סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר) | תמונת היום בחיפה

הרכבת עוברת כאשר ברקע סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר)

סופת ברקים בחיפה:

לאחר שחולצתי ב״אפיסת כוחות״ ע"י השיטור הימי, לא התעצלתי ורצתי לצלם את סופת הברקים באזור בת גלים 

הרכבת עוברת וברקע הבזק הברק
סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר)
סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר)


סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר)
סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר)
סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר)
סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר)
סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר)
סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר)
סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר)
סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר)
סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר)
סופת ברקים בחיפה (צילום: אקי פלקסר)

לא ניתן להגיב