משאיות זבל חוסמות את היכל עיריית חיפה • תמונת היום בחיפה

משאיות זבל חוסמות את היכל עיריית חיפה (צילום: נגה כרמי)

שביתת עובדי עיריית חיפה:

בעקבות הסכסוך בין עובדי עיריית חיפה לעינת קליש, השביתו היום עובדי העירייה את כל הפעילות בה הם מעורבים. את משאיות הזבל החנו בכניסה להיכל העירייה. אודות השביתה תוכלו לקרוא כאן: 

צילום: נגה כרמי – מנהלת חי פה:
משאיות זבל חוסמות את היכל עיריית חיפה (צילום: נגה כרמי)
משאיות זבל חוסמות את היכל עיריית חיפה (צילום: נגה כרמי)
משאיות זבל חוסמות את היכל עיריית חיפה (צילום: נגה כרמי)
משאיות זבל חוסמות את היכל עיריית חיפה (צילום: נגה כרמי)
משאיות זבל חוסמות את היכל עיריית חיפה (צילום: נגה כרמי)
משאיות זבל חוסמות את היכל עיריית חיפה (צילום: נגה כרמי)

לא ניתן להגיב