תמונת היום:שקיעה בחוף בדדו בחיפה

dado.jpg
ברברה פרונדל

לא ניתן להגיב