ביהמ"ש חתם על הפסקת עבודה נגד חברת תש״ן

09_מיכל_עם_טקסט_צו_הפסקת_עבודה.jpg

עיריית חיפה פנתה הבוקר לביהמ"ש לעניינים מקומיים בבקשה לצו הפסקת עבודה שיפוטי מיידי נגד חברת תש"ן, לפי סע' 239 לחוק תכנון ובנייה, תשכ"ו 1965

ביהמש חתם על הצו נגד חברת תש״ן והצו החתום נמסר ידנית לעובדים בשטח חוות המיכלים בקריית חיים.

מעיריית חיפה נמסר:

מתחת לרדאר וללא היתר בנייה כנדרש בחוק, מבצעת חברת תש"ן, שהינה בבעלות ממשלתית, בימים האחרונים עבודות לפירוק אחד ממכלי הנפט במתחם הצמוד לשכונת קריית חיים במפרץ חיפה.

הבקשה לצו הפסקת עבודה הוגשה הבוקר לאחר סיור שנערך השבוע ע"י המפקחת על הבנייה במתחם חוות המכלים – תש"ן בקרית חיים. במהלך הסיור נתגלו עבודות להריסת דופן מיכל קיים ובנייתה מחדש וזאת מבלי שהוגשה כל בקשה להיתר בנייה לעבודות.

מיכל_דלק_בשיפוץ_ללא_היתר_3.jpg

מיכל דלק בשיפוץ ללא היתר
(צילום: עיריית חיפה)
זוהי איננה הפעם הראשונה שחברת תש"ן מנסה את מזלה ומבצעת עבודות בנייה ללא הגשת בקשת היתר לבנייה ומבלי שהתקבל היתר. רק במרץ האחרון, הובילה עיריית חיפה מאבק נגד תש"ן על בניית גדר ימית בחוות המיכלים ללא היתר אשר גרמה להריסת חוף הים. במקרה נוסף שאירע בשנת 2009, בוצעה עבודה זהה של החלפת דופן מיכל קיים ללא היתר ונשלחה התראה להנהלת החברה.

בעיריית חיפה רואים בחומרה רבה את התנהלותה של תש"ן. הנהלת החברה מנצלת את העובדה כי הינה בבעלות ממשלתית וכהרגלה בקודש פועלת בניגוד לחוק פעם אחר פעם. מחובתו של ביהמ"ש למצות את הדין עם הנהלת החברה אחת ולתמיד ולהורות לחברת תש"ן להפסיק מיד את כל עבודות הבנייה במתחם.

הצו השיפוטי מוגש כאן לעיונכם

צו_שיפוטי_נגד_תשן_1.JPGצו_שיפוטי_נגד_תשן_2.JPG

הצו החתום שהוגש לעובדי תש"ן


הצו_חתום.jpgמיכל_דלק_בשיפוץ_ללא_היתר_1.jpg

מיכל דלק בשיפוץ ללא היתר
(צילום: עיריית חיפה)

לא ניתן להגיב