עיריית חיפה בדו”ח מבקר המדינה על טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן

בתאריך 27.02.18 ביקשה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ממבקר המדינה, בהתאם לסעיף 21 לחוק מבקר המדינה, התשי”ח – 1958 [נוסח משולב], להכין חוות דעת על יישום החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח – 1998 (להלן – החוק למניעת הטרדה מינית).
הבדיקה נעשתה ב-20 רשויות מקומיות כולל עיריית חיפה.

עיקרי הנושאים אשר מתייחסים לתפקוד עיריית חיפה בדו”ח המבקר

עורכי הדין בשירות המשפטי לא עברו הכשרה
הביקורת העלתה כי לפי הנוהל של העירייה, האחראי על מניעת הטרדות מיניות מתשאל לבדו את המתלונן, ועל פי ממצאי התשאול מחליט אם יש יסוד להגשת קובלנה ולהעברת המשך הבירור לשירות המשפטי בעירייה. אם הוגשה קובלנה, עורכי הדין בשירות המשפטי, בהתאם לסמכותם בחוק הרשויות המקומיות, עורכים חקירת משמעת של כלל הנוגעים בדבר, לרבות המתלונן, הנילון (מי שהוגשה נגדו תלונה) ועדים אחרים ומקבלים החלטה על הגשת תובענה לבית הדין למשמעת. בביקורת עלה, כי עורכי הדין בשירות המשפטי המבררים תלונות על הטרדה מינית, לא עברו הכשרה לעניין החוק כפי שעוברים האחראים בעירייה.

בהעדר שמיעת מכלול העדויות אין משקל לעדות האחראית
בתובענה שהגישה העירייה לבית הדין למשמעת נגד עובד שנחשד בהטרדה מינית, מתח בית הדין ביקורת על דרכה של העירייה בבירור התלונות וציין: “לא יעלה על הדעת שעובד החשוד בהטרדה מינית, גרסתו תישמע לראשונה רק לאחר הגשת קובלנה נגדו במסגרת הליכים משמעתיים. מטרת בירור התלונה כשמה, לברר את התלונה עם המתלוננת ולאחר מכן עם הנילון. כך ניתן לתת משקל גם לממצאיה של הממונה [האחראית] על הטרדה מינית שהתרשמה מכלל העדויות ועל בסיסן גיבשה את מסקנתה הסופית. בהעדר שמיעת מכלול העדויות אין משקל לעדות הממונה [האחראית] הנתמכת על גרסה אחת בלבד”.

עיריית חיפה: “אופן פעולתנו מפחית את החשש לשיבוש הליכים”
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 2019, מסרה עיריית חיפה כי לשיטתה, אם יגבה האחראי עדויות מכל המעורבים ולאחר מכן יגיש קובלנה משמעתית, אזי תיערך בעקבות הקובלנה חקירה נוספת של כל המעורבים, משמע הם יעברו חקירה כפולה. לעומת זאת, אופן פעולתה של העירייה חוסך זמן, מונע כפל בירורים ומפחית את החשש לשיבוש הליכים ולכן זו דרך יעילה ומהירה יותר לבירור התלונה. עוד מסרה העירייה, כי עורכי הדין בשירות המשפטי החוקרים את התלונה אינם מחויבים לעבור הכשרה בעניין יישום החוק למניעת הטרדות מיניות.

הערות משרד מבקר המדינה לעיריית חיפה
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית חיפה על כך שהאחראי מבצע בירור חלקי בלבד של התלונה, אצל המתלונן בלבד, שלא בהתאם לקבוע בתקנות. זאת ועוד, העובדה שהאחראי מחליט על הגשת קובלנה נגד הנילון מבלי ששמע את התייחסותו פוגעת בזכויות הנילון, הנשמע לראשונה רק לאחר שכבר הוגשה נגדו קובלנה. עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעיריית חיפה כי מן הראוי שעורכי הדין בשירות המשפטי, המבררים את התלונה, יעברו הכשרה שתיתן להם כלים לבירור מקצועי של פרטי המקרה, הן בהיבט המשפטי הן בהיבט הרגשי. על עיריית חיפה לפעול בהתאם להוראות התקנות ולוודא כי האחראי יעשה בירור מלא של פרטי התלונה.


הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.