נפסקו הדיונים לאיחוד המכללה האקדמית גורדון ומכללת אורנים

נפסק המשא ומתן בין המכללה האקדמית גורדון ומכללת אורנים. מו”מ אשר נועד לאפשר את מיזוג שני המוסדות להכשרת מורים וליצור מוסד אחד גדול.

כארבעה חודשים  לאחר שהחל בפעם השנייה, המשא ומתן לאיחוד בין המכללה האקדמית גורדון ומכללת אורנים, מודיעים הצדדים על הפסקת המשא ומתן לאיחוד בין המכללות, וכי לא יהיה איחוד בין שתי המכללות.

פרופ’ טלר – נשיא האקדמית גורדון

פרופ’ טלר, נשיא האקדמית גורדון:

“המוסדות פעלו בחודשים האחרונים לצורך יצירת תשתית משותפת במשא ומתן ביניהם, והקימו שתי ועדות לצורך זה: ועדת מבנה אקדמי וועדת חזון. הוועדות נפגשו במהלך החודשים האחרונים לדיונים שונים, והציעו הצעותיהן.

האקדמית גורדון, מתחילת המשא ומתן, עמדה על כך שהחלוקה למוסדות המנהלים תהיה שווה, דהיינו 50 אחוז לכל מוסד. הוועד המנהל של המכללה האקדמית לחינוך אורנים עומד על כך כי החלוקה אינה יכולה להיות שוויונית.

לפיכך, החליטו שני המוסדות להפסיק את המשא ומתן ברוח טובה. אנו מודים לד”ר גורי זילכה על מאמציו לאיחוד שתי המכללות כפרויקטור משותף”, הוסיף פרופ’ טלר.

חזית גורדון- צילום נורית ברזילי
תגובות
בטעינה...