חזית הים העירונית של חיפה היא יעד מבוצר – וידאו. גארי שיינמן

גארי שיינמן, חיפאי, מסביר על מפגעי הרכבת, נזקיהם לעיר וגם קצת על חזונו.
הריאיון בוצע על הגשר שבכניסה המבוצרת לנמל הנוסעים. מול הגדרות והשומרים

הגיבו כאן לכתבה