ישראל בן שלום | מחזור פעילות התאגידים העירוניים ואיגודי הערים עמד על 1,108,489,353 ₪ בשנת 2017

ישראל בן-שלום (צילום: ירון כרמי)

מנהל לשכת התאגידים בעיריית חיפה, ישראל בן שלום הציג הערב (שלישי 19/11/19) בישיבת מועצת העיר שלא מן המניין את הדו”ח השנתי על פעילות התאגידים העירוניים לשנת 2017.

הדו”ח כולל את סיכום שנת הפעילות 2017, לרבות ביצוע בסוף שנה אל מול תכנון בתחילת שנה, ואת הדו”חות הכספיים המבוקרים והמאושרים לשנת 2017, כפי שאושרו על ידי רואי החשבון המבקרים של התאגידים, הדירקטוריונים והאסיפות הכלליות, כמתחייב על פי חוק החברות וחוק העמותות.

הדו”ח כולל פרטים אודות כל אחד מ 37 התאגידים, שחלקם בבעלות מלאה, חלקם עם שותפים ולחלקם שלוחת נציג ומשתתפת בתקציבם, נושאי המשרה בכל תאגיד ותאגיד, הרכבי הדירקטוריונים , בעלי תפקידים ונותני שירות עיקריים.

מהדו”ח אותו הציג  בן שלום, מסר כי בשנת 2017 הסתכם מחזור הפעילות של עיריית חיפה בתקציב הרגיל ובתקציב הפיתוח ( לא כולל תקציב בית החולים בני ציון ), ב – 2,574,694,000   ₪, כאשר חלקם של התאגידים בתקציב זה עומד על 515,781,890 ₪ , כ-20.48% מביצוע התקציב.

מנהל לשכת התאגידים בעיריית חיפה ישאל בן שלום: לתאגידים העירוניים מקורות הכנסה נוספים, תקציבים המגיעים ממשרדי ממשלה וכמו כן מהכנסות עצמיות אותן מייצרים התאגידים, תקציבים אלו הינם תקציבים נוספים על אלו המופיעים בספר התקציב של העירייה, ובסך הכול מחזור הפעילות הכולל שלהם עמד על 1,108,489,353 ₪.

עינת קליש רותם (צילום: ירון כרמי)
עינת קליש רותם (צילום: ירון כרמי)

ראש עיריית חיפה ד”ר עינת קליש רותם: אני רואה חשיבות רבה בפעילות התאגידים, תוך שמירה על כללי התנהלות על פי אמות מידה תקינים. לאור חשיבות הנושא, החלטתי להכפיף את לשכת התאגידים, לאחריותי הישירה מבקשת להודות לישראל בן שלום מנהל לשכת התאגידים על עבודתו הברוכה.

עיקרי הפעילות בשנת 2017 כפי שהוצגה:

  • בקרה על עמידת התאגידים בתוכנית העבודה וביעדי הפעילות והתקציב העירוניים כפי שנקבעו על ידי מועצת העיר ועמידה ביעדים העירוניים ובמדדי הביצוע והתקציב כפי שהוגדרו בתוכנית העבודה.
  • איגוד ערים: שדרוג והחלפת הציוד בכל 15 תחנות הניטור שבאחריות איגוד ערים לאיכות סביבה והוספת שתי תחנות ניטור נוספות.
  • כרמלית: הכרה של משרד התחבורה בכרמלית כמפעיל תחבורה ציבורי, דבר שיאפשר קבלת סובסידיות ממשרד התחבורה, כמו כן הכרמלית נכללת בכרטיס השעתי, המאפשר מעבר בין כלי תחבורה שונים, ללא כל צורך בתשלום נוסף. ההסכם נכנס לתוקפו בינואר 2017, תנועת הנוסעים גדלה ב – 56%. שריפה שפרצה בכרמלית השביתה פעילותה לתקופה ארוכה, במהלך השנה, החלו עבודות שיקום נזקי השריפה ויציאה למכרז בינלאומי להחלפת הקרוניות, חדר הבקרה והכבלים
  • חסך: חברת חסך שהינה תאגיד בנקאי עירוני, שהוקם על ידי ראש העיר המנוח אבא חושי, מתוך מטרה שמשפחות יחסכו כספים לצורך  לימודים אקדמאים של ילדיהם, הפסיקה לקבל חוסכים חדשה ב -1990 בהתאם להנחיית משרד האוצר ולאור העובדה שמרבית החסכונות נפדו, הוחלט לפעול לסגירת החברה ולהעביר פעילותה לעיריית חיפה.
  • יפה נוף: חברת יפה נוף ביצעה עבודות תשתית, כולל סלילת כבישים ועבודות פיתוח בשכונת נאות פרס, הקמת מגרשי משחקים, גינון ופינות ישיבה, בניית בי”ס יסודי וכיתות גן. כמו כן הסתיימה בניית אולם הספורט בסמוך לבית הספר הפתוח בנוה שאנן.
  • המרכז לקידום למידה, המטפל בתלמידי העיר להם ליקויי למידה, הרחיב פעילותו לאור הביקושים, והוא מפעיל עם אגף לחינוך את פרויקט מקפצה לחיים, וכמו כן בהתאם לבקשה של משרד הבריאות הוקמו ארבעה גני תקשורת בהם מופעלת תוכנית הטב”מ – טיפול בריאותי מקדם.
  • אצטדיון סמי עופר: עונת פעילות שלישית באצטדיון העירוני ע”ש סמי עופר המנוהל על ידי חברת קריית הספורט והבילוי של חיפה, חברת בת של החברה הכלכלית. בעונת המשחקים 2016 – 2017, התקיימו 48   משחקים, אליהם הגיעו 500,973 צופים.

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.