תמונת אתמול בחיפה מאת הצלם הנק פוגל

לא ניתן להגיב