שידור חי מיוחד של מועצת העיר – דו"ח ביקורת על עיריית חיפה לשנת 2020 • דיון מיוחד – 23/11/21

מועצת העיר תדון הערב, 23/11/21, בדו"ח מבקר העירייה על פעילות עיריית חיפה בשנת 2020.
עד לדיון עצמו נותר הדו"ח חסוי לעיני הציבור. חברי מועצת העיר אשר עיינו בדו"ח לא יכלו לשתף, מבעוד מועד, את הציבור בתוכן הדו"ח, היות שהחוק אוסר על כך. כעת נוכל לראות את עיקרי הדו"ח והדיון בו.

צפו בשידור החי

קיריל קארטניק נשבע אמונים לתפקידו כחבר מועצת העיר

קיריל החליף את עו"ד דוד עציוני, אשר פרש ממועצת העיר, לאחר שמונה למשנה למנכ"ל משרד הבריאות.

צפו: קיריל קארטניק נשבע למועצת העיר ונושא נאום במליאה:

ד"ר עינת קליש-רותם:

העיר בראשותי התקדמה מאד בשלוש השנים האחרונות. שיקוע הרכבת מתקדם לפי תכנית שקידמתי, הפרטת הנמל מתקדמת ובתוכה גם חזית הים העירונית. עיריית חיפה היא שותפה אמיתית בתהליך תכנון חזית הים העירונית. יש לנו שותפים נאמנים בממשלה, כאלה שמסכימים איתי על החזון לאזור הזה.
שדה התעופה של חיפה נצבע בצבעים אופטימיים. הצלחנו לשנות את תכנית הכניסה למתחם הכניסה לנמל המפרץ, כך שהארכת המסלול תתאפשר. אנו עובדים גם על קידום דו"ח המנכ"לים לפינוי התעשייה המזהמת.
קליש המשיכה לסקור את הישגיה בשלוש השנים האחרונות. תוכלו לצפות בדברים בשידור המלא.

חברי האופוזיציה הגיבו לדבריה כי קליש חיה במציאות מדומה וכי היא מנצלת את השידור לנאום בחירות, לקראת פרסום הדו"ח הקשה עליו יתקיים הדיון.

צפו בדברי הפתיחה של ד"ר עינת קליש רותם


עופר טל – מבקר העירייה – עיקרי הדו"ח

 • החזירים:
  הנושא הראשון בדו"ח עוסק בטיפול עיריית חיפה בבעיית חזירי הבר. על כך הגשתי דו"ח ביקורת מיוחד והוא הוגש בסוף שנת 2020.
 • ארכיון העיר: הנושא השני המופיע בדו"ח עוסק בארכיון העיר חיפה, ארכיון שנראה שנשכח, ברבות השנים. מצב התחזוקה של הארכיון ירוד מאד. יש למצוא מקום חלופי.
 • העסקת יועצים:
  הדו"ח מציג הרחבה של העסקת יועצים בשנים האחרונות. היה קשה לנו מאד לעקוב אחר היקף ההעסקה של היועצים, היום שההעסקה מחולקת לאגפים שונים וסעיפים תקציביים שונים. יש לאגד את נושא העסקת היועצים בצורה מרוכזת. יש לשמר את התוצרים של היועצים האלה, על מנת שנוכל לנצל את התוצרים שלהם.
  הביקורת העלתה בעיות במילוי שאלוני ניגוד עניינים שמילאו יועצים אלה.
  מסמכים רבים הקשורים בהתקשרויות לא נסרקו למערכת הממוחשבת ולכן קשה היה לעקוב אחריהם.
  לא היה קידוד (תיוג) של ההסכמים האלה ולכן קשה לאתר אותם.
 • ניהול נכסי העירייה:
  לעירייה יש 14,300 נכסים ברחבי העיר.
  חלק מהנכסים עברו לשימוש גופים שונים, אך קשה לאתר את ההסכמים האלה.
  הקצאת הנכסים – 22% מהנכסים בלבד עברו הליך תקין של הקצאה.
  199 נכסים עירוניים אינם בשימוש. חלקם במצב מוזנח.
 • תמיכות במוסדות ציבור:
  העירייה תומכת כספית במישרין ובעקיפין בעמותות שונות, באמצעות נוהל מתן תמיכות.
  התמיכות העקיפות אינן מכומתות ולכן קשה לזהות את הגופים הנתמכים.
  קשה לזהות את הפיקוח על התמיכות. חלק מדיווחי העמותות לא נבדקו.
  גופים ציבוריים שהגישו בקשות לתמיכה וכבר עושים שימוש בנכסים עירוניים, לא עברו ביקורת מסודרת של עיריית חיפה אחר היקף התמיכות והשימוש בנכסים.

צפו בדבריו של עופר טל – מבקר העירייה:

יוסי שלום – יו"ר ועדת הביקורת:

ציפיתי שראש העיר תפתח בהתייחסות לדו"ח הביקורת ולא לקמפיין הבחירות שלך.
מינהל תקין הוא לא אחד הדברים אשר חרטת על דגלך וחבל מאד שכך.
את לא שיתפת פעולה עם ועדת הביקורת ולא התייחסת למרבית סעיפי הדו"ח. אנו מקווים שתנהגי אחרת ותאמצי את מסקנות הדו"ח.
חיפה ראויה להתנהלות תקינה, יעילה ונבונה, כזו המתחשבת בתושבי חיפה ובהם בלבד.
הביקורת אינה כלי לניגוח, אלא כלי להתייעלות.
זכינו לתגובות לא ענייניות מראש העיר או שלא קיבלנו כלל. ראש העיר התייחסה ל-4 נושאים בלבד מתוך 11 נושאים שעלו בדו"ח הביקורת.

צפו בדבריו של יוסי שלום – יו"ר וועדת הביקורת:

תקציר דבריו של יוסי שלום – יו"ר הוועדה

בתחום החזירים:
ראש העיר מטעה את הציבור בתחום החוקי והמשפטי הקשור בדילול.
ראש העיר יצאה בקמפיין הטעיה כאילו שכביכול מצב החזירים בעיר משתפר, אבל העיר מלאה בחזירים והתושבים סובלים.
(קליש הגיבה כי הקמפיין עוסק בכך שקריאות התושבים למוקד העירוני ירדו).

העסקת יועצים חיצוניים:
קליש גייסה 31 יועצים.
הדו"ח מתאר התנהלות קלוקלת ושיטתית של העסקת יועצים חיצוניים, אשר לא ברור מדוע העסקתם נחוצה.
מרבית היועצים נשכרו על ידי לשכת ראש העיר עצמה.
אין מדיניות ברורה וכך יש תפקידים כפולים בין היועצים לבין העובדים בשכר.
מרביתם של היועצים אינם תושבי חיפה כלל.
חוזי ההעסקה לא נסרקו למערכת העירונית וכך גם חלקם של טפסי ניגוד העניינים.

יועץ לענייני תיירות:
תשלום בניגוד לחוזר מנכ"ל. לא הייתה דרישה לתואר אקדמי. שולם לפי תעריף שעתי שאינו תואם את דרגתו. כך שולמו ליועץ עשרות אלפי שקלים מעל למה שהחוק מאפשר.

יועץ לענייני שילוט:
ועדת מנכ"ל חתמה על אישור ההתקשרות בטרם נודע לה על ההצעה הכספית ליועץ זה.
לא ברור לי כלל מה תפקיד יועץ שילוט.

יועץ להסדרי תנועה:
היועץ המשיך בעבודתו ללא הסכם במשך חודשיים.

יועץ לענייני ספורט:
הוועדה אישרה את החוזה אחרי שהחוזה אתו למעשה אושר. כך משמשת וועדת ההתקשרויות שחותמת גומי.
לא הוגשה חוות דעת המגדירה מדוע יועץ זה נבחר כמגיש יחיד.

יועץ לענייני המגזר הערבי:
לא נמצאו מסמכים המציגים את מידת התאמתו לתפקיד.

יועץ לחסינות מערכות מידע:
לא נבחנו הצעות מחיר נוספות והוא הוגש כמגיש יחיד.

יועץ פיננסי א':
שולם 450 ש"ח לשעה, 38% מעל התקרה המותרת בחוק.
במהלך שלושה חודשים שולמה לו תוספת של 150 אלף ש"ח, אבל אין שום תיעוד שמסביר מדוע.

יועץ פיננסי ב'
גם לו שולם 450 ש"ח לשעה, 38% מעל התקרה המותרת בחוק.

מסקנות הוועדה בנושא העסקת היועצים שגייסה קליש לעיריית חיפה:

מסקנות וועדת הביקורת בנושא היועצים
מסקנות וועדת הביקורת בנושא היועצים

שימוש במגרשי ספורט

העירייה העניקה זכויות שימוש בנכסים בחינם רק לחלק מהקבוצות.

חזירי הבר:

ראש העיר החליטה להפסיק את הדילול, למרות חוות דעת מקצועית המציינת את הדילול ככלי יעיל.
כמות תאונות הדרכים עלתה דרמטית ברחבי העיר.
ראש העיר מציינת את הירידה בכמות התלונות, אך היא לא מציינת את העובדה שהציבור התייאש מלפנות למוקד.

המלצות וועדת הביקורת בנושא חזירי הבר

המלצת הביקורת בנושא חזירי הבר
המלצת הביקורת בנושא חזירי הבר

המלצות הוועדה בנוגע לארכיון העיר

המלצות הוועדה בנוגע לארכיון העיר
המלצות הוועדה בנוגע לארכיון העיר

המלצות הוועדה בנוגע למרכז השייט העירוני והקשר לעמותות

המלצות הוועדה בנוגע למרכז השייט העירוני והקשר לעמותות
המלצות הוועדה בנוגע למרכז השייט העירוני והקשר לעמותות

המלצות וועדת הביקורת בתחום העסקת סייעות בגנים העירוניים

המלצות וועדת הביקורת בתחום העסקת סייעות בגנים העירוניי
המלצות וועדת הביקורת בתחום העסקת סייעות בגנים העירוניי

המלצות וועדת הביקורת בנוגע לשירות הוטרינרי של עיריית חיפה, בראשות ד"ר יאיר וייס

המלצות וועדת הביקורת בנוגע לשירות הוטרינרי של עיריית חיפה, בראשות ד"ר יאיר וייס
המלצות וועדת הביקורת בנוגע לשירות הוטרינרי של עיריית חיפה, בראשות ד"ר יאיר וייס

סבב התייחסות לדוח הביקורת


ד"ר עינת קליש-רותם

חלק מהיועצים אני בכלל לא מכירה.
אני יזמתי חלק מהדו"חות האלה. אנחנו נפיק את הלקחים ואני אנחה את כל הגורמים המקצועיים לתיקון הליקויים.


סופי נקש, סגנית ראש העיר

הדו"ח חמור מאד, אבל ראש העיר לא נותנת תשובות.
נקש הקריאה מתוך דף מינוי יועץ, שלדבריה נעשה באופן לא חוקי, בו נכתב בכתב יד והסבירה כי יש לחייב חיוב אישי את מי שחתום על המסמך הזה.

בנושא היועצים אמרה נקש: אני מאד רוצה לדעת מה התוצרים שיצרו היועצים האלה, אשר קיבלו 40 אלף ש"ח בחודש, מכספי תושבי העיר. עד היום לא ראיתי אפילו פיסת דף המתארת את הפעילות שלהם. אני חושבת שמי שצריך להחזיר את הכסף הזה לקופת תושבי העיר, זה מי שאישר את ההוצאות האלה.
הדו"ח הזה חמור מאד ולכן יש לבצע להנהלת העירייה חיטוי יסודי.
בעירייה יש עובדים נהדרים, אבל אתם ללא נעזרים בהם.
נקש פנתה לנחשון צוק ואמרה" אתה וקליש צריכים להסיק מסקנות אישיות. הציבור למד על בשרו את הבשורה שלכם, שהיא כלום ושום דבר. ייקח לנו הרבה זמן לתקן את הנזקים שעשיתם שם.
לא סתם קיבל הממונה על המחוז במשרד הפנים את הטענות שלנו בנושא התקציב ושלח אתכם לעשות תקציב חדש.

צפו בדבריה של סופי נקש – סגנית ראש העיר


אביהו האן, סגן ראש העיר

במשך תשע שנים אני נמצא במועצת העיר. עד היום לא נתקלתי בראש עיר שנמלט מדיון ביקורת, כפי שקורה ברגעים אלה. (קליש יצאה מהדיון).
שיקוע הרכבת תקוע וקיים חשש אמיתי שנקבל חישמול עילי לארך חופי העיר.
שדה התעופה: ההסכמה של קליש להעביר את התעופה הכללית (מטוסים קלים) מהרצליה לחיפה, עשתה נזק גדול לתושבי העיר.
אזורי תעשייה נקיים: אינם מקודמים. העיר נמצאת בסטגנציה והצעירים בורחים.
במאבק על הוצאת התעשייה המזהמת ראש העיר בכלל לא נמצאת. בוועדות בכנסת השבוע היא נעלמה.
בהתמודדות להחזרת השטחים לפארק הקישון היא פשוט נעלמה.
ראש העיר מוכרת סיפורים לתושבי העיר, אבל אין אחד שמאמין לה.

דו"ח המבקר הוא חמור ביותר. גם אני חבר בוועדת הביקורת. לאורך כל הדרך נתקלנו בחוסר תגובה של ראש העיר לביקורת. ההתעלות של ראש העיר אינו תואם את האמירות של קליש על ניקוי אורוות. הקמת חוות אורוות חדשה ואני אנקה אותה כאשר אבחר לראשות העיר באוקטובר 2023.

האן פנה לימית קליין ואמר: כדאי שתבררי מה קרה בוועדת המכרזים, כאשר ראש העיר בעצמה ישבה בוועדת הציונים שדירגו יועצת, בזמן שעורך דין מהשירות המשפטי אישר הליך שאינו חוקי ואינו תקין.

מינהלת 2030: היית צריכה לדעת את הכשלים הכרוכים במינהלת הזאת. את התעלמת מביקורת וזה חמור. ריח רע עולה מהעסקת היועצים במינהלת הזאת.

האן סיכם: קליש, את לא מתאימה לנהל את העיר הזאת ועלייך להסיק מסקנות.

קליש, שחזרה בינתיים לדיון השיבה: אני לא אתפטר בשבע השנים הקרובות.

צפו בדבריו של אביהו האן – סגן ראש העיר

שמשון עידו, סגן ראש העיר:

האם מישהו רואה פה בעיר פרויקט אחד אשר רשום על שמה של ראש העיר חיפה?
אם שני מסתכל על ראש העיר הקודם אז אפשר להגיד שיש פרויקטים על שמו וביניהם איצטדיון הכדורגל, פארק הכט, כביש נחל הגיבורים ועוד.
כאן אנחנו רואים ראש עיר המכהנת שלוש שנים ואנחנו לא רואים פרויקט אחד שיוצא מהכוח אל הפועל.
אני שומע את ראש העיר בנאום הבחירות שלה ואני שואל אם היא חושבת שכולם כאן מטומטמים.

מינהל ההנדסה התפרק לחלוטין בשלוש השנים האחרונות ואינו מקדם את תכניות הבנייה.
יש כאן הגירה שלילית לערים שכנות ואנחנו נשארנו כאן עם עדרי החזירים המציפים את רוחות העיר חיפה.

שדה התעופה: בקדנציה הקודמת כבר הגענו להסכמות על הארכת שדה התעופה ב-300 מטרים והיינו יכולים כבר להיות עם שדה שמאפשר טיסות מטוסים בינוניים לאירופה. קליש קיבלה מסמוטריץ' את מה שכבר קיבלנו ולא עשה עם זה כלום ולכן השדה בכלל לא טופל.

צפו בדבריו של שמשון עידו – סגן ראש העיר

הילה לאופר (הירוקים של חיפה)

אני לא מצליחה להבין את הקשר בין הביקורת לנאום המנותק שקליש נשאה בפתח הדיון.

לאופר פנתה לקליש ואמרה:
הנאום הזה שלך, בפתיחת הדיון, היה ממש משכנע, מכיוון שאת באמת מאמינה בו, אבל אם היית מסתובבת קצת בעיר, אז היית יודעת כמה את מנותקת.
את מתנהלת אם העירייה ועם כספי התושבים כאילו שזה הכסף שלך מהבית.
מעקבים אחרי חברי מועצה מכספי משלמי הארנונה, תשלומים מופקעים ליועצים ומתקמצנת על הסעות לתלמידים. הציבור אולי לא יודע אבל אנחנו יודעים שאת כבר התחלת חוגי בית לקמפיין הבחירות שלך.
את לא מסוגלת לעבוד עם עובדי העירייה, אז בנית לך עיריית יועצים בתוך עירייה.
ערבבתם את עלויות היועצים בתוך סעיפים תקציביים, עד שלא ניתן להבין כמה כסף זה עולה.

בנוגע למועדון השייט בחוף השקט אמרה לאופר:
לחוף הזה מגיעים תותחים של עולם השייט. מתייחסים אליהם בצורה נוראית ועד הרגע האחרון הם לא יודעים אם תהיה או לא תהיה תחרות. העובדים שייכים חלקת לרשות הים, חלקם לרשות הספורט ויש שם בלגן. אני מנסה להבין מה רשות הים עושה בכלל, לשם מה היא קמה ומה הייתרון שלה לעומת הפעלת המתקנים על ידי רשות הספורט. הים זה ספורט לכל דבר וצריך לחקור את מודל ההפעלה, כי כרגע זה לא פועל לטובת השייטים.
בחוף השקט יש ציוד מאד יקר. המצלמות שם לא עובדות כבר שלוש שנים. אני שואלת את יאיר זילברמן (ראש אגף הביטחון) איך מצלמות לא עובדות כבר שלוש שנים. יש לכך סיבה ואני לא אפרט אותה בפורום הזה.

בנוגע למחלקה הווטרנרית אמרה לאופר:
המחלקה הזאת לא מתנהלת טוב וזה לא בגלל העובדים.
אני מקבלת הודעות בלילה משוטרים, כדי שאני אפנה למוקד העירוני. הפניות הן בגלל שאין במחלקה הווטרינרית עם מי לדבר. אין ווטרינר ואין כונן בלילה.

צפו בדבריה של הילה לאופר

הגיבו כאן לכתבה

9 תגובות
 1. האם הישיבה מתקיימת? אמר/ה

  עברה רבע שעה, 18:15 איפה השידור?
  אני מקבל Offline.
  תודה על המאמץ לשדר את הישיבות ירון וצוות חי פה. חשוב מאד

 2. אייל אמר/ה

  השידור עובד, תודה.

 3. רפי רפול - חסון.חיפה,עיתונאי אמר/ה

  ברכות חמות לידי קיריל שנשבע אימונים כחבר מועצת העיר חיפה. מזל טוב קיריל.

 4. רפי רפול - חסון.חיפה,עיתונאי אמר/ה

  השידור עובד יפה. תודה וערב נעים. חייבים חברי מועצת העיר כולם לתמוך בעינת קליש ראש העיר חיפה לטובת כל תושבי חיפה .ערב מהנה.

 5. אייל אמר/ה

  המצב עם היועצים שלא חתמו הסכמי ניגוד עניינים, יועצים ששולם להם 38% יותר לשעה מהשכר התקין בניגוד לחוק. יועצים שלא עברו אישור של הועדה המשפטית בעירייה. יועצים שקיבלו 150 אלף שקל בניגוד לחוק. יועצים שבכלל לא באים לעיר אלא שולחים עובדים מטעמם. יועצים שלא ידוע לראש העיר שבכלל מונו, לטענתה. יועצים שמקבלים מאות אלפי שקלים בלי שום תמורה.
  זאת פשוט שערוריה, זה פלילי ממש.
  למה אין כתבי אישום. איפה היעוץ המשפטי בעירייה?? למה לא מפטרים את מי שאישר את הדבר הזה. מי מאשר מאות אלפי שקלים ליועצי שקר כלשהו, 28-40 אלף שקל לחודש ליועץ, ומנגד אין כסף להסעות לילדים. אין כסף לסייעות בגנים. אין כסף לשיפוץ מבנים עירוניים. בושה וחרפה איך שזה מתנהל.
  בזיון!!!

 6. לא יאמן מה שיוצא מהדו"ח הזה. נורא ואיום אמר/ה

  הבזיון פשוט עצום.
  חייבים בחירות עכשיו – החלפת כל צמרת העירייה מראש העיר, מנכל העירייה, מהנדס העירייה, היעוץ המשפטי בעירייה.
  כולם כושלים, אין פיקוח מינימלי על מליוני ועשרות מליוני שקלים.
  ועדת הקצאות מבנים לא מתפקדת בצורה סדירה. מעל 100 מבנים עירוניים עומדים ריקים.
  מה הולך בעיר הזאת???
  נזקים על נזקים על נזקים.
  חייבים בחירות מיד.

 7. רק חקירה פלילית! אמר/ה

  אין מנוס מהעברת ממצאי מבקר העירייה לחקירה פלילית. יש פה גניבה שיטתית מקופת העיריעה בהעסקת מקורבים כיועצים.כמו שכתב מבקר העירייה צריך חיוב אישי להחזרת מאות אלפי שקלים על מי שאישרו את חריגות השכר.
  אם ליועצת המשפטית קליין יש עוד הגינות ויושרה לאחר כשלון שומרי הסף והיא בראשם למנוע את מחדלי היועצים וחוסר מילוי ניגודי ענינים וחוסר פיקוח על שכר ומתמודדים יחידים – צריכה להתפטר בעקבות הדו"ח החמור שמראה כשלון של היעוץ המשפטי בעירייה שאולי אפילו עשה יד אחת להתעלם מכל ההפרות בשיטת העסרת יועצים מקורבים.
  להערכתי אם יוגשו ממצאי מבקר המדינה ותיפתח חקירה פלילית על פרשת היועצים שהיא שיטתית וניפוח שכר שיטתי ואנשים חסרי כל התאמה לייעץ בתחום שמונו אליו. הדבר יגיע לכתבי אישום. ובודאי לחיוב אישי של אותם פקידים וראש העיר לחיוב אישי על סכומי הכסף שהעבירו ליועצים.
  את רטש הממשלה מבקרחם על שמפניה ומתנות.
  בעירייה העסיקו יןעצים בחריגות וחגיגות שכר שגנבו מהציבור מליוני שקלים.
  אי אפשר לא לפתוח בחקירה על כל פרשת היועצים הזאת. ראשי ערים ישבו בכלא על שוחד והטבות במאות אלפי ש'. פה זה מנהלת שהתחילה ב600 א' שקל בשנה ותוך שנתיים כבר הפכה ל6 מליון שקל שכר.
  ראש המנהלת צריכה לעמוד לדין
  המנהלת לא עשתה כלום. פיקציה. ג'ובים לחברים.

 8. אילן בורנשטיין אמר/ה

  אם היו באמת יועצים, ואם היועצים היו באמת מקבלים שכר, אז לא היו מקבלים החלטה כל כך מנותקת מהמציאות בקשר לתכנית 'רמת גוראל' – זה ממש עלבון לאינטיליגנציה (החלטה הזויה מסוף יולי והתיקון שלה – החלטה מתקנת מיום 16.11.2021 – לאחר שחשפתי את החשד החמור לניגוד העניינים של הגב' מרינה פלדמן – וההחלטה המתקנת מבהירה שלטיעון זה של חשד לניגוד עניינים (יש סעיף בחוק הפלילי בישראל הנוגע לניגוד עניינים) יש ממש במציאות ולכן הגב' פלדמן הוחלפה. ההחלטות האומללות מובילות לתכנון הפוגע באדם ובסביבה באופן קשה ביותר – בניגוד מוחלט למחוייבות של מדינת ישראל בנוגע לדיונים בוועידות האקלים ובניגוד מוחלט לכנס התחבורה 2021 – ממש חלם בהתגלמותו; אם היו כאן באמת יועצים מומחים (ולא סתם שמועות על יועצים שנראה שאיש לא ראה אותם פה בחיפה או שאיש לא הרגיש בפעילותם) לא היו מתקבלות ההחלטות ההזויות בעניינה של תכנית 'תל אהרון לינקולן' – אם היו כאן יועצים מומחים אז היו מתקיימים דיונים בתכניות המעולות שהכנתי לשכונות ברכס הכרמל – תוך מתן תשובות למחדלי התחבורה – שכונות בריאות שכל כולן 'קיימות' והשתלבות בתוואי ההר ובסביבה הטבעית – הכוללות 70 ק"מ של מסלולי אופניים ואשר צפויות להפוך את ההליכה ברגל והנגישות למאפיין המרכזי של חלק ניכר מרכס הכרמל – אך, כידוע, ההתנהלות היא כמו שהיה גם לפני 70 שנים, תוך התעלמות מהחדשנות ודחיית האיכות (וזה לא אפיין את מה שהיה כאן לפני 70 שנה) – והכל בשל שיקולים בלתי ענייניים שתוצאתם כאוס תכנוני ועושק הציבור בכלל ובעלי המגרשים בפרט. זה לא שגב' קאליש כשלה בהכל, רק בחלק ניכר מהדברים, היא בכל זאת הביאה לכאן את פרופ' אירית צורף-נתניהו מתוך כוונה לייצר כאן דבר טוב, אלא שהדיון מיום 9.3.2021 גלש לצעקות ונראה שבשל אינטרסים בלתי ענייניים – גם יוזמה זו (שאני חולק על חלקה – אך מסכים לקדם כמה עניינים חיוביים הכלולים ביוזמה זו) – נקטעה באיבה וספק אם תקודם. נראה שעוד שנים רבות יחלפו עד להחלפת כל הדור הנוכחי בעיריית חיפה (בשלב זה אנו עדים אך ורק לפרישת הגב' ורדה ליבמן) עד שיווצר כאן סיכוי לשינוי המצב – ואיך הסביר זאת המלומד, עו"ד רשף חן, לפני כ-10 שנים – עיר מתפתחת לטווח של 100 שנים – אז לא תוכלו לבנות (במקרה שלנו חלפו כבר 48 שנים בהן מונעים מאתנו קבלת היתר בניה לבניית דירות למשפחה – לכן זה הרבה יותר אופטימי וכבר רואים את האור, בעוד 52 שנים, בקצה המנהרה) – אין ספק: הכאוס שולט, השחיתות והעושק של האזרח הם הנורמה השלטת במקומותינו.

 9. מה נגיד!! אמר/ה

  אני רק מתאר לעצמי מה התקשורת הייתה עושה לבנימין נתניהו אם דו"ח היה מגלה ששכר 30 יועצים בעלויות מופרזות, בלי הגדרות תפקיד, במכרזים בהם היו מתמודדים יחידים, אם את חברו שלא הצליח להיות מנכ"ל היה ממנה אחרכך ליועץ מיוחד בשכר מופרז, אם כל היועצים היו מסרבים לדווח על מה עבדו וכמה ומתי.
  הרי כבר היו נפתחים בפרשה כזו 3-4 תיקים עם כתבי אישום חמורים
  אני רק שואל למה זה לא כרגע בכותרות בכל הארץ?? דבר כזה היה צריך לפתוח מהדורת חדשות ארצית על עומק השחתת המידות והרדמת כל שומרי הסף במיוחד עו"ד קליין שהפכה ליועצת המשפטית מטעם… והנה מתברר שאת עבודתה המינימלית לבדוק את היועצים לא ביצעה.

הגיבו כאן לכתבה