לראשונה: עיריית חיפה לא תממן את מערך הכבאות ובכך תחסוך הוצאה של 13 מיליון ש"ח

כבאית - ארכיון

היום 26.12.17 בשעה 18:00 מתקיימת ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2018 , באולם המועצה .

דיווח ישיר מהישיבה: 

ישיבת מועצת העיר חיפה 26.12.17
לראשונה: עיריית חיפה לא תממן את מערך הכבאות ובכך תחסוך הוצאה של 13 מיליון ש"ח

עיריית חיפה תפסיק לממן את מערך הכבאות כפי שעשתה במשך כל ההיסטוריה וזאת בעקבות השינוי המבני והארגוני והצטרפות מערך הכבאות למשרד למשרד לביטחון פנים.

יש לציין כי מאז שינוי הרפורמה של מערך הכבאות המשיכה העירייה להשתתף בתקצוב המערך אבל החל משנת 2018 התקציב מופסק ובכך העירייה תחסוך בהוצאה של 13 מיליון שקלים חסכון שתרם לאיזון התקציב ההוצאות לדברי הגזבר.

 

לא ניתן להגיב