פטור מבדיקת PCR למחלימים מקורונה הטסים לישראל

תעופה בזמן קורונה - משרד הבריאות (צילום: משרד הבריאות)

ועדת החריגים הבינמשרדית אישרה: מתן פטור מבדיקת PCR למחלימים מקורונה ב-3 החודשים האחרונים, לפני טיסתם לישראל.

ועדת החריגים הבינמשרדית של משרד החוץ, משרד הבריאות, ורשות האוכלוסין, דנה אתמול בערב (א' 19/9/21) בבקשות לפטור של מחלימים 'טריים' (עד 3 חודשים) מביצוע בדיקת PCR טרם הטיסה לישראל, במטרה לקצר עבור אלו את ההליך הבירוקרטי טרם המראתם לישראל. ההחלטה תיכנס לתוקפה מיידית.

טיסות – הנחיות קורונה (משרד הבריאות)

הוועדה קבעה פה אחד לאשר פטור מבדיקה לאדם שיציג לחברת התעופה בחו"ל לפני המראתו לישראל, אישור של בדיקת PCR שתוצאתה חיובית והמצביעה על כך שהוא חלה בקורונה בפרק הזמן המוגדר כדלהלן:

  • מועד הבדיקה (הדיגום לבדיקה) לא יפחת מ-11 יום טרם הטיסה ולא יעלה על 3 חודשים.
  • הצגת תוצאת הבדיקה היא בנוסף למילוי הצהרת נוסע נכנס כנדרש.
  • אדם שחלה והחלים בישראל ויש בידו תעודת מחלים של מדינת ישראל (שאינה מבוססת על בדיקה סרולוגית), יציג אותה, ובלבד שלא חלפו 3 חודשים ממועד קבלתה.
  • הצגת תוצאות בדיקה אחרת, שאינה PCR, אינה מקנה פטור מבדיקה טרם העלייה לטיסה. 

עד היום, מחלימים שטסו לישראל נדרשו להגיש מבעוד מועד טופס בקשה לוועדת חריגים, על  מנת לקבל פטור מבדיקת PCR. כעת, עם קבלת החלטת הוועדה, לא יהיה צורך יותר להגיש בקשות פרטניות לקבלת הפטור.

החלטה זו הובאה לידיעת חברות התעופה על מנת שיפעלו באופן מיידי בהתאם להחלטת ועדת החריגים.

הגיבו כאן לכתבה