שידור חי – וועדה מקומית ומועצת העיר חיפה – יום ג', 2/4/2019 בשעה 17:30 – סדר היום לפניכם

ביום ג' יתקיימו שתי ישיבות בבניין עיריית חיפה: הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ולאחריה ישיבת מועצת העיר חיפה. אנו נביא כאן את הישיבות בשידור חי. סדר היום לפניכם.

וידאו

ישיבת מועצת העיר 2.4.2019

שידור חי של ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וישיבת מועצת העיר.יום שלישי 2.4.19

פורסם על ידי ‏עיריית חיפה‏ ב- יום שלישי, 2 באפריל 2019

סדר יום מליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מס' 7:

  1. אישור פרוטוקול מליאת ועדה מקומית מס' 5 מיום 5/3/2019, כח' באדר א' תשע"ט.
  2. בנ/46/1983/03 – אמארון הנדסה אזרחית בע"מ – רח' עובדיה 5 ,חיפה: מבקשים לאשר תכנית להקמת בניין חדש בן שני אגפים, אגף קידמי בן 3 קומות מגורים מעל קומת חניה ועליית גג, אגף אחורי בן 6 קומות מגורים ועליית גג, סה"כ. 12 יח"ד. בתאריך 13/3/2019 הוגשה הסתייגות של חברי המועצה מר אביהו האן ומר מוטי בליצבלאו.

מועצת העיר חיפה – על סדר היום:

1.הודעות ראש העיר.
2. שאילתות.
3 .הצעות לסדר:
3.1 הצעה לסדר מס' 17 מאת מר אביהו האן ומר ירון חנן, חברי מועצת העירייה בנושא: פתרון בעיות התחבורה בחיפה .
3.2 הצעה לסדר מס' 18 מאת מר צבי ברבי, חבר מועצת העירייה בנושא: בעיות התחבורה בנוה שאנן.
3.3 הצעה לסדר מס' 24 מאת גב' סופי נקש ומר אלי בן דיין, חברי מועצת העירייה בנושא: דוחות חניה בעת משחקים באצטדיון סמי עופר.
3.4 הצעה לסדר מס' 28 מאת גב' סיגל ציוני, חברת מועצת העירייה בנושא: הנצחת רחל מתוקי ז"ל.
4 .אישור ביטול חכירה אשר רשומה לטובת העירייה בגוש 10834 חלקה 151 ברחוב הנאמנים 18 בחיפה.
5 .אישור מתן רשות שימוש לטכניון – מכון טכנולוגי לישראל בחלק מחלקה 73 בגוש 11879 למטרת רמפה להולכי רגל.
6. אישור החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ממועד 13/3/2019 שעניינה תוכנית "עמק החדשנות" המציגה שינוי היסטורי למפרץ חיפה, שתהווה את תכנית השלד עבור עירית חיפה להתפתחותו העתידית של המפרץ.
7. אישור שינוי מדיניות העירייה בעניין הארכת חוזי חכירה באזור המיובש של נמל חיפה.
8 .אישור האצלת סמכויות ראש העיר למר איתן שטיאסני – מנכ"ל העירייה בנושא הגשת קובלנה משמעתית לפי סעיף 11 לחוק הרשויות המקומיות (משמעת) תשל"ח – 1978 .
9. אישור האצלת סמכויות ראש העיר למר דוד לוריא, ראש מינהל התפעול, לחתום ולהתקשר בשם העירייה, על חוזה, התחייבות וכיוצא בזה מסמכים, כאמור בסעיפים 195 ו-203 לפקודת העיריות (נוסח חדש).
10. אישור העסקת מר צח קדושים כעוזר מנכ"ל העירייה, בחוזה בכירים בשיעור של 37.5% משכר מנכ"ל העירייה.
11. אישור המשך העסקת מר אלכס חיזבר, מנהל היחידה למבנים מסוכנים.
12. אישור שינויים בוועדות ובתאגידים.

לא ניתן להגיב