איסור השימוש בקווי הצנרת במפעל גדיב נשאר בתוקף

מנהל מחוז חיפה, במשרד להגנת הסביבה, שלמה כץ, ערך ביום ראשון, 9/2/20 שימוע לחברת גדיב תעשיות פטרוכימיה מקבוצת בז”ן בעקבות ליקויים משמעותיים שהתגלו בקווי הצנרת של המפעל.

כזכור לחברה נערך שימוע בסוף דצמבר 2019, בעקבות ליקויים שהתגלו בקווי הצנרת בבדיקות שביצעה החברה לקווים בחודש מארס 2019, שבהן התגלו הפרות של דרישות המשרד בהיתר הרעלים ותקנות מכוח חוק המים. למשרד התברר כי קיימות בדיקות שעליהן החברה לא דיווחה במהלך ישיבת השימוע שנערכה בדצמבר.

על עריכת הבדיקות ועל הליקויים שהתגלו, נודע למשרד בעקבות בקשה להיתר חפירה שהגישה החברה לעיריית חיפה, לצורך החלפת מקטעי הצנרת האמורים, ובעקבות ישיבה שנערכה בעירייה ב-28 בינואר 2020 – שבסיומה הודיעה החברה על משיכת בקשתה לצורך ביצוע השלמות.

בעקבות הישיבה, הוציא המשרד לחברה דרישה להעברת תוצאות בדיקת התקינות של הצנרת. בהמשך, בעקבות קבלת תוצאות הבדיקה והליקויים המשמעותיים שעליהם הצביעה הבדיקה, מצא המשרד לנכון להזמין את החברה לשימוע נוסף בטרם ביטול היתר הרעלים לצנרת החומרים המסוכנים.

עוד בטרם השימוע, ובעקבות הודעת החברה על השבתת קווי הצנרת לצורך תיקונם, עיגן המשרד בהיתר הרעלים של החברה את איסור הזרמת החומרים המסוכנים בקווי הצנרת, אלא אם יתקבל אישור המשרד להגנת הסביבה.

לקראת השימוע שנערך ביום ראשון, העבירה החברה תכנית עבודה שהוכנה על-ידי חברה בין-לאומית מוסמכת לאחר מתן התנאים על-ידי המשרד ובה פירטה את התיקונים הנדרשים בטיפול באופן מיידי וכן מועדי תיקון לליקויים נוספים.

בשימוע הבהירה החברה כי השלימה את ביצוע התיקונים המיידים, וכי במסגרת הערכת הסיכונים שנערכה על-ידי החברה הבין-לאומית, נמצא כי ניתן להשלים את הזרמת החומרים המסוכנים בקו הצנרת ולהשלים את ביצוע יתר התיקונים עד לחודש מארס 2021. יחד עם זאת, ציינה גדיב, כי בכוונתה לבצע את יתר התיקונים בהקדם האפשרי ומיד עם קבלת היתרי חפירה מעירית חיפה.

כץ, הבהיר בשימוע כי על מנת לאשר את המתווה, יפנה המשרד לקבלת הבהרות בכל הנוגע לתכנית העבודה המוצעת ומידת התאמתה לדרישות מקצועיות ולתקינה הבין-לאומית הקיימת בנושא זה. המשרד פנה לחברה הבין-לאומית בבקשה להבהרות הללו. עוד הובהר למפעל, כי איסור השימוש בקווי צנרת אלה נשאר בתוקף עד שהמשרד ייתן אישור להפעלתם ובכפוף לכך שתכנית העבודה תניח את דעתו של המשרד.

כמו-כן, נדרש המפעל להיערך למצב שבו השבתת הקווים תתארך ולהעביר למשרד חלופות למצב זה, שבמסגרתן תיבחן גם השפעתן על פליטות אחרות לסביבה.

הגיבו כאן לכתבה