תמונת היום בחיפה: ואדי סאליב ,מדרגות עג’לון

ספורטן – כללי – רחב

ואדי סאליב ,מדרגות עג’לון המובילות מרחוב שיבת ציון למעלה השחרור
DSC_7271.jpg

תמונת היום בחיפה: ואדי סאליב ,מדרגות עג’לון
צילום: מנואל אמיר
הורדת האפליקציה איכות אוויר – איגוד ערים WB
תגובות
בטעינה...
צוערים לשלטון המקומי – רחב
תאטרון חיפה – רחב
הסטודיו – אירועי החודש
הורדת האפליקציה איכות אוויר – איגוד ערים WB
הורדת האפליקציה איכות אוויר – איגוד ערים WB
כללית  – מיון לייד הבית – רחב
הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB

הורדת האפליקציה איכות אוויר – איגוד ערים WB