על אף הנחית ההסתדרות הרפואית, כי רופאים יהיו רשאים לסרב לתת טיפול לאדם אלים – בתי החולים בחיפה ימשיכו להעניק טיפול באופן שווה לכל הפונים

בתי החולים בחיפה (רמב"ם, בני ציון וכרמל): "נמשיך להעניק את מיטה הטיפול הרפואי למטופלים הפונים אלינו יחד עם זאת נגלה אפס סובלנות לאלימות".

 

הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית, קיבלה החלטה בשבוע האחרון בעקבות האלימות הגוברת נגד הצוותים הרפואיים, כי “אדם אשר התנהג באלימות כלפי צוות רפואי יחשב אישיות בלתי רצויה באותו מוסד רפואי ויאלץ לפנות לטיפול רפואי במוסד אחר”.

ההסתדרות הרפואית (הר”י) והלשכה לאתיקה התייחסו בעבר בשנת 2009 בדף עמדה לגבולות החובה של הרופא המטפל כאשר מופנית אלימות כלפיו. בשנת 2014 נכתבה הצהרת יחסי גומלין בין רופאים לבין מטופלים בה הודגש כי קיימת התייחסות לציפיות מהמטופל. בפתח המסמך מוצהר כי הרופא והמטופל הינם שותפים לטיפול הרפואי וכי היחסים ההדדיים ביניהם מושתתים על ערכים של כבוד, הגינות, יושרה, אמינות ואחריות. בחלקו השני של המסמך מפורטת אחריותו של המטופל, הציפייה כי יתייחס בכבוד וביושר אל הרופא, וכן התייחסות לאופן העברת המידע לרופא, למימוש התכנית הטיפולית, להכרה בסמכות המקצועית של הרופא ולכיבוד זכויותיו האישיות.

בהצהרה צויינו מספר סעיפים והודגש מתיי ובאיזה מצבים ניתן להפסיק יחסי רופא מטופל:

  • הרופא יהיה רשאי למעט במצבי חירום שלא לקבל אדם לטיפולואו לסיים את הקשר המקצועי עם המטופל בהודעה מראש, אם קיים משבר אמון המונע יצירה או המשך הקשר הטיפולי ביניהם, או אם המטופל אינו משתף פעולה עם הרופא בצורה המסכנת את בריאותו, או אם הוא מציג דרישות בלתי ראויות או בלתי אפשריות מהרופא.

 

  • הרופא יהיה רשאי לסיים את הקשר המקצועי ולהודיע על כך למטופל, אם הוא מרגיש מאוים על ידי המטופל או אם הוא נחשף לאלימות גופנית או מילולית מצד המטופל, בני משפחתו או מי מטעמו.

 

  • הרופא ינקוט את הצעדים הדרושים כדי להפנות, ככל הניתן בהסכמתו, לטיפולו של רופא אחר בכל מקרה של הפסקת יחסי רופא מטופל ביניהם.

 

  • המטופל לא יכפה על הרופא לקבל אותו לטיפול או להמשיך לטפל בובניגוד לרצון הרופא, אם נוצר מצב של משבר אימון ביניהם, למעט מצבי חירום.

 

  • המטופל לא ינהג באלימות או גופנית כלפי הרופא והצוות הרפואי, ויעשה ככל יכולתו למנוע אלימות כזו גם מבני משפחתו או מי מטעמו.

הצהרת הרופא של ההסתדרות הרפואית העולמית מאוקטובר  2017 מחייבת את הרופא לשמור על בריאותו, רווחתו וכישוריו במטרה להעניק טיפול ברמה הגבוהה ביותר .” גילויי אלימות כלפי הצוות הרפואי פוגעים ביכולתם של הרופאים והצוות הרפואי להגיש טיפול איכותי. כמובן, יש פגיעה בטיב הטיפול בזמן האירוע האלים, הפגיעה ביכולת הטיפול ממשיכה כלפי מטופלים נוספים באותו יום, תקופה ולעיתים משתנה התנהלות הצוות הרפואי לתמיד. עבודה מתוך חרדה, השמת מגננות, שחיקה נפשית ועוד.

מטעמי טובת המטופלים במערכת הבריאות, בריאותם ורווחתם של הרופאים והצוותים הרפואיים החליטה הלשכה לאתיקה בשבוע האחרון, כי נכון יהיה לטפל באדם אשר הפגין התנהגות אלימה כלפי צוות במוסד רפואי אחר.

בעקבות ההחלטה נמסרו לחי פה תגובות בתי החולים בעיר:

מבית חולים רבמ”ם נמסר:

“רמב”ם נלחם נגד אלימות כלפי צוותים רפואיים, אבל ימשיך לספק שירות רפואי לכל פונה”.

מבית חולים בני ציון נמסר:

“המרכז הרפואי בני ציון מעניק למטופלים את מיטב הטיפול הרפואי ויחד עם זאת מגלה וימשיך לגלות אפס סובלנות לאלימות”.

מבית חולים כרמל נמסר:

“המרכז הרפואי כרמל מגנה כל פעולה תוקפנית ואלימה כלפי מי מהצוותים  הרפואיים ויעמוד לצדם תמיד. עם זאת, צוותינו הפועלים יום וליל למען כלל הציבור, וימשיכו להעניק טיפול רפואי מצויין לכל באי בית החולים. הצוותים של כרמל יבצעו את שליחותם בנאמנות מקצועיות ובמסירות כתמיד”.

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

  1. להגיב לכתבה
  2. לדף הבית של חי פה
  3. למדור בריאות בחיפה
  4. סגור והמשך בכתבה זו