה והמוגזמת מול חוסר האונים המשווע של העיריה ואזלת היד בפינוי פסולת, טיפוח העיר, תיקון כבישים וטיפול בנושא תאורת הרחובות ומעל הכל בעיית החזירים המטרידה בכל שכונות העיר . שכולם יעלו פוסטים בדפי הפייסבוק של העיריה ימחו ויקראו למעשים…………………..

 26. שלומו אמר/ה

  יש חזירים יש עוד משרות בשרות הציבורי

  1. אפרים מנחם ליברמן אמר/ה

   000000000000000000
   התשובה הכי חכמה היא של שלומו — החזירים מספקים עוד פרנסה לעובדים בשרות הצבורי !
   החזירים הם סימן של חוסר תשומת לב אמיתית לחזות העיר !
   לשם מה קימת מחלקה כזאת ? ! ? ! ? !

לא ניתן להגיב