הקהל לא ישתתף בישיבות המועצה

תלונה הוגשה למבקר עיריית טירת כרמל בגין אי השתתפות קהל בישיבות המועצה

דאגה לשלום הציבור

מתוך דאגה לשלום הציבור בעיריית טירת כרמל החליטו לא להכניס קהל לישיבות מועצה מן המניין – תושבים זועמים על החלטה זו שכן נכון לישיבה שהתקיימה ביום 28/6 היה ניתן להכניס לאולם המועצה עד 50 איש.

תלונה למבקר

אברהם ארזי, תושב טירת כרמל, שלח תלונה למבקר עיריית טירת כרמל, בגין אי הכנסת והשתתפות קהל לישיבות המועצה שהתקיימו נכון ליום 28/6/20 אז על פי הנחיות משרד הבריאות היה ניתן להכניס 50 איש תוך הקפדה על הכללים.

אברהם ארזי (צילום: סמר עודה)

משתתף קבוע ולא הוכנס

לדברי ארזי, שהנו פעיל ותושב שתרם רבות לעיר טירת כרמל ולפני הקורונה היה משתתף באופן קבוע בישיבות המתקיימות, בישיבה שהתקיימה ביום 28/6/20 השתתפו 11 חברי מועצה ושתי עובדות עירייה נוספות אך כניסתו לא הותרה.

יש לציין כי גם בעיריית חיפה התקבלה החלטה דומה אך להבדיל מטירת כרמל הישיבה מועברת בשידור חי.

מעיריית טירת כרמל נמסר לחי פה בתגובה:

מתוך דאגה לשלום הציבור, נתקבלה החלטה לנסות ולהוריד את כמות המשתתפים בשל צפיפות וסכנה לשלום הציבור.

הרשות רשאית להחמיר בהנחיות.

ממשרד הבריאות נמסר לחי פה בתגובה:

בימים אלו אנחנו מוציאים הוראות רבות שנועדו לשמירה על הבריאות. הוראות אלו מהוות נורמה שאין להקל עליה (למעט המקרים בו ניתן להקל באופן ספציפי ומפורש בחוק) אך, אם לרשות יש סמכות להחמיר עליהן מכוח החוקים והתקנות המסדירים את פעילותה הרי היא רשאית לעשות זאת.

לפי התוספת השנייה בחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש”ף-2020, מקומות הפועלים לפי התו סגול יכולים לכנס פגישות מקצועית, בענייננו נראה כי לא מדובר בפגישה מקצועית אלא בישיבות הפתוחות לקהל בדומה לדיונים בבית המשפט.
במקרה זה, יש לראות במקום זה כמקום פתוח לציבור ולפעול לפי הוראות סעיף 3א1 לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש”ף-2020.

מצורף סעיף החוק. כמו כן, הרשות רשאית להחמיר בהנחיות.
חוק

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.