מרוצים מהשירות שקיבלתם בעיריית חיפה? • קארטניק בהצעה לסדר – סקר שביעות רצון התושבים

סקר שביעות רצון בקרב תושבי חיפה משירות העירייה – הצעתו של קיריל קארטניק

חבר מועצת העיר קיריל קארטניק, הגיש השבוע (16/5/22) הצעה לסדר בנושא שביעות רצון תושבי העיר מהשירות שמתקבל ע"י מחלקות העירייה השונות.

בהצעתו מבקש קארטניק להוסיף אל הסקר הקיים במוקד 106, שנשלח לפונים בסוף ההתקשרות גם את יתר מחלקות העירייה, על מנת לנטר את רמת שביעות רצון של התושבים מהשירות המוענק להם ולעקוב אחריו, במטרה לשפרו בהתאם לממצאים שיעלו.

מרכז שירות לתושב (צילום: סמר עודה כרנתינג'י)
מרכז ירות לתושב (צילום: סמר עודה כרנתינג'י)

בשיחה לחי פה אמר קארטניק:

בדו"ח האחרון של מבקר העירייה צוין כי במנהל ההנדסה למשל קיים חוסר שביעות רצון מתפקודו בקרב התושבים. וכך גם לגבי מחלקות נוספות. בעקבות הדו"ח הבנתי כי יש לשפר את השירות שמקבלים התושבים, שהרי עבורם אנו פועלים, והדרך ההגיונית ביותר לעשות זאת היא קודם כל להבין את רמת שביעות הרצון שלהם ע"י סקר.

נוסח הצעתו של קארטניק:

הגיבו כאן לכתבה