כתבות נוספות בנושא

אין תגובה מעיריית חיפה - כל הנושאים העירוניים שקליש מסרבת לענות לגביהם...

בדף זה תמצאו את כל הכתבות שלגביהן פנינו לעיריית חיפה, אך בעיריית חיפה סירבו להגיב