ציוד עירוני בעלות של 90,000 ש"ח נעלם

פרוטוקול וועדת רכש ובלאי 2017 קובע לאורך שנים נעלמו מאגף הרווחה פריטים בשווי מצטבר של 90,000 ש"ח

תעודות אובדן

בתחילת חודש יוני שלח מנהל אגף רכש ואספקה בעירייה מייל למנהלת אגף הרווחה, שבו הוא מבקש ממנה לבדוק כיצד ייתכן שציוד בשווי 90,000 ש"ח לכאורה הלך לאיבוד מיחידות שונות, באגף הרווחה. למייל מצורף ריכוז תעודות אובדן הרכוש, שכולו היה עד שנעלם לכאורה במחסנים של אחת המחלקות באגף. הרכוש כולל מוצרי חשמל, ציוד הגברה ורהיטים מהמחלקה לקידום נוער, מהמרכז לדיירי רחוב ומהמחסן לטיפול נפגעי סמים ואלכוהול.

מסמך על בדיקת אינוונטר

10 ימים לאחר קבלת המייל,15/6/2017, השיבה מנהלת האגף כי על פי דיווחי היחידה ללוגיסטיקה, לא מתאפשרת, לאורך שנים, כניסה של יחידת הלוגיסטיקה ובקרה אחרי בדיקת האינוונטר כמו שעושים ביחידות אחרות, מכיוון שמנהל המחלקה שהמחסנים באחריותו, מונע את כניסת בקרי המלאי.  מנהל המחלקה, ששמו שמור במערכת, נמצא בהשעיה מזה כ-9 חודשים.  את בדיקת האינוונטר עד לשנה זו ביצע בעצמו בכל היחידות הכפופות לו.  השנה, האינוונטר נערך בצורה יסודית על ידי בקרים, עת שהיה מנהל המחלקה בביתו, בהשעיה.

חסרים פריטים

בעיריית חיפה מדווחים כי "הריכוז הנוכחי של פריטים שלא נמצאו בשעת עריכת האינוונטר השנה נבעו ככל הנראה מאי דיווח קודם של מנהל המחלקה ללוגיסטיקה… לדברי יחידת הלוגיסטיקה, מנהל המחלקה נהג להעביר ציוד בין היחידות השונות ללא כל דיווח ובנוסף דחה כל ניסיון שלהם לקבל מידע וביטל את העניין".

יש לציין כי מכל אגפי העירייה במהלך השנים נגנב רכוש או הולך לאיבוד ולכן מדי פעם נעשית בדיקה לראות מה קיים ומה לא. כשמתגלים חוסרים, נעשית בדיקה על מנת לראות את מידת הנזק ואת הסיבה לכך. מדי פעם מהאינוונטר העירוני נמחקים פריטים בגלל בלאי או בגלל גניבות.

מה ששונה בבדיקה שנעשית כעת בעירייה בעניין המחסן באגף הרווחה הוא היקף הרכוש שלכאורה לא נמצא, (90,000 ש"ח) . הציוד שנעלם היה אמור לשרת את נפגעי הסמים והאלכוהול, דרי הרחוב והנוער שהגיע למרכזים לקידום נוער.

להלן תגובת עיריית חיפה:

עיריית חיפה מקיימת הליכים לבדיקת הנושא.

התכתובת הפנימית של עיריית חיפה, כפי שהגיעה לידיי חי פה. השמות המזהים טושטשו

תעודות אובדן

לא ניתן להגיב