חיסון נשים הרות – הודעת משרד הבריאות

הודעה לציבור מאת משרד הבריאות:

לאור עליה בשבועות האחרונים בתחלואה קשה וקריטית של נשים הרות יזם משרד הבריאות דיגום לצורך ריצוף של הנשים ההרות המאושפזות כעת.
למעבדה המרכזית לנגיפים של משרד הבריאות הגיעו עד כה 10 דגימות. ב-6 מתוך 7 בהם הסתיים תהליך הריצוף, אותר הוראינט האנגלי.
משרד הבריאות ימשיך לעדכן בממצאים נוספים ככל שיהיו.
לאור ממצאי התחלואה האחרונים, קודמו נשים בהיריון בתעדוף קבלת החיסונים. כל אשה הרה שמעוניינת יכולה להתחסן.

קורונה – תקנות שעת חירום

הגיבו כאן לכתבה