ענני סערה מעל הים (צילום: נילי בנו) | תמונת היום בחיפה

ענני סערה מעל הים (צילום: נילי בנו)
תאטרון חיפה – רחב

ענני הסערה האגרסיביים אשר חלפו מעל חיפה הורידו מטחי גשם קצרים וחזקים. נילי בנו, קוראת חי פה, צילמה אותם מעל הים.

ענני סערה מעל הים (צילום: נילי בנו)
ענני סערה מעל הים (צילום: נילי בנו)
ענני סערה מעל הים (צילום: נילי בנו)
ענני סערה מעל הים (צילום: נילי בנו)
ענני סערה מעל הים (צילום: נילי בנו)
ענני סערה מעל הים (צילום: נילי בנו)

הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB
תגובות
בטעינה...
מירית הנדסה – עתלית – רחב
ספורטן – כללי – רחב
כללית  – מיון לייד הבית – רחב
הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB
האקדמית גורדון – הרשמה – רחב
כללית  – מיון לייד הבית – רחב
הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB

הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB