גדי מרגלית ליגאל זאבי: “עיריית חיפה לא תשמש פרה חולבת עבור אתו”ס” | העלאות שכר לעובדים בתקופת בחירות

מנכ"ל עיריית חיפה (צילום: סמר עודה)

בניגוד להנחיות משרד הפנים חברת אתו”ס קיימה דיונים בתקופת הבחירות בנושא העלאות שכר לעובדים. זאת בנוסף לגרעון המצטבר של החברה שהולך ותופח לאורך השנים, כמו כן מאז שנכנס לתפקיד המנכ”ל החדש יגאל זאבי, נקלטו עובדים חדשים בחברה כך כותב מנכ”ל העירייה גדי מרגלית,  במכתב אותו שגר לזאבי, ובו הוא מבקש להקפיא לאלתר את מתן תוספות השכר וביטול תוספות באם נתנו, וכן פירוט לגבי קליטת העובדים החדשים ואודותיהם של העובדים שקיבלו תוספת שכר.

מרגלית ציין במכתב, כי הוא לא מתנגד לתוספות שכר כשיש מקורות תקציב בחברה ולא כפי המצב בו היא נמצאת כיום, וכי העירייה לא תשמש פרה חולבת עבור אתו”ס.

מהנהלת אתו”ס נמסר לחי פה בתגובה: 

לאחר קבלת מכתבו של מנכ”ל העירייה גדי מרגלית קיבל המנכ”ל את הבהרות החברה כדלקמן:

 1. ועדת כספים ומנהל של אתו”ס מורכבת משלושה חברים:
 • רוני בן חיים – יו”ר הוועדה ומנהל אגף החשבות של עיריית חיפה.
 • יעקב פינגולד – יו”ר דירקטוריון אתו”ס וחבר מועצת העיר.
 • שמשון עידו – סגן ראש העיר, חבר ועדת הכספים העירונית ודירקטור באתו”ס.
 1. כל המלצה לוועדת כספים ומנהל עוברת התייחסות של סמנכ”ל הכספים של אתו”ס במהלך הדיון, וכך קרה גם במקרים הללו.
 2. בכל הישיבות נוכח היועץ המשפטי של אתו”ס אשר מחווה דעתו.
 3. בנוסף, בתקופה הקרויה “תקופת בחירות”, שהם 6 החודשים שלפני הבחירות (1.5.18-30.10.18), חל חוזר מיוחד של מנכ”ל משרד הפנים הקרוי ניהול מערך משאבי אנוש ברשויות המקומיות, מצורף החלק הרלוונטי לענייננו:

חוזר המנהל הכללי מיוחד 2018/1 ניהול מערך משאבי אנוש ברשויות המקומיות בשנת בחירות כ”ג טבת, תשע”ח, 10 ינואר, 2018 2 / כ”ג טבת, תשע”ח 2018 ,ינואר 10 חוזר מיוחד מס

ג. עדכון שכר בחוזה אישיעדכוני שכר בתוך הטווח הנורמטיבי ובחלוף תקופת הזמן הנדרשת  יאושרו בהתאם לכללים הרגילים.

רשות מקומית שאינה איתנה תידרש לאישור של מנהל האגף לניהול ההון האנושי.

רשות מקומית איתנה לא תידרש לאישור כאמור ותפעל בהתאם להנחיות משרד האוצר לעניין העסקת עובדים בחוזים אישיים בערים איתנות מיום .7.7.2016

 1. באתו”ס כל מקרה נבחן לגופו וכאשר מוצאים לנכון לעדכן שכר הדבר נבדק במסגרת יכולותיה של החברה ומתוך כוונה לייעל את פעילותה, ורק אז מובא לדיון בפני וועדת כספים ומנהל.
 2. המשמעות הכספית נשקלה אל מול העלות והתועלת הכלכלית ו-וועדה הכספים והמנהל אישרה.
 3. ביום ששי האחרון התקיימה ישיבת דירקטוריון אשר דנה לעומק הדברים, קיבלה התייחסות של יו”ר ועדת הכספים, של סמנכ”ל הכספים, של מנכ”ל החברה, של יו”ר החברה וחוות דעת של היועץ המשפטי של החברה אשר קבע כי אין כל פגם משפטי בהחלטות ועדת הכספים, ורק לאחר מכן אישר הדירקטוריון “פה אחד” את החלטות ועדת הכספים.
 4. כל ההחלטות הינן בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים, ומגובות כספים ובהתאם לצרכי ויכולות החברה ועל כן אושרו “פה אחד”.

מצורף לעיונכם המכתב שמרגלית שגר לזאבי:

הגיבו כאן לכתבה