מעגן שביט ופארק הקישון בין הסערות (צילום: נילי בנו) | תמונת היום בחיפה

עצי התמר - פארק הקישון בין הסערות (צילום: נילי בנו)
צוערים לשלטון המקומי – רחב

בין סערות החורף יצאה לה השמש לשבת יפה וחמימה. הצלמת, קוראת חי פה, נילי בנו, צילמה את התמונות המרהיבות האלה בפארק הקישון. המים עכורים מהסחף שהביא אתו נחל הקישון אשר עלה השבוע על גדותיו.

מעגן שביט ופארק הקישון בין הסערות (צילום: נילי בנו)
מעגן שביט ופארק הקישון בין הסערות (צילום: נילי בנו)
מעגן שביט בין הסערות (צילום: נילי בנו)
מעגן שביט בין הסערות (צילום: נילי בנו)
עצי התמר - פארק הקישון בין הסערות (צילום: נילי בנו)
עצי התמר – פארק הקישון בין הסערות (צילום: נילי בנו)
דייגים בפארק הקישון - מעגן שביט ופארק הקישון בין הסערות (צילום: נילי בנו)
דייגים בפארק הקישון – מעגן שביט ופארק הקישון בין הסערות (צילום: נילי בנו)
מעגן שביט בין הסערות (צילום: נילי בנו)
מעגן שביט בין הסערות (צילום: נילי בנו)

האקדמית גורדון – הרשמה – רחב
תגובות
בטעינה...
ספורטן – כללי – רחב
מירית הנדסה – עתלית – רחב
הסטודיו – אירועי החודש
האקדמית גורדון – הרשמה – רחב
הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB
משתלות יגור – רחב
הורדת האפליקציה איכות אוויר – איגוד ערים WB

הורדת האפליקציה איכות אוויר – איגוד ערים WB