קורונה | דוחות חניה בחיפה • דחיית מועדי תשלום קנסות וביטול פיגור קנסות

חניה בכחול לבן (צילום - ירון כרמי)

עיריית חיפה דוחה את מועדי תשלום קנסות דוחות החניה. דחיית התשלום מעוגנת בתקנות לשעת חירום-נגיף הקורונה החדש (דחיית מועדים לתשלום קנסות).

הדחייה הינה עד תום תוקפן של התקנות, לקנסות שמועד תשלומם חל בין התאריכים 10.3.20- 1/5/20 ולא שולמו לפני ה – 10/4/20.

ביטול פיגורי קנסות – בוטלה גם תוספת הפיגורים שהתווספה לקנסות ולדוחות שלא שולמו במועדים אלו. תושבים ששילמו קנסות שמועד פירעונם חל בתקופה שבין ה 9/4/20 ל 10/3/20 יהיו זכאים להחזר תוספת הפיגורים.

במקביל, הוארך עד תום תוקפן של התקנות, המועד להגשת בקשות לביטול קנסות ודוחות, והמועד להגשת ובקשות להישפט על העבירות בגינן ניתנו הקנסות.

בקשות להחזר כספי, תוספת פיגורים והארכת מועד ערעור *קנסות ניתן להגיש לאגף הפיקוח הכללי באמצעות:

טלפון: 048356940.
פקס: 048357836.
מייל: alizaa@haifa.muni.il.
דואר למשלוח מכתבים : עיריית חיפה, רחוב השומר 1 חיפה מיקוד 3317601

בקשות להחזר כספי תוספת פיגורים והארכת מועד ערעור על *דוחות חניה ניתן להגיש לרשות החנייה באמצעות:

טופס ערעור מקוון המצוי באתר עיריית חיפה – תנועה וחנייה.
• טלפון: 1-700-502224
• דואר: רשות החנייה, עיריית חיפה, רח’ חורי 1 חיפה, מיקוד 33176, ת.ד 4811

לבקשות להחזר כספי תוספת פיגורים יש לצרף:
צילום ת”ז.צילום
צ’ק/אישור ניהול חשבון.

עובדי עיריית חיפה ממשיכים לעמוד גם בימים אלה לרשות התושבים ולתת מענה לכל פנייה באמצעות המוקד העירוני 106 וכל יתר האמצעים המפורטים בדף הפייסבוק ואתרי העירייה

קורונה – כל הכתבות

הגיבו כאן לכתבה