מועצת העיר אישרה את מדיניות אכיפת החנייה בעיר

מועצת העיר חיפה אישרה הערב (שלישי 2/7/19) את מדיניות אכיפת החניה בעיר.

כידוע העיר חיפה סובלת ממחסור חמור במקומות חניה. בכל שנה מתווספות כ-3,000 מכוניות מתוכן כ-2,800 פרטיות בעוד כמות מקומות החניה לא משתנה משמעותית. כך שהביקוש למקות חניה גדל בזמן שההיצע נשאר קבוע במקרה הטוב ואף קטן במקרה הרע.

עם כניסתה של ההנהגה החדשה לעירייה התחילה לקדם תכנית אב לחניה, במסגרתה מאותרים מגרשים המאפשרים הקמת חניונים, ונבדקת היתכנות כלכלית למתקני חניה מתקדמים כפי שיש בערים רבות בעולם. יחד עם זאת מדובר בפתרון חלקי וזמני בלבד. בכל העולם המתקדם כבר הבינו שהפתרון הוא תחבורה ציבורית. אלא שעשוי לעבור זמן עד שמערכת התחבורה הציבורית בעיר תפעל ביעילות. עד אז נדרשים למציאת פתרונות ביניים שיאפשרו בין היתר גם מעבר מהתחבורה הפרטית אל הציבורית ולהיפך בנוחות וביעילות.

הקונפליקטים שקיימים היום בין המשתמשים במרחב העירוני היא עצומה. ערים רבות בעולם עברו תהליכי שינוי שנמשכו שנים.  מדובר בשינויים איטיים שאינם תמיד מובנים בהתחלה ולעיתים קרובות אף נתפסים כשליליים ומקוממים. אלא שבכל המקרים בסופו של דבר, אנשים מגלים שזה הדבר הכי טוב שקרה לעיר, וכאן נדרשת סבלונות ואמונה.

בתקופה הראשונה עד שיוקמו חניונים ותגובש תכנית האב לתחבורה, יהיה שינוי במדיניות אכיפת החניה בעיר שמטרתה להסדיר את סדרי העדיפיות לאכיפה בהתחשב בין היתר במהות העבירה, במועד ביצועה ומיקום העבירה אם ברחובות מקומיים או צידיים בשכונות מגורים או עורקי תחבורה ראשיים, רחובות מאספים או מקומות הומי אדם.

עקרונות מדיניות האכיפה:

עיריית חיפה מבצעת אכיפת עבירות חנייה הן באמצעות פקחי העירייה והן באמצעות מצלמות נייחות. האכיפה באמצעות מצלמות מבוצעת בנסיבות שבהן החניה עלולה לפגוע בסדר הציבורי, או ליצור הפרעה לתנועה או למשתמשי דרך אחרים. כמו חניה בצמתים, מעברי חצייה, חניה כפולה, חניה בתחנת אוטובוס, נתיבי תחבורה ציבורית, מקומות חניה עבור נכים חסימת נתיבי נסיעה ויו”ב.

רשימת המצלמות מפורטות באינטרנט. נקודת המוצא היא כי על אף חשיבותה הרבה של אכיפת עבירות תעבורה הלכה למעשה היא אינה ניתנת למימוש בכל החזיתות הקיימות. עומדים ביסוד כך טעמים רבים, ובניהם ניתן למנות את כוחות האכיפה המוגבלים, הנתונים בידי הרשות המוסמכת, הנובעים ממגבלות של תקציב, היערכות, כוח אדם, ומנגד ההיקף הנתון הגדול של הפרות חוק.

כיום מתבצעת האכיפה באמצעות פקחים שפועלים במקטעי עבודה קבועים בהתאם להוראות הממונים ולהנחיות פנימיות.

היקף העבירות מחד והמשאבים המוגבלים מאידך מצריכים קביעת סדרי עדיפות לאכיפה, המתבססים על מערכת מורכבת של שיקולים עניינים ואמות מדינה. אמות המידה נקבעות על פי נסיבות ותנאים קונקרטיים, המשתנים מעת לעת.

המדיניות נועדה לקבוע עקרונות מנחים ומן הראוי ככל לפעול על פי יחד עם זאת אין היא מהווה דין נוקשה שאסור לסטות ממנו. נהפוך הוא , המדיניות לא נועדה לשלול את שיקול הדעת של מי שמוסמך על פי דין להחליט כיצד יש ליישמה ולפעול לאורה.

מדיניות זו תיבחן מעת לעת בהתאם לשינוי העיתים והצרכים המשתנים.

הסדרי החנייה ברחבי העיר יבחנו מעת לעת על ידי הרשות וזאת בהתאם להתפתחויות הרלוונטיות עם התקדמות מימושם של פתרונות ארוכי טווח למצוקות התחבורה והחנייה בעיר. כל זאת בדגש על האיזון הראוי בין האינטרסים והזכויות המתנגשים, באופן המעניק מענה הולם לצורכי כלל התושבים – בעלי מוגבלויות, בעלי צרכים מיוחדים, הולכי רגל ובעלי רכב.

הרשות תפעל ככלל על פי עקרונות המדיניות והקווים המנחים הכלליים הבאים:

 • אכיפה הוגנת, שוויונית ואחידה, והיא תהיה מבוססת על שיקולים עניינים ותממש את עיקרון השיוויון בפני החוק.
 • אכיפה יזומה.
 • אכיפה יעילה.
 • אכיפה בהתאם לאופי האזור.
 • אכיפה בהתאם לחומרת העבירה, רמת הסכנה לשלום הציבור, רמת הפגיעה באיכות החיים והסביבה, פגיעה בתשתיות ציבוריות.
 • אכיפה המחייבת הסדרה דחופה.
 • סיווג הרחובות העירוניים.
 • הרשות תפעל לעצב את המרחב הציבורי באופן המעניק מענה הולם לצורכי כלל התושבים, בעלי מוגבלויות, בעלי צרכים מיוחדים, הולכי רגל ובעלי רכב.

ככלל העירייה פועלת לאכיפת עבירות החנייה על פי סדר העדיפויות המפורט ובהתאם לתפוסת כוח האדם ולשעות הפעילות:

 • חנייה המהווה הפרעה להולכי רגל.
 • חנייה במקום המיועד לחניית אנשים עם מוגבלויות.
 • חנייה המהווה הפרעה לתנועה.
 • חנייה בתחום צומת.
 • חנייה בתחום מעבר חצייה.
 • חנייה בתחום תחנת אוטובוס, מוניות, נתיב תחבורה ציבורית וחניות יעודיות אחרות.
 • איסור חניית אוטובוסים ומשאיות ברחבי העיר בהתאם להוראות החוק והתמרורים.
 • חנייה במקום חנייה מוסדר בתשלום מבלי לשלם אגרת חנייה בימי חול בין 9:00 ל-20:00 בשישי וערבי חג בין השעות 9:00 ל-15:00.
 1. בימי חול בין השעות 7:00-20:00 תבוצע אכיפה על פי העקרונות הכלליים לעיל בדגש על:
 • אכיפת עבירות חנייה בעורקי תנועה מרכזיים וברחובות מאספים.
 • אכיפת עבירות חנייה על מדרכות ברחובות ראשיים, בשכונות על בסיס תלונות ובתנאי שקיימת הפרעה להולכי רגל.

2. בימי חול בין השעות 7:00-20:00

בשעות אלה עיקר האכיפה תבוצע על בסיס תלונות וכן על פי תכנית העבודה של רשות החנייה בדגש על:

 • אכיפת עבירות חנייה בעורקי תנועה מרכזיים וברחובות מאספים בתנאי שקיימת הפרעה לתנועה.
 • אכיפת עבירות חניה על המדרכות בתנאי שקיימת הפרעה לתנועת הולכי רגל ובעלי מוגבלויות לאורך רחובות ראשיים, ובתנאי שמוכחת הפרעה קונקרטית לתנועת הולכי רגל ובעלי מוגבלויות ברחובות המקומיים בתוך השכונות.
 • אכיפת עבירות חנייה במקום המיועד לחניית אנשים עם מוגבלויות.
 • עבירות חנייה במקומות בילוי מרכזיים במועדים בהם מתקיימים אירועים הומי אדם.
 • חנייה בניגוד לתמרורים המוצבים בחניונים בחופי הים.
 • חנייה על משטחי גינון.

3. בימי שישי ובערבי חגים תבוצע אכיפה בין השעות 7:00-15:00.

4. בימי שישי לאחר השעה 15:00 בשבתות וחגים, פועלת עיריית חיפה לאכיפה של עבירות החנייה על פי תלונות ותכנית העבודה.

5. אכיפה בשכונות מגורים:

 • אכיפה בשכונות מגורים תתבצע על פי קריאות מוקד בהתחשב במועד קבלת התלונה, שעת קבלתה ותפוסת כוח האדם ברשות החנייה באותה העת.
 • אכיפה בשכונות מגורים תשים את הדגש על ההגנה על זכות התנועה של ציבוא הולכי הרגל – ובייחוד בעלי המוגבלות והצרכים המיוחדים שבהם, ותבחן את הפגיעה שנעשית בפועל כלפי האדם המתלונן.

לאור זאת ועל מנת לשמור על אכיפה שיוויונית יש לבצע אכיפה בשני מקרם:

א. על בסיס תלונות של גורם שהזדהה גראוי ומסר פרטים מספקים, לרבות תיעוד העבירה הנטענת בתמונה ככל שהדבר ניתן בהתחשב בשיקולים ובעקרונות המפורטים (מועד קבלת התלונה מגבלות כוח אדם חומרת העבירה מידת הפרעה וכו’).

ב. אכיפה יזומה בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות.

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.

2 תגובות
 1. אזרח מודאג אמר/ה

  צביעות של העיריה במקומות מסחר של הערבים אין אכיפה בכלל . שדרות בן גוריון ואדי ניסנס .ציר חורי

 2. ציפורי אמר/ה

  החוק לאיסור חניית משאיות ואוטובוסים ברחבי העיר לא מיושם ברח’ ליאון בלום לדוגמא. אנחנו סובלים ממחסור חמור במקומות חנייה, ולמרות שיש חוק על איסור חניית משאיות, הן חונות באין מפריע לאורך רח’ ליאון בלום. פניתי לפיקוח ודרשו ממני לשלוח כל מיני פרטים. תשלחו פקח רכוב על אופנוע ותסגרו את הביפור. במיוחד בערב ובלילות.