שידור ישיבתה הראשונה של מועצת העיר ה-15 של חיפה וסדר היום – 26/11/2018 | וידאו מלא מהישיבה ששודרה בשידור חי

מועצת העיר חיפה הייתה בשידור חי

הסתיים השידור החי וכעת ניתן לראות את כל הקלטת מועצת העיר בשני חלקים.

מועצת העיר הראשונה – חלק ראשון

(יש לדלג לדקה 13:00)

לא שומעים? מצד ימין למטה תמצאו את ההפעלה של הרמקולים. סדר היום מוגש לפניכם בהמשך הדף…

מועצת העיר הראשונה – חלק שני

השידור מתקיים באדיבות עיריית חיפה ועל פי החלטתה של ראש העיר הנכנסת של חיפה, ד”ר עינת קליש רותם, לקיים שקיפות בהחלטות מועצת העיר.

סדר היום – ישיבת מועצת העיר חיפה:

לעיונכם, סדר היום לישיבת מועצת העיר הראשונה – מועצת העירייה ה – 15 ,שתתקיים ביום שלישי, י”ט בכסלו תשע”ט, 27/11/2018, בשעה 18:00 ,באולם הישיבות בהיכל העירייה.

על סדר היום:

1 .הצהרת אמונים של חברי המועצה
ואלה דברי ההצהרה:
“אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה”.
2. דבר ראש העיר – ד”ר עינת קליש רותם.
3. דבר יו”ר הסיעות במועצה.
4. בחירת סגני ראש העיר – הצבעה.
5. אישור העסקת גב’ רות בונה, מנהלת לשכה ועוזרת אישית (בכירה) לראש העיר, בחוזה בכירים לפי 70% משכר מנכ”ל העירייה.
6. אישור העסקת גב’ אנה לוין, מנהלת לשכת סגן ומ”מ ראש העיר, מר צוק נחשון, בחוזה בכירים לפי 25% משכר מנכ”ל העירייה.
7. אישור כתב האצלת סמכויות וכתב מינוי לגב’ ברכה סלע, מזכיר העיר.
8. אישור כתב האצלת סמכויות לעניין עריכת פשרות והסכמים, לעו”ד ימית קליין, יועצת משפטית לעירייה.
9 .אישור כתב האצלת סמכויות לעריכת שימועים לעובדים, לעו”ד ימית קליין, יועצת משפטית לעירייה.
10. ועדה למינוי בכירים.
11. בחירת הרכב ועדות.
12. קביעת מועד קבוע לישיבות מועצת העירייה, המועד המוצע ביום שלישי, בשבוע
הראשון לכל חודש בשעה 18:00.

 

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

  1. להגיב לכתבה
  2. לדף הבית של חי פה
  3. למדור העיר חיפה
  4. סגור והמשך בכתבה זו