מנכל עמותת מרחב- התנועה לעירוניות בישראל. חיפאית מבחירה. מאמינה בעיר הזאת. עוסקת בקיימות, עירוניות ומעורבות ציבור. לשעבר מנהלת החברה להגנת הטבע בחיפה וראש תחום מעורבות ציבור במטה החלה"ט.
כתבות מאת:

אלה אלכסנדרי