השידור החל • ישיבת מועצת העיר חיפה – 1/6/21 • סדר היום מפורט כאן • הישיבה תשודר בחי פֹּה בשידור חי ב- 18:00

שידור חי - ישיבת מועצת העיר חיפה

על סדר היום:

1. הודעות ראש העיר.
2. שאילתות.
3. הצעות לסדר.
3.1 הצעה לסדר מס’ 121 מאת מר יעקב פינגולד, חבר מועצת העירייה, בנושא:
קביעת מדיניות בנושא קנסות לעסקים בתקופת הקורונה.
3.2 הצעה לסדר מס’ 124 מאת מר אביהו האן, חבר מועצת העירייה, בנושא:
החייאת מבנה הקזינו בת גלים.
3.3 הצעה לסדר מס’ 131 מאת מר יצחק בלס, חבר מועצת העירייה
בנושא: מוכנות העיר למצבי חירום ולכל מצב בטחוני שיסכן חיי אדם.
3.4 הצעה לסדר מס’ 126 מאת מר אביהו האן, חבר מועצת העירייה
בנושא: פריסת עמדות החייאה דפיברילטורים בשכונות העיר.
4. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס’ 28 מיום 2021.5.18.
5. אישור נוהל סיוע בהסרת מפגעים ואחזקת חצרות בבתים משותפים.
6. אישור סעיף ב.1 .לפרוטוקול ועדת הנחות מיום 2021.5.19 – הרכב ב’
בעניין שילה – עמותה לפיתוח שירותים לאזרח הוותיק בחיפה.
7. אישור בקשות להיתר עבודה נוספת מחוץ לעירייה.
8. אישור שינויים בוועדות ובתאגידים.
9. עדכון תנאי פרויקט העמדת נכסים עירוניים בחיפה לטובת אמנים – לידיעה.

הישיבות פתוחות לציבור – החל מהיום 1/6/21

הוסרה המגבלה על כניסה לישיבות מועצת העיר חיפה, לראשונה מאז תחילת הקורונה
בעקבות ביטול הגבלות התו הירוק והתו הסגול, החל מהיום, 1/6/21, חוזרות ישיבות מועצת העיר לפעילות רגילה. במסגרת זו ייפתחו ישיבות המועצה לציבור. חובת עטיית המסכות בזמן קיום הישיבה, נותרת בעינה, כפי שנקבע בהנחיות משרד הבריאות ו”מגן ישראל” לעטיית מסיכות במקומות סגורים.

הגיבו כאן לכתבה