הירוקים של חיפה מתנגדים להיתרי הפליטה החדשים לכאו”ל שמוסיפים זיהום אוויר במרחב חיפה והקריות

סיעת הירוקים של חיפה, באמצעות נציגה בקרית חיים מוטי בליצבלאו, ולאחר התייעצות עם חוקרי המרכז למחקר סביבתי בחיפה, הגישה את השגותיה והתנגדותה למתן תוקף להיתרי הפליטה החדשים למפעל כרמל אולפינים שבמתחם בז”ן. עיקר הטענות נוגעות להקלות מרחיקות הלכת שהמפעל מקבל בהיתרים החדשים וההתעלמות משורת תקלות אינסופית במפעל כאו”ל, אשר עודן נמשכות גם בימים אלה.

במכתב אותו שלח בליצבלאו, בסוף השבוע שעבר לראש האגף לאיכות אויר ושינוי אקלים במשרד להגנ”ס צור גלין, הוא מציין כי “השינויים בהיתר הפליטה 1429 שניתן בשנת 2016 כפי שנרשמו בטיוטת אוגוסט 2018, מעוררים דאגה רבה בגין העובדה שנראה כי השינויים מקלים מאוד על המפעל, ולמעשה מהווים תוספת זיהום אוויר במרחב חיפה והקריות על חשבון בריאות הציבור החי בקרבה. בנוסף הם גם מהווים ניגוד גמור לתוכנית צמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה בהובלת הגנ”ס חיפה משנת 2016 בכך שהקלו גם את הפיקוח מטעם המשרד על המפעל”.

“יש לדרוש מתקני טיפול בפליטות וניטור רציף על המתקנים של מתחם בז”ן על מפעליו. לא נקבל המשך הארכת משך זיהום האוויר כפי שנקבע בהיתר המקורי משנת 2016 ועוד לגבי חומרים מסרטנים כמו בנזן ופורמלדהיד”, מסכם בליצבלאו במכתבו.

בליצבלאו וסיעת הירוקים מדגישים כי לא ברור מדוע ניתנות הקלות אלו למפעל לאחר שכבר בשנת 2016 ,עת נחתם ההיתר, חוייב המפעל לעמוד בתנאים שונים במועדים מוגדרים ועד כה טרם עמד בכך אף שחלפו כבר כשנתיים.

כתבות נוספות בחי פֹּה - חדשות חיפה:

לדבריהם: “לא רק שהמפעל מנסה לדחות את התנאים המחייבים שנכפו עליו, הוא זוכה כעת לרוח גבית מצד הרגולטור ולכניעה בלתי ברורה למול אי עמידתו בתנאי ההיתר. אנו תמהים ורואים בחומרה כיצד פעם נוספת המשרד מקל על מפעלי בז’ן במתן היתרי הפליטה  במקום להחמיר את רף ההיתרים באופן שתואם את יעדי צמצום הפליטות כנדרש ובעצם מאפשר לחריגות הבלתי פוסקות בפליטת המזהמים במפרץ חיפה להמשך ולפגוע בבריאות הציבור ואף להחמירן. סיעת הירוקים של חיפה קוראת לכל הסיעות החברות במועצת העיר ובמיוחד לראש העירייה יונה יהב לפרסם גם הם בגלוי את התנגדויותיהם להיתרים החדשים אם אכן הוגשו”.

מחברת כא”ול לא נמסרה תגובה.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר לחי פה בתגובה:

“ראשית נבהיר כי למפעל כרמל אולפינים (כאו”ל) יצא עדכון להיתר הפליטה ולא היתר חדש. מטרת עדכון ההיתר היא להפחית באופן ניכר את הפליטות ובעיקר מלפיד (המונומרים). זאת לצד עיגון דרישה בהיתר לכאו”ל ליישום תכנית סדורה עם יעדים לצמצום הזרמת הגזים ללפיד, הן בשגרה והן במצבי תקלה. השינויים העיקריים בהיתר הינם החמרת התנאים ללפידים, חיוב חיבור למתקני טיפול שיביאו להפחתת פליטות הבנזן ודרישה לתכנית אחזקה למתקני הטיפול על-מנת לעמוד בתנאי ההיתר”.

להלן בהרחבה:

א- החמרת התנאים ללפידים – דרישות נוספות על תפעול הלפידים, לרבות דרישות בקרה נוספות; דרישה לעמידה בסף פליטה סגולי שנתי והוספת מגבלת יעילות שריפה מינימלית בלפיד.

ב-  דרישה לחיבור שני מכלי האחסון למתקני טיפול, שיביאו להפחתת פליטות בנזן.

ג- הוספת דרישת ליידוע המשרד בכל מקרה של הפסקת פעילות מתקני הטיפול בארובות, וכן חיוב הגשת תכנית אחזקה למתקני הטיפול מראש, וזאת במטרה להבטיח כי המפעל יעמוד בדרישות ההיתר.

“יצויין כי בעקבות עיכובים שונים הנוגעים בעיקר למתן התרי בנייה למתקני הטיפול בארובה, ניתנו הארכות בלוחות זמנים ליישום אמצעי הפחתה של תחמוצות חנקן בדודי הקיטור (אך לא שינוי בערכי הפליטה). וכן ניתנה ארכה למועד יישום אמצעי הפחתה בתנורים תהליכיים קטנים. בכל מקרה, המשרד יפעל להבטיח את העמידה ביעדים להפחתת הפליטות לטובת בריאות הציבור ובהתאם לתכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה והסביבה והחלטת הממשלה בנושא. יודגש כי העדכון להיתר הפליטה פורסם בשקיפות מלאה לציבור, והמשרד עתיד לקיים דיון פומבי על-מנת להציג בפני הציבור את התיקונים ולקבל את הערות התושבים”, סיכום תגובת המשרד להגנת הסביבה”.

לשון המכתב של הירוקים:

הנדון: הערות לטיוטת ” שינוי תנאים בהיתר פליטה לפי חוק אויר נקי התשס”ה 2008

מפעל כרמל אולפינים בע”מ – היתר מספר 1429 מיום 4/7/2016″

השינויים בהיתר הפליטה 1429 שניתן בשנת 2016 כפי שנרשמו בטיוטת אוגוסט 2018 , מעוררת דאגה רבה

בגין העובדה שנראה כי השינויים מקלים מאוד על המפעל , ולמעשה מהווה תוספת זיהום אויר במרחב חיפה והקריות

על חשבון בריאות הציבור החי בקרבה .

השינויים גם מהווים ניגוד גמור לתוכנית צמצום זיהום האויר במפרץ חיפה בהובלת הג”ס חיפה משנת 2016

בכך שהקלו גם את הפיקוח מטעם המשרד על המפעל.

 

לא ברור מדוע ניתנים הקלות אלו למפעל לאחר שכבר בשנת 2016 ,עת נחתם ההיתר, חוייב המפעל לעמוד בתנאים שונים מול תאריכים מוגדרים, ומאז עברו שנתיים. מה שנראה לי ניסיון של המפעל לדחות התנאים , ומצד שני כניעת הרגולטור לאי עמידה בתנאי ההיתר של המפעל.

 

להלן הערותי לשינויים בהיתר 1429 לפי סדר סעיפי הטיוטה:

 

1- בסעיף 3 :

השינוי מאפשר מתן הודעה מראש למפעל לחרוג מהחוק , לחרוג בפליטות אשר למעשה מגבירות את זיהום

האויר.  { בסעפי משנה: 3 (ז), 3 (ח), 3 (ט), + סעיף 5 (1)(3), סעיף 6 (ב)(1) בסייפה שלו)}.

אין כל סיבה לאפשר למפעל לחרוג בפליטות הפוגעות באיכות האויר שאנו נושמים תחת אישור חוקי.

 

2- בסעיף 5 :

 

בסעיף קטן (א) , ניתנת הקלה להפעלת מתקן RTO  במקרה של הפסקת פעילות , על פי קביעת רכז זיהום אויר

ולא יותר מאשר 280 שעות לשנה, בעוד בהיתר המקורי משנת 2016 ניתן 50 שעות לשנה החל מינואר 2018!!

 

מדובר במתקן לטיפול בגזי פליטה- מכאן שההקלה היא בדיעבד ! למעשה ההגבלה שניתנה עד ינואר 2018 בוטלה

ללא הגבלת זמן- פרוש הגברת הזיהום על חשבון בריאות הציבור.

 

3- סעיף 10 :

 

א- סעיף  א’ (1) – לעומת הנוסח מ 2016 , כאן נעלם התנאי לשריפת גזים בספיקה של 450 טון בשעה.

כלומר ללא הגבלה !!! ללא פיקוח מעשי .יש להגדיר ספיקה מכסימלית לשנה וערכים שניתן לפקח עליהם:

משך תקלה, מספר תקלות בשנה ועוד.

 

( בשעת כתיבת סעיף זה ! 2/8/18 שעה 11:45 לפיד בכאו”ל בוער ברמה ענקית כולל עשן שחור

אירוע שאסור יותר מחמש דקות, וברור שאין כאן שריפה מלאה פרוש הזרמת זיהום לסביבה.

מדחס גז האתילן קרס והלפיד שורף מונומרים, הפסקת פעילות המדחס הביאה להגברת הגזים ללפיד).

 

ב- סעיף ב (1) – לעומת הנוסח 2016 , בוטלה ההגדרה השוואת פליטת עשן שחור ללוח רינגלמן.  נדרש להגדיר

למה להשוות עשן שחור או הגדרה כדי שניתן יהיה לפקח על פליטת עשן שחור.

 

ג-   לא ברור האם יש חיישנים לניטור גזים על הלפידים או ביציאה מהם , והנגשת המידע לציבור.

 

ד-  לא ברור מתי מוקם מכשיר הקלורימטר . מוזכרים בטבלאות שלושה תאריכים שונים :

טבלה ב’ סעיף 12 הכנת תוכנית הקמה עד 1/12/2017,

וכן יישום התוכנית עד 1/3/2018.

בטבלה ב’ סעיף 9 – נאמר יופעל ב- 1/1/2019

האם יש תוכנית, החלו ליישם, האם ההתקנה אכן תסתיים ב 1/1/19?

 

ה-   לסעיף (ו’) – נרשם הגשת תוכנית עד 31/1/2018 . תנאי זה לא היה קיים בהיתר המקורי 2016.

תוכנית להפחתת הפליטות מלפיד מונומרי.

 

בסוף הסעיף כול התוכנית תסתיים עד 1/1/2021 !!.

הקלה בלתי סבירה.

 

4- טבלה ב’ :

 

א- תנורים לחימום : 122-6302 , 122-8601 , 122-6201 :

הארכת היתרי הפליטה לתנורים אלו – אין תאריך לסיום הארכה אלא נרשם:

” יישום התוכנית עד ליום 1/3/2018 או מועד מאוחר שנקבע ע”י רכז איכות האויר “.

 

לא יתכן שהארכה תהה תלויה באדם כזה או אחר ולא בתאריך יעד. אין למעשה מרות על המפעל.

האדם יהיה נתון ללחץ של אינטרסנטים.

 

ב- בתנור 122-6302 בטבלה ב’ סעיף 4 מ 2016 נרשם החלפת מבער עד 31/8/2017 .

בטבלה ב’ בשינוי להיתר אין זכר . האם המבער הוחלף או ששוב תהה לו הארכה אין סופית להחלפתו.

 

 

5  – סעיף 18 (א):

 

ציטוט מסוף הסעיף : ” ….. רשאי בעל מקור הפליטה לפנות ולבקש מהממונה.. כי יקבע תדירות דיגום אחרת”.

כאשר נקבע שהמדידה תהה בתדירות של כול 6  חודשים או בתדירות גבוהה יותר.

 

מדובר בדיגום של חומרים אורגניים שרובם מסרטנים בוודאות – בנזן, טולואן , קסילן ועוד.

בגלל הסיכון הרב יש להגביר את תדירות הדיגום ולא להשאירה להחלטת של ממונה .

 

 

6 –  יש לדרוש מתקני טיפול בפליטות וניטור רציף על המתקנים של מתחם בז”ן על מפעליו.  לא נקבל המשך הארכת

משך זיהום האוויר כפי שנקבע בהיתר המקורי משנת 2016 ועוד לגבי חומרים מסרטנים כמו בנזן ופורמלדהיד.

 

 

 

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.