באנר מוזאוני חיפה 230624
באנר גורדון 230524
באנר מוזאוני חיפה 230624
באנר שבוע הספר העברי בקריית ביאליק - רחב
באנר קריית אתא עצמאות 080524

המלון בבת גלים נבנה במהירות הבזק על אף שהוא חוסם את קו החוף

זוהי כתבת המשך לכתבה שפרסמתי לפני כחודשיים בתקופת הבחירות...

מגדלי חוף הכרמל – ״המפלצות״ שעל החוף

מגדלי חוף הכרמל קמו על רצועת קרקע שהיתה שייכת...

להגמיש תבניות, לחשוב בצורה רגשית • על הספקטרום האוטיסטי

אוטיזם הוא תופעה שמוגדרת כשונות נוירולוגית המאופיינת בעזרת קבוצת...

האמנית ריטה בנימינוב • תערוכה על יופייה של העיר חיפה

במתנ"ס הדר "ביתנו" השוכן ברח' ירושלים 29 בחיפה, מתקיימת...

קליש מנסה להעביר את האחריות על החזירים לרט"ג • רט"ג לחי פֹּה: מדיניות ראש העיר גרמה להתרחבות הבעיה

מסתמן שינוי כיוון מרתק בגישתה של עיריית חיפה לטיפול במפגע החזירים בגבולות העיר חיפה: בעוד שעד היום היה הטיפול באחריות ובסמכות מלאה של עירית חיפה, הרי שכעת, עיריית חיפה פונה לרט"ג (רשות הטבע והגנים) בדרישה להתחיל ולפעול בגבולות העיר ולהפעיל את מלוא הסמכות אשר נתן בידיהם המחוקק.

נציין בהקשר זה, כי לרט"ג סמכויות אכיפה נרחבות וכי החוק מאפשר העמדה לדין פלילי את מי שפוגע בחיות בר, כולל ענישה של עד שנה מאסר. פגיעה בחיות בר היא גם האכלה של חזירים (שאסורה על פי החוק). עוד נציין כי רט"ג מדללים מינים מתפרצים באזורים שונים בישראל.

רט"ג בתגובה לחי פה:
לצערנו המדיניות בה בחרה ראש העיר לטפל בנושא החזירים גרם להתרחבות הבעיה. הרשות תשמח לממש את תוכנית הפעולה שהמליצה עליה לראש העיר ולצוות המקצועי שלה ויחד לטפל בבעיית החזירים אם ראש העיר תסכים לפעול על פי ההמלצות המקצועיות שהציעה הרשות.
(התגובה המלאה בהמשך הכתבה)


המכתב מעיריית חיפה לרט"ג


יום ראשון, 14 מרץ 2021      ‏‏א' ניסן תשפ"א
לכבוד,  מר שאול גולדשטיין , מנכ"ל רשות הטבע והגנים    
מבלי לפגוע בזכויות

שלום רב,

הנדון: דרישה דחופה לטיפול מיידי בתופעת שוטטות חזירי הבר בעיר חיפה

הריני מתכבדת לפנות אליכם בדרישה שבנדון כדלקמן:
כידוע, חיפה היא עיר ירוקה, הגובלת בפארק הכרמל וכוללת שטחי טבע נרחבים המצויים בתוך השטחים העירוניים. קרבת שכונות המגורים לשטחים הפתוחים גוררת כניסות רבות של חזירי בר אל תוך השטח העירוני. תופעת שוטטות חזירי הבר מהווה מטרד עירוני קשה מזה זמן והעירייה השקיעה ומשקיעה חשיבה, מאמצים ומשאבים רבים בהתמודדות רבת רבדים עם המטרד שהולך ומחריף. לתחושתנו, לאחרונה הגיע המצב לכדי נקודת רתיחה וזאת לאור התרבותם הטבעית של חזירי הבר בשנה האחרונה ופלישתם אל עבר המרחב העירוני. תושבי העיר חיפה סובלים על בסיס יומיומי ממטרדים ונזקים שונים ומגוונים הן לרכוש והן לנפש, אשר נגרמים כתוצאה משוטטות החזירים, כאשר רק לאחרונה התרחשו מספר תקיפות פיזיות של ממש לצד מקרים מסוכנים של תאונות דרכים הנגרמות בשל נוכחות חזירי הבר בעיר.

לאור זאת אנו פונים אליכם פעם נוספת בתור הגוף הסטטוטורי האמון והמופקד על הפיקוח על חיות הבר, אשר לו מלוא המומחיות והאחריות, בדרישה כי תפעלו לאלתר ליישום מלא של כלל הסמכויות הרגולטוריות והאכיפתיות, אשר הפקיד המחוקק בידיכם הן ברמה הארצית והן ברמה האזורית והמקומית.

כידוע לכם, נקטה ונוקטת עיריית חיפה באמצעים רבים ומגוונים לצורך טיפול בתופעה של שוטטות חזירי הבר במרחב הציבורי ועליית אוכלוסייתם בעיר, הכל לפנים משורת הדין וחרף העובדה כי לא נקבע בחוק שזהו חלק מתפקידה של העירייה לטפל בחיות בר. בין הפעולות שיזמה ויישמה העירייה ניתן למנות התאמת מקורות צמחייה, אכיפה נגד מאכילים, קיבוע פחי אשפה, הסברה לציבור, צמצום מקורות מזון, ביצוע מחקרים בנושא, קיבוע פחי אשפה, החלפת הפחים ברחבי העיר לפחים שאינם נגישים לחזירי בר (אשפתונים), הגברת השמירה על ניקיון המרחב הציבורי, גידור גינות ציבוריות ואזורי מעבר של חזירי בר מהוואדיות ולאחרונה אף הוקמה קרן לסיוע בגידור של גינות פרטיות משותפות ועוד.

ברם, למרבה הצער, אין די בכל אותם צעדים בהם נקטה ונוקטת עיריית חיפה על מנת להתמודד עם היקף הבעיה, שאיננה יכולה להיפתר רק ברמה המקומית ועל ידי הרשות המקומית. ברי, כי מדובר בתופעה אזורית ואף ארצית המחייבת הידרשות מערכתית כוללת. חשוב להדגיש, כי אם העניין היה יכול להיפתר ברמה המקומית וכחלק מהסמכויות שהפקיד המחוקק בידי העירייה, ניתן היה להציע קשת של סעדים, כמו לדוגמא ניודם של החזירים לשמורות טבע מרוחקות מהסביבה העירונית ותיחומם שם. אולם, צעד אופרטיבי כגון דא אינו נכלל במניפת הסמכויות החוקיות שהוענקו לעירייה ואנו מוגבלים להנחיות הבלעדיות שלכם בנושא.

כאן המקום גם לציין, כי לא די בהנחיות כלליות ומעורפלות מצדכם בנושא מבלי לקבוע עמדה עניינית, מקצועית ואחידה ברמה הארצית. נדרשת מדיניות ברורה בנושא מטעמכם, אשר תופץ לכלל הרשויות והגופים הנוגעים בדבר תוך יצירת אחידות, פומביות ודיון משולב באשר לדרך הנכונה לטפל בתופעה. חלף זאת, אנו מוצאים עצמנו במציאות אבסורדית, בה אנו נדרשים לבדנו ליזום ולאלתר מחקרים עצמאיים ולגשש באפילה בנוגע לדרך היעילה, הנכונה והאפקטיבית לטיפול בתופעה.

לצורך המחשת האמור לעיל, נסתפק בשלב זה בהפניה למדיניות בכל הנוגע למתן היתרים מיוחדים, המאפשרים פגיעה והמתה בחיית בר והתנאים שנקבעים במסגרתם. בנקל ניתן לגלות, כי תנאי ההיתרים הנ"ל מוענקים באופן שאינו אחיד, והם משתנים ממקום למקום ומעת לעת ואף תלויים לעתים בזהות המבקש. בהקשר זה עמדת רשות הטבע והגנים איננה קוהרנטית ורב הנסתר בה על הגלוי. לא זו אף זו, חלק מהתנאים שנקבעים בהיתרים הנ"ל מפנים לקבלת אישור של רשויות מדינה, ובראשן המשטרה, אשר התגלה כי איננה מוכנה לתת את אישורה בכתב לביצוע הפעולות מושא ההיתר. התנהלות מעין זו מותירה רושם כאילו עסקינן בפעולה, אשר חוקיותה מוטלת בספק ולא לובן עניינה מולכם. כך מוצאים אנו עצמנו בעמדת המתווך בין שני גופים ממשלתיים, אשר מזמן היו צריכים להידרש לסוגיה עקרונית זו – כיצד נכון לטפל בחזירי הבר המשוטטים במרחב העירוני מבלי לחשוף את הציבור לסכנות מוחשיות ומיותרות.

נדמה כי אין חולק, שנדרשת בעת חירום זו התערבות דחופה מצדכם באופן מתכלל ומקצועי בהיותכם הרשות הממשלתית האמונה והאחראית באופן בלעדי על הרגולציה, האכיפה והפיקוח בטיפול בחיות הבר. זאת מתוקף החקיקה הייעודית הקיימת בנושא ובכלל זה החוק  להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955, התקנות שמכוחו והנהלים וכן חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה תשנ"ח-1998 שם קיימת התייחסות ספציפית בכל הנוגע לחיות בר.

מעבר לנדרש, יצוין כי גם אם לשיטתכם חלוקת האחריות היא משותפת- ועל כך אנו חלוקים – הרי שאין חולק, כי הרגולטור והגוף המוביל על פי חוק להתמודדות עם חיות בר הינו רשות הטבע והגנים. מטבע הדברים נדרש מרגולטור מוביל שכזה לקבוע מדיניות כללית, ארצית, אחידה ופומבית שבמסגרתה יפורטו כלל ההנחיות, הנהלים כמו גם הפעולות הנדרשות לביצוע וזהות המבצע, הקצאת משאבים כספיים מספקים וכוח אדם מתאים.

אנו דורשים שתנהגו כמצופה מרשות המופקדת על התחום, תיקחו אחריות מלאה על הטיפול בנושא זה ותנקטו בין היתר גם בהליכי אכיפה כנגד מפרי הוראות הדין כגון אלו הנוגעות להאכלת חיות הבר במרחב העירוני. יש לציין, כי סוגיה אחרונה זו לובנה בעבר מול הגורמים השונים מטעמכם והובטח כי תפעילו את מלוא סמכויות האכיפה שבידיכם על פי חוק, שהינן רחבות ועוצמתיות פי כמה מאלו שבידי הרשות המקומית (אשר ידיה כבולות בשל רמת ההוכחה הנדרשת לצורך רישום דו"ח, סמכויות הפיקוח העירוני המוגבלות וכאשר צולחים את כל הקשיים מדובר בקנס נמוך יחסית בסך של 730 ₪). למפקחי רשות הטבע והגנים, לעומת זאת, הוענקו סמכויות של שוטר המאפשרות ביצוע תפיסה, חקירה, עיכוב, חיפוש וכיוצא בזה. עוד יצוין, כי הועברו מטעמנו מספר דרישות לטיפול בתלונות שצורפו אליהן ראיות של ממש בעניין מאכילי חזירים ובמסגרתן התבקשתם על ידינו לפתוח בחקירה ולמצות את הדין אל מול מפרי החוק. למיטב ידיעתנו, תלונות אלו לא טופלו ואף חמור מכך לא ניתנה כל החלטה מסודרת מטעם תובע מוסמך, המורה על סגירתם תוך הפניה לעילת הסגירה ביחס לכל תלונה.

אקדים תודה להתייחסותכם ולטיפולכם המיידי בסוגיה לאור חשיבותה והמסוכנות הנשקפת ממנה ומשפיעה על חיי התושבים בחיפה באופן נרחב ויומיומי.

בכבוד רב ובברכה,
ימית קליין, עו"ד
היועצת המשפטית לעירייה

עותקים:
ד"ר עינת קליש רותם- ראש עיריית חיפה
מר נחשון צוק- סגן ומ"מ ראש העיר
מר אוהד שגב- מנכ"ל העירייה
עו"ד אופיר בר טל – היועץ המשפטי של רשות הטבע והגנים.
עו"ד שי פרץ – התובע הראשי ברשות הטבע והגנים.
מר אורי נווה – ס/מנהל חטיבת המדע ברשות הטבע והגנים.


תגובת רט"ג לפנייתה של קליש:

תופעת שוטטות חיות בר ביניהן חזירי בר בערים ויישובים, לרבות בחיפה, נובעת מחיפוש של חיות הבר אחר מזון זמין וקל להשגה שמקורו בפסולת של האדם. רשות הטבע והגנים נוקטת במספר פעולות בנושא לרבות מתן הנחיות מקצועיות לרשויות כיצד לצמצם את התופעה זאת בין היתר על ידי פעולות סניטציה כגון: הקפדה על ניקיון שטח היישוב, סגירת פחי אשפה , פינוי אשפה תכוף, השקיית גינות מבוקרת בדגש על שעות הבוקר, ואיסור האכלת חיות על ידי התושבים לרבות השארת צלוחיות אוכל ומים במדרכות. בנוסף מוצע לבחון אמצעים נוספים כגון תיחום פיזי בין שטח העיר לשטחים הפתוחים הסמוכים וכן דילול נקודתי של אוכלוסיית חזירי הבר. כך נעשה גם מול עיריית חיפה.

כאשר ראש עיר בוחר שלא לדלל את חזיר הבר במקומות שנדרש לטפל בהם, הוא נדרש לטפל במלוא החומרה במי שמאכיל, מייצר אינטראקציה עם חיית הבר, לגדר גינות ציבוריות. פעולות שגורמות לחזירים להיות תלויים באדם לצורך מזון. נדרשת התנהגות ציבורית אחראית מהמעלה הראשונה. החלטה של ראש העיר לא לדלל חזירים דורשת מהעירייה לטפל אחרת בהתנהלות העיר. לצערנו המדיניות בה בחרה ראש העיר לטפל בנושא החזירים גרם להתרחבות הבעיה.

רשות הטבע והגנים הציעה לגבש תוכנית מקצועית משותפת לטיפול בבעיה לצד הצבת פקח ייעודי. העירייה הודיעה כי אינה מעוניינת בכך ושכרה אנשי מקצוע משל עצמה. הרשות אף הנפיקה היתרים לכל בקשה שהגיעה מהעירייה.
הרשות תשמח לממש את תוכנית הפעולה שהמליצה עליה לראש העיר ולצוות המקצועי שלה ויחד לטפל בבעיית החזירים אם ראש העיר תסכים לפעול על פי ההמלצות המקצועיות שהציעה הרשות.

צרו קשר עם חי פֹּה: בוואטסאפבמייל

נגה כרמי
נגה כרמי
נגה כרמי - מנהלת תאגיד החדשות חי פה - חדשות חיפה והסביבה - הודעה בוואטסאפ: 052-2410689 שליחת מייל למערכת: [email protected]

כתבות קשורות לנושא זה

16 תגובות

 1. למה לא לסרס ולעקר את החזירים.? נכון יקר ומסורבת. אבל זה עדיף מכלום

 2. "אם ראש העיר תסכים לפעול על פי ההמלצות המקצועיות שהציעה הרשות.אם ראש העיר תסכים לפעול על פי ההמלצות המקצועיות שהציעה הרשות."

  ומהן בדיוק אותן המלצות? מדברים בסיסמאות!!!
  חוששים לומר את המילה "דילול". עלובים.

 3. מה צעצבן את "עוזי" היום ?
  מעצבן אותי ש "הפקחות" במדינת ישראל עברה כבר מזמן את גבולות הטעם הטוב, וכיצד כל זה בא לידי ביטוי ?
  בכמות הוועדות שמוקמות כאן לבקרים, כמות הויכוחים למיניהם שאינם מביאים לתוצאות כאלו ואחרות, מספר עו"ד "הפקחים"שמעורבים בעל הישיבות שאינן מביאות תוצאות, כמות הכספים שנשפכת על חשבונו של הפרייארים אזרחי מדינת ישראל !, ושלא נדבר על כל אותם הניסוחים מעל אותן פגישות שמועלות על גבי נייר שבסופו של העניין הכל נזרק לפח, והכסף לכיסיהם של העסקנים ועורכי הדין אוהבי הבצע.

 4. רטג תכריז על חיפה כעיר ספארי.ואז החזירים ישלטו בה ולא התושבים.

 5. לתרופה למצב החזירי בחיפה יש שם" "פתרון י"נ". מר י"נ נוהג להגיש תביעה אישית על סכומים גדולים כל אימת שהוא חש איום, או השמצה, ברשתות החברתיות כנגדו. כאשר יימצאו בחיפה תושבים אמיצים, שנפגעו באופן ברור מהחזירים (כולל נזקים לרכוש, גינה, רכב וכדומה) אשר יגישו תביעה אישית נגד ראש העיר וסגל הפיקוד, תביעה על סכומים משמעותיים של 6 ספרות לפחות, וכל זאת בהסתמך על החוק הקובע מה הן המחויבויות של ראש ראשות מקומית – או אז יתעורר עוה"ד עמית חדד, אשר לפי הכתוב בתקשורת שירותיו נשכרו עבור ראש עירנו, והוא – תוך כדי טיפול בתביעה – בוודאי ימצא דרך להסביר לראש העיר חיפה מה הן חובותיה ומה הן זכויותיה כל עוד היא משמשת בתפקיד ראש העיר.

 6. כל צד עסוק בלהאשים את הצד השני.. אפקטיבי.
  עד שתחליטו מה לעשות, איך ומתי אוכלוסיית החזירים תהיה גדולה פי כמה.
  אין מבוגר אחראי.
  אפשר לפתור את הבעיה במאמץ מרוכז של איסוף פרטים והעברתם לשמורות טבע בגולן-צפון מקום שיהיה להם לבית – זה הומני לא פוגע בהם..
  אבל שמישהו יקח אחריות ושהעירייה ורט"ג יפסיקו בהאשמה ההדדית ויתחילו לפעול כל גורם במסגרת תפקידו במקום להערים קשיים

 7. נראה שרק פגיעה בריאותית ומוות יגרמו לאחראים להבין שצריך לפעול ובמיידי.כרגע מתחרים על מי יכתוב יותר מילים נבובות בעיתונות. בושה.

 8. כן יצא המרצע מן השק, ותודה לרט"ג: מדיניות קליש לא לדלל כלל היא זאת שיצרה את הבעיה וגרמה להחרפתה.
  זה משפט המפתח פה.
  ראש עיר שלא הקשיבה לעצות המומחים וחשבה שהיא מבינה טוב יותר והיא "הומנית" יותר בכך שתאסור על דילול יצרה מפגע עצום, מטרד בטיחותי, כשל סניטרי, כתם תדמיתי לעיר.
  ככה זה כשמתעקשים לא להקשיב למומחים וחושבים שיותר חכמים.
  היא והעוזר שלה עם משרוקיות ומצילתיים ולנסות לטאטא את הבעיה מתחת לשטיח עם שלטים ומריחת הציבור.
  עכשיו בהיסטריה של מאות חזירי בר נוספים בתוך כל שכונה היא כבר דורשת שרט"ג יקחו פיקוד.
  רט"ג עונים לה שהיא יצרה את הבעיה ושאין פתרון אלא דילול וסניטציה לנקות את העיר ולקנוס מי שמאכיל חיות בר.

 9. ראשת העיר לא הבינה שזו הקדנציה הראשונה והאחרונה שלה. איך היא מרשה לעצמה למשוך את הזמן חודשים רבים . עד שיקרה אסון של ממש

 10. מאחר וחיפה היא עיר שאף פעם לא תמכה בליכוד הממשלה מיתיחסת אלינו אחרת רשות הטבע והגנים חייבת לטפל בבעיה היא הרשות הממשלתית שצגיכה ואמורה לטפל בבעיה כשראש העיר ניסה להתחיל לטפל באמצעות השרות הוויטרינרי שמו לה רגליים ועכשיו הם מיתעלמים מהטיפול

 11. תפסיקו לברבר כל כך הרבה ותתחילו לפעול קליש ומועצת העירייה בסוף אי אפשר יהיה להסתובב בכרמל ובחיפה מרוב חזירים בסוף יבחרו "חזיר בר" לראשות העיר

 12. נראה כמו הפלת אחריות של כל צד על הצד השני. מאוד מועיל

 13. בלה בלה בלה יעבירו לועדה ואנחנו התושבים נמשיך לסבול יותר ויותר בשל התרבות החזירים

הכתבה נעולה לתגובות. ניתן לשתף ברשת באמצעות כפתורי השיתוף

כל הכתבות בחי פֹה

ייערך שיתוף ציבור בתוכנית הקזינו • הדיון בוועדת המשנה לתכנון ובנייה

(חי פה) - ועדת המשנה לתכנון ובנייה בחיפה התכנסה ביום ב' 24/06/24 ודנה בעתיד בניין הקזינו בבת גלים והתכנית להפיכתו לבית מלון. מתנגדים משכונת...

סאמר בלאן מחליף את בשארה עבסאוי כנשיא רוטרי סטלה מאריס בחיפה

ביום חמישי 20/06/24 קיים מועדון רוטרי סטלה מאריס חיפה טקס מרשים של חילופי נשיאים בהיכל עיריית חיפה, במסגרתו העביר הנשיא היוצא רו"ח ועוה"ד בשארה...

ד"ר דורון מייזלס – רופא חדש בצפון

ד"ר מייזלס, מומחה ברפואת ילדים, הצטרף למרפאת כללית ביקנעם עילית ד"ר מייזלס (35), נשוי + 1, מתגורר בקרית טבעון. הוא בוגר לימודי רפואה בהצטיינות מהטכניון....

אחמד ספי, מנהל אדמיניסטרטיבי חדש במרפאת כללית

אחמד ספי (38) תושב דיר אל אסד, בוגר B.A בניהול מערכות בריאות במכללה האקדמית רמת גן ותואר שני בבריאות הציבור מאוניברסיטת תל אביב. בעברו...

בוטלו קנסות לתלמידים בחיפה שלא הצליחו לתקף רב קו באוטובוס

(חי פה) - הורים של חמישה ילדים הלומדים בבתי ספר בחיפה פנו לנציב תלונות הציבור והלינו על כך שילדיהם קיבלו דוחות בגין אי-תשלום דמי...