צו מנהלי למפעל כרמל אוליפינים בגין עליה בפליטות זיהום האוויר

003-_כרמל_אולפינים.jpg

המשרד להגנת הסביבה שלח היום (ב’) לקבוצת כרמל אוליפינים ומנכ”ל בז”ן צו מנהלי למניעה ולצמצום של זיהום אוויר בתרכובות אורגניות נדיפות (VOCs) שמקורן בפליטות מרכיבי ציוד במפעל החברה. באם המפעל לא יעמוד בהוראות הצו מוסמך המשרד להורות על השבתה מידית של כל המתקנים במפעל.

הצו נשלח היום לקבוצת כרמל אוליפינים ומנכ”ל בז”ן, לאחר שלפני כחודש הוזמנו אנשי המפעל לשימוע בעקבות עליה משמעותית בפליטות זיהום האוויר, הכפלה בפליטות הלא מוקדיות של מזהמים אורגנים נדיפים בשנת 2015.

IMG_1718.JPGבצו אותו הוציא מנהל מחוז חיפה, שלמה כץ, נכתב: “בעקבות הנתונים שעלו בשימוע קיים יסוד סביר להניח כי התנהלות המפעל יוצרת חשש ממשי לגרימת זיהום אוויר בלתי סביר. לפיכך, אני מורה למפעל כרמל אולפינים להימנע מזיהום אוויר מפליטות מרכיבי ציוד במפעל באופן מיידי”.

במסגרת הצו מציב המשרד למפעל יעד הפחתת פליטות חדש ואגרסיבי וחיוב המפעל מיד בסיום ההשבתה המתוכננת שלו לבצע בדיקה מקיפה לכל רחיבי הציוד שתוודא עמידה ביעדים החדשים שנקבעו. המשרד מחייב את המפעל לבצע תכנית לאיתור ותיקון של דליפות מזהמים אורגניים נדיפים מכלל מתקני החברה ובכלל זה שימוש בטכניקה המיטבית הזמינה להפחתה ולמניעה של פליטות אלו. העמידה בתכנית להפחתת הפליטות מרכיבי הציוד והחלפת רכיבי הציוד תביא ע”פ ההוראות בצו לפליטה מרבית מרכיבי ציוד של עד 150 טון בשנה החל מה-1 ביולי 2016. זאת לעומת קצב פליטה שנתי של כ- 250 טון בשנת 2014 ועלייה לכ-530 טון בשנת 2015.

כץ, מציין, כי צעד זה הוא חלק מהמדיניות התקיפה שמוביל המשרד להגנת הסביבה הכוללת הרחבת הפיקוח במפעלים באזור מפרץ חיפה ובכלל זה עלייה בפיקוחי הפתע ובדיגומי הפתע בדליפות הלא מוקדיות ובארובות המפעלים והגברת צעדי האכיפה בתעשייה.

מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: “אנחנו מציבים היום רף חדש של יעדים נוקשים לתעשייה במפרץ חיפה. נמשיך לפקח ולוודא עמידה ביעדים אלה מכלל המפעלים במפרץ כדי לשמור על בריאות תושבי האזור”.

מבז”ן נמסר בתגובה: “החברה קיבלה את דרישות הגנת הסביבה ותלמד אותן לעומקן. החברה מחוייבת לתחום איכות הסביבה ותפעל על פי חוק”.

הגיבו כאן לכתבה