סדר היום למועצת העיר חיפה שתיערך ביום ג’ 13/05/2014

00_מועצת_העיר_חיפה.JPG

מועצת העיר חיפה

על סדר היום:

1. הודעות ראש העיר.

2. שאילתות.

3. הצעות לסדר.

3.1 הצעה לסדר מס’ 13 מאת אינג’ טלי משולם-איטח, ד”ר עינת קליש-רותם,
ועו”ד בועז גור
בנושא: שיקום הוליסטי בשכונת נווה דוד.
[topic:11rr1rzy]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=7803[/topic:11rr1rzy]

3.2 הצעה לסדר מס’ 12 מאת מר אביהו האן
בנושא: קידום תוכנית אב למערכת רכיבת אופניים במרחב חיפה והקריות.
[topic:11rr1rzy]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=13101[/topic:11rr1rzy]

4. אישור עסקאות מקרקעין

א. עסקה בין עיריית חיפה לבין רשות מקרקעי ישראל בקשר עם האצטדיון העירוני
קריית אליעזר.
ב. רח’ העצמאות 25 קמפוס הנמל – בקשה להארכת תקופת החכירה.
ג. החכרת מפלס תת קרקעי של המגרש 202 הנמצא בשטח ביעוד דרך בשד’ אח”י
אילת 5 בהתאם לתכנית חפ/1612/ו/1 – חלק מחלקה 40 בגוש 11575.

5. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 7.5.2014

6. אישור מינוי מר אמנון עידו, למנהל המחלקה לצרכנות מים.

7. אישור המלצות ועדת שמות


מיום 28.1.2014 (שתידון בישיבת סגני רה”ע ביום 11.5.2014.

8. אישור להגשת 2 מתחמי פינוי בינוי בבת גלים


(מתחם חיל הים ומתחם העלייה השנייה)
לוועדה בינמשרדית להתחדשות עירונית.

9. אישור החלטה על התקנת תיעול


באזור איסוף “עיר חיפה” בהתאם לחוק עזר
לחיפה (תיעול), התשמ”ג 1983, בגוש 10847.

10. טיפול בצואת כלבים


אישור תיקון צו העיריות עבירות קנס, תשע”ד- 2014 .

11. אישור שינויים בוועדות ובתאגידים.

12. דו”ח רה”ע לחודשים ינואר – מרץ 2014.


[topic:11rr1rzy]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=13441[/topic:11rr1rzy]

שאילתות שיעלו במועצת העיר הקרובה:


אנו מזכירים לחברי מועצת העיר הנכבדים להעביר לנו את החומרים לאימייל האדום לקראת הדיון הבא על מנת לאפשר הפצה מסודרת לציבור

שאילתא – אירוע הפגנה מתמשכת ברחוב האצ”ל פינת שדרות ההגנה (צומת מקסים)


מאת: חבר מועצת העיר, הד”ר איתי גלבוע

איתי_גלבוע.jpg
ד”ר איתי גלבוע – חיפה חדשה
רקע
ברחוב האצ”ל פינת שדרות ההגנה בסמוך לבניין משרד הבטחון מתקיימת הפגנה של משפחה.
בני המשפחה מקיימת במקום נוכחות רציפה במשך כל שעות היום לאורך כל ימות השבוע, כך כבר כמה שנים.
למיטב ידיעתי המפגינים מוחים נגד משרד הבטחון על עוולות שנעשו לטענתם כלפי בן המשפחה, חייל משוחרר בשם שי-אל.
בתקופה האחרונה יש נוכחות קבועה של מפקח עירוני בסמוך לאירוע.
לידיעתי לעיריית חיפה אין נגיעה ישירה לנושא, למעט העובדה שהאירוע המתמשך מתקיים על שטח ציבורי עירוני בתחומי העיר חיפה.
מיקום המחאה הוא בכניסה לעיר חיפה, המוני תושבי העיר ומבקריה חוזים בתופעה ורובם ככל הנראה אינם יודעים ואו מכירים את פרטי המקרה.
הנסיון רב השנים מעיד על כך שהפרשה רחוקה מסיום, התבצרות הצדדים בעמדתם מעידה כי יכול להיות והאירוע יתקיים עוד תקופה ארוכה.

[topic:11rr1rzy]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=13&t=12322[/topic:11rr1rzy]

שאלה
מה עשתה העירייה עד כה בנסיון לסיים את האירוע ולפנות את המפגינים מהמקום המדובר?
האם ביכולת העירייה להתערב בנעשה על תקן של “מבוגר אחראי” ולנסות להביא את המחאה לסיום?
בהנחה כי מוסכם שיש לסיים את הפרשה ולהחזיר את השיגרה לאזור המדובר, האם יש ביכולת העירייה לפתור את הנושא בכל אמצעי שהוא חוקי ומתקבל על הדעת?

הצעת חוק להעלאת הקנס לבעלי כלבים מלכלכים מ- 475 שקלים ל- 730 שקלים


מאת: חבר מועצת העיר, הד”ר איתי גלבוע

איתי_גלבוע.jpg
ד”ר איתי גלבוע – חיפה חדשה
בעקבות הצעה לסדר היום של ד”ר איתי גלבוע עיריית חיפה מגישה לאישור מועצת העיר תיקון להצעת חוק להעלאת הקנס לבעלי כלבים מלכלכים מ- 475 שקלים ל- 730 שקלים

בהמשך להצעה לסדר היום שהגיש חברת מועצת העיר מסיעת “חיפה חדשה” ד”ר איתי גלבוע, בישיבת מועצת העיר בחודש ינואר 2014 בנושא: החמרת האכיפה והענישה כנגד בעלי כלבים המלכלכים את מדרכות העיר, התקבלה החלטה בעיריית חיפה להחמיר את הקנסות והאכיפה כנגד בעלי הכלבים המלכלכים את מדרכות העיר חיפה.

בעקבות כך מוגשת למועצת העיר הצעה לתיקון לצו העיריות עבירות קנס, שמטרתה העלאת דרגת הקנס על עבירה של אי איסוף גללים במקום ציבורי מסכום של 475 שקלים לסכום של 730 שקלים.

לדברי ד”ר איתי גלבוע:
“תופעת ליכלוך מדרכות העיר חיפה על-ידי כלבים גורמת לעוגמת נפש רבה ומהווה מפגע תברואתי ואסטטי ממנו סובלים בעיקר ילדים ותושבים מבוגרים. בהעדר סנקציה קשה בעלי הכלבים אינם מנקים וכך רחובות העיר מטונפים מצואת כלבים. העלאת הקנס היא החלטה נכונה ויש לגבות אותה באכיפה יותר משמעותית של מפקחי העירייה. בכוונתי להגיש הצעת המשך להקמת יחידה עירונית לפיקוח וענישה ובכך לצמצם את התופעה למינימום האפשרי”.

דרישתו של ד”ר איתי גלבוע כי יחוקק חוק עזר עירוני שיחייב את בעלי הכלבים לתת דגימת די אן איי לצורך זיהוי הכלבים המלכלכים נדחתה על-ידי משרד החקלאות בטענה כי לא ניתן להתנות מתן רשיון לכלב על פי החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים בביצוע בדיקה שכזו.
אולם, משרד החקלאות כן הציע להכניס חובה שכזו למסירת דגימה לזיהוי בעלי הכלב במסגרת חוק העזר לחיפה (שמירת הסדר והנקיון) התשמ”ב 1981 – לצד קביעת אגרה שבעל הכלב יצטרך לשלם בגין עלות הבדיקה. ההערכה היא כי עלות בדיקה שכזו היא כ- 500 שקלים.
הנושא נמצא כעת בברור מול משרד המשפטים בתקווה לקבלת אישור.

[topic:11rr1rzy]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=13874[/topic:11rr1rzy]

מועצת עיריית חיפה

הגיבו כאן לכתבה