שימוע לכרמל אוליפינים בעקבות עליה חריגה בדליפות מזהמי אוויר

כרמל_אולפינים.jpg

המשרד להגנת הסביבה שיגר היום (ג') למפעל כרמל אולפינים בחיפה, הזמנה לשימוע בגין דליפות שהובילו לזיהום אוויר משמעותי באזור. מנכ"ל המשרד, ישראל דנציגר: "ההזמנה לשימוע היא חלק מהגברת האכיפה והפיקוח ומהתהליך המקיף במפרץ חיפה בו אנו בודקים את כל המפעלים ומוציאים להם תנאים חדשים – כדי לשמור על בריאותם של תושבי מפרץ חיפה"

המשרד להגנת הסביבה שלח הבוקר (ג') למנכ"ל קבוצת בז"ן הזמנה לשימוע טרם נקיטת צעדים כנגד חברת כרמל אוליפינים הפועלת במתחם בז"ן. לאור דרישת המשרד, המפעל הגיש בימים האחרונים דיווח מפורט על דליפות לא מוקדיות של מזהמי אוויר לשנת 2015.הדיווח מפרט את רמת הדליפות ב- 200 אלף רכיבי ציוד שונים במפעל. הזימון לשימוע הוצא בעקבות העלייה החריגה בזיהום: הנתונים מצביעים על הכפלה בפליטות הלא מוקדיות של מזהמים אורגנים נדיפים בשנת 2015. המשרד להגנת הסביבה מחייב את מפעל כרמל אוליפינים לבצע תכנית לאיתור ותיקון של דליפות מזהמים אורגניים נדיפים מכלל מתקני החברה ובכלל זה שימוש בטכניקה המיטבית הזמינה להפחתה ולמניעה של פליטות אלו. כתוצאה מכך נרשמה במפעל הפחתה מתמשכת בפליטות משנת 2009 ועד לשנת 2014. הדיווח משנת 2015 מסמן עלייה חמורה וחריגה ממגמת ההפחתה אותה דרש המשרד.

השימוע יתקיים ביום ראשון (28.2) ולאחריו תתקבל החלטה באם להוציא למפעל צו למניעה ולצמצום זיהום אוויר מכח חוק אוויר נקי, ובו הוראה על תיקון הדליפות באופן מידי, שככל הנראה ידרוש את השבתת מתקני היצור במפעל והטלת הגבלות בהיתר הרעלים של החברה.

ממפעל כרמל אולפינים השייך לקבוצת בז"ן נמסר לחי פה בתגובה: "קבוצת בז"ן השקיעה בשנים האחרונות מעל מיליארד ש"ח בשיפור מתמיד בתחום איכות הסביבה, בדגש על הפחתת פליטות לאוויר. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ותמשיך לבצע את הנדרש להפחתת הפליטות ממתקניה. היא קיבלה את ההזמנה לשימוע הבוקר, לומדת את פרטיה ותתייחס לדברים בשימוע עצמו".

תחלואה חריגה בחיפה

לא ניתן להגיב