גם היום הוזרם ביוב לים – מראות קשים בשטח ווידאו 03/01/2015

חיפה: חוף בת גלים. במערכת הגשם שפתחה את שנת 2016, זו ההזרמה השנייה שתיעדנו. תושבי חיפה וגולשים שמגיעים לחוף מתעדים את ההזרמות.

20160103_142144.jpgלמרות שהחוק מחייב את מי כרמל לדווח על הזרמות ביוב, הם לא עושים את זה.
ולכן אין לנו מידע אם הים מזוהם או לא.
כאשר מי כרמל מודיעים, זה מחייב את משרד הבריאות לבצע דגימות מי ים ולהודיע מתי הים מזוהם ולא פחות חשוב מכך, מתי הוא שוב נקי.

כזכור, מתקיים הליך משפטי נגד מי כרמל. את מי כרמל מייצג סמנכ”ל התפעול, מר סתיו אברהם. בהליך המשפטי דורשים קבוצת תושבים ממי כרמל לתקן את מערכת הביוב. ההליך מתקיים בסיוע חי פה, מכיוון שבאתר חי פה מרוכז כל החומר בעניין הזרמות הביוב.

הגיבו כאן לכתבה