סיפורם של עולי מרכז אירופה בחיפה וידאו בהפקת רמות – הטלוויזיה הקהילתית | איחרת – לך הביתה

האוניברסיטה הפתוחה – רחב

ארגון עולי מרכז אירופה בחיפה:

ארבע נשים בנות הדור השני להורים יקים מייצגות את תרומת הוריהם לעיר חיפה -בתעשייה, במסחר, ברפואה ובחינוך.  וזאת דרך סיפורן האישי. הסרטון הוזמן למלאות 85 שנה לארגון עולי מרכז אירופה.

 

יד עזר לחבר – רחב
תגובות
בטעינה...