118ביקורות בוצעו בעסקים בחיפה והסביבה בכ11% לא נרשמו הכנסות

“השארתי את הספרים אצל מנהל החשבונות” – “אני יודע רק לפתוח קופה” – “אני מעביר לרואה חשבון את הסיכום של כרטיסי אשראי שמוציא המסופון והוא רושם”. אלה הם רק חלק מהתירוצים אותם השמיעו בעלי עסקים שלא רשמו הכנסות כדין.

רשות המסים ערכה מבצע ביקורת רישום הכנסות וניהול ספרים בחיפה ובסביבה. במסגרת המבצע, שנוהל על ידי פקיד שומה חיפה, בוצעו 118 ביקורות במגוון עסקים, מהן עולה כי בכ- 11% מהעסקים שנבדקו לא נרשמו הכנסות כדין. כך לדוגמה בביקורת שנערכה במכון עיסוי בנשר גילו החוקרים כי בספרי העסק לא נרשמה הכנסה בסך 5,200 ₪. בעל העסק לא נכח במקום והעובד הסביר: “אני לא יודע לרשום ומחכה לבעל העסק שיבוא וירשום”. בעל העסק נחקר והנושא הועבר להמשך טיפול.

בביקורת שנערכה בפאב בקריית חיים, מצאו המבקרים כי ההכנסות המתקבלות ממכירת כרטיסי הכניסה אינן נרשמות בספרי העסק. בערב בו נערכה הביקורת גילו מבקרי הרשות אי רישום הכנסות בסך 1,600 ₪. בעל העסק טען: “אני בסוף היום סופר את הכרטיסים, לפי מספר הכרטיסים אני רושם בפעולה אחת בקופה”. בעל הפאב נחקר והנושא הועבר להמשך טיפול. בפאב בחיפה, מצאו המבקרים כי הכנסות שנתקבלו ממכירות בכרטיסי אשראי בסך 327₪ לא נרשמו בספרי העסק. בעל העסק בתגובה: “אני מעביר לרואה חשבון את הסיכום של כרטיסי אשראי שמוציא המסופון והוא רושם”.

מתצפית שנערכה מחוץ למסעדה בקריית חיים נראה העובד בעסק מקבל תקבולים ולא רושם זאת בקופה הרושמת. בבדיקה שערכו המבקרים הם מצאו כי שיטת העלמת ההכנסות הינה הדפסת סכומים של שקל או שני שקלים ופתיחת קופה, בכדי שלמראית עין יראה כאילו הנישום רושם בקופה הרושמת. כמו כן, גילו המבקרים כי לא נרשמו הכנסות בסך 920 ₪. בעל העסק “אני יודע רק לפתוח קופה”. בעל המסעדה נחקר והנושא הועבר להמשך טיפול.

בנוסף, בביקורות שנערכו בשלושה דוכני תכשיטים בחיפה גילו המבקרים כי באחד הדוכנים בעל העסק אינו מנהל ספרים, וכי אין לו כלל תיק ברשות המסים. בשני דוכנים נוספים מצאו המבקרים כי התקבולים אינם נרשמים. בעל דוכן אחד הסביר: “אתמול השארתי את הספרים אצל מנהל חשבונות שלי”, ובעל הדוכן השני טען: “לא הספקתי לרשום”.

יש לציין, כי המבצע נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור ובמסגרת הנחיית מנהל הרשות, משה אשר, למשרדים האזוריים להגביר את פעילות האכיפה ולשפר את כושר ההרתעה, בין היתר ע”י עריכת מבצעי שטח שמטרתם להביא לדיווחי וגביית מס אמת ולהגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.

הגיבו כאן לכתבה