מפעל פרוטרום | מפעל תעשייה בחיפה יתחיל בחקירת קרקע לשם שיקומה בהיתר רעלים

בעקבות הפסקת רוב פעילות מפעל פרוטרום במתקניו בחיפה, שבהם בוצע ייצור תמציות טעם וריח ובהתאם לדרישות של המשרד להגנת הסביבה בהיתר הרעלים, המפעל יבצע חקירת קרקע לשם קביעת הצורך בשיקום הקרקע.

דרישה זו של המשרד לחקירת קרקע ולשיקומה, מופיעה בתנאי היתר הרעלים. חקירת הקרקע בשטח המפעל תחל בימים אלה, ולאחר השלמתה יידרש המפעל בשיקום, לרבות פינוי מכלים תת-קרקעיים שהכילו חומרים מסוכנים.

התהליך יבוצע בהתאם לתכנית שיאשרו נציגי מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, תוך ליווי ופיקוח קפדני. במהלך הליך חקירת הקרקע לא צפויים מפגעי ריח או מפגעים אחרים.

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.